Slamkonvention: Splinter   

 

Ursprung: Metoden utvecklades oberoende av varandra av amerikanen David Cliff och amerikanskan Dorothy Hayden-Truscott.

 

Skapat datum: 1960-talet

 

Syfte: Att kunna visa kortfärg (singelton eller renons) samtidigt som man visar stöd i partnerns färg.

 

Beskrivning

Ett ovanligt hopp visar bra stöd i parterns senast bjudna färg samt singelton eller renons i den bjudna färgen. Exempel:

 

Syd

Nord

 

1©

4¨

 

 

 

 

Nord visar minst 4-stöd i hjärter och singelton eller renons i ruter.

 

Syd

Nord

 

1¨

1©

 

4§

 

 

 

Syd visar 4-stöd i hjärter, singelton eller renons i klöver och mycket stark hand,

 

I följande sekvens definierar de flesta (men inte alla) experter Nords bud som splinter:

 

Syd

Nord

 

1ª

4©

 

 

 

 

Ett tredubbelt hopp till treläget är splinter, t ex

 

Syd

Nord

 

1¨

3©

 

 

 

 

1©

3ª

 

 

 

 

Andra exempel på tänkbara splintersekvenser:

 

Syd

Nord

 

1NT

2§

 

2ª

4¨

 

 

 

 

1ª

2¨

 

2©

4§

 

 

 

 

1¨

1©

 

2¨

4§

 

 

 

 

I den senaste sekvensen räcker 3-stöd.

 

 

Syd

Nord

 

2§

2¨

 

2©

4§

 

 

 

 

2§ är starkt och artificiellt, 2¨ är negativt och artificiellt, 4§ är splinter.

 

Syd

Väst

Nord

 

1©

1ª

3ª

 

 

3ª är splinter.

 

Om splinterbjudaren bjuder om färgen visar han renons.

 

Syd

Nord

 

1ª

4¨

 

4©

5¨

 

 

 

 

Ett splinterbud på 5-tricksnivån, vilket omöjliggör vanlig essfråga, bör göras endast med renons (se även artikel om Exclusion Blackwood).

 

 

 

Syd

Nord

 

1ª

3ª

 

5¨

 

 

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-07-15

Beskrivet av:

Arne Frennelius