Delsystem: Slamkonventioner - allmänt

 

Syfte: Avsikten med en slamkonvention är att undersöka om en av de förutsättningar som man bör ha för ett lyckat slamförsök är uppfyllda. Dessa förutsättningar är:

 

A.     Spelstyrka nog att ta 12 eller 13 stick. Få frågebud ägnas åt detta, men  poängfrågan i Efos-sangen och frågebud med olika steg för minimum och maximum kan vara exempel på sådana. Vanligare är invitbud, antingen anpassningssökande (t ex splinterbud) eller rent kvantitativa (men de är knappast konventioner).

 

B.      Första- eller andrakontroll i alla färger. Man kan strunta i denna förutsättning och överlåta till motståndarna att hitta ett eventuellt dödande utspel, men vill man undersöka finns bl a kontrollbud och olika typer av färgfrågebud att ta till.

 

C.      Förstakontroll i minst tre färger. Olika typer av essfråga eller essvisande bud är exempel på konventioner som siktar på att undersöka detta. Även denna förutsättning kan man låta bli att bry sig om, men risken är större än i fallet B att ett misslyckat utspel inte hjälper.

 

D.      Tillräckligt bra trumf. När man tänker sig ett trumfkontrakt hjälper det inte om övriga förutsättningar är uppfyllda om det finns för många förlorare i trumfen. Det finns ett antal konventioner som siktar specifikt på trumfen (t ex fria 5NT och Barons 6 under trumf), men numera bakas problemet ofta samman med essfrågan. Först kom 5-äss Blackwood för att få med trumfkungen, och numera används ofta Roman Key-Card Blackwood (RKCB) för att även få besked om trumfdamen.

 

Slamkonventioner är av två typer, antingen visande eller frågande. Slambudgivningen i sig innehåller ofta båda typerna - frågande Blackwood kan antingen föregås av visande splinter och kontrollbud eller följas av visande Sjöbergs 5NT- men både rent frågande och rent visande metoder kan användas.  

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-03-06

Beskrivet av:

Anders Morath