Slamkonvention: Kontrollbud

 

Ursprung: Användes redan av Culbertson, då främst för att visa förstakontroll. Numera är s k italienska kontrollbud vanligare, d v s sådana som visar första- eller andrakontroll, oavsett typ - ess eller kung, singel eller renons.

 

Skapat datum: 1930-talet?

 

Syfte: Att undersöka om den egna sidan har kontroll i alla sidofärger, så att inte motståndarna enkelt kan ta de två första sticken i någon av dem.

 

Beskrivning

Från att ha varit en metod som lämnade mycket till spelarens eget omdöme (när endast förstakontroller visades) har den (när kontrollbud endast lovar andrakontroll) utvecklats till en relativt konventionaliserad metod. Ett kontrollbud som passerar en färg förnekar kontroll i den överhoppade färgen. Partnerns kontrollbud garanterar då att man har den kontroll partnern förnekat, men om det avges under närmsta trumfnivå är det mindre säkert att man har kontroll i den färg man bjuder. Likaså när partnern avgivit ett invitbud – ett kontrollbud i billigaste färg under trumf betyder snarare att man har ett visst slamintresse än att det garanterar kontroll (”last train”).   

 

Så vitt jag vet var det Tjolpe Flodqvist som började dela in kontrollbuden i två grupper, aktiva och passiva. Idén är att aktiva kontrollbud är sådana som inviterar till slam eller är (åtminstone någorlunda) positiva till partnerns slaminvit. När man avgivit ett aktivt kontrollbud har man förbundit sig att fortsätta visa kontroller upp till närmsta nivå i trumf, och dessa kontrollbud är då passiva. Ytterligare tillägg visar man först när man passerar trumfen, antingen genom ett nytt kontrollbud eller genom att t ex använda Blackwood.

 

Eventuellt kan man göra undantag för reglerna om kontrollbud när det gäller egna sidans långfärger. Kan man kontrollbjuda en dam i partnerns färg? Skall man undvika att kontrollbjuda en singel i den? Kan man hoppa över ett kontrollbud i en egen långfärg om det underlättar den fortsatta budgivningen att visa kontroll i en annan färg? Det finns teoretiska skäl att göra sådana undantag, men varje par får självt besvara frågan om de motiverar att metoderna blir mindre entydiga.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-03-06

Beskrivet av:

Anders Morath