Slamkonvention: Swiss

 

Ursprung: Del av Acol.  Vissa källor hävdar att konventionen utvecklades i Schweiz, men detta är osäkert.

 

Skapat datum: 60-talet

 

Syfte: Utvecklad av Acol-spelare som kom illa till när limithöjningar infördes (och den utgångskrävande dubbelhöjningen sålunda försvann).

 

Beskrivning

Swiss används direkt efter naturligt 4-kortsvisande 1©/ª-öppningar.  I Swiss används svarshandens hopp till 4§/¨ för att visa mellanstarka händer (13-15).  En mängd olika dialekter finns och nedan är ett urval av betydelser samlade.  Alla har dock gemensamt att styrkeintervallet är 13-15 samt att man har minst 4-stöd i trumf.  Normalt förnekas även bra sidofärg eftersom man då i Acol inleder med ett hoppande borttag.  Som grundläggande idé har Swiss att 4§ visar och 4¨ förnekar.

 

De normala betydelserna av Swiss-buden är:

minst 3 av 5 ess

4¨

ej 3 av 5 ess

En vanlig fortsättning är att närmaste färgbud som inte är trumf frågar efter kortfärg.

 

Trump Swiss

Minst HHxx/Axxxx/Kxxxx i trumfstöd

4¨

Sämre trumfkvalite än 4§ lovar

 

Fruit Machine Swiss

3 av 5 ess eller 2 ess och någon singel

4¨

2 ess utan singel

Efter 4§-budet reläar öppningshanden med 4¨ och svarshanden klargör exakt vad han har genom att bjuda singel naturligt, 4 i trumf med 2 ess + trumfkung eller 4NT med 3 ess.

 

Singleton Swiss

Bra trumfstöd och minst 2 ess samt någon singel

4¨

2 ess utan singel

Efter 4§-budet reläar öppningshanden med 4¨ och svarshanden klargör exakt vad han har genom att bjuda singel naturligt.

 

Super Swiss

Super Swiss är aningens mer avancerad än de flesta andra Swiss-varianter.  Betydelsen av de olika buden är dessutom olika efter 1© och 1ª.

1©

3ª

Någon renons

 

3NT

Någon singel

 

4§

2 eller 3 ess (förnekar singel/renons)

 

4¨

0-1 ess (förnekar singel/renons)

1ª

3NT

Någon renons

 

Någon singel

 

4¨

2 eller 3 ess (förnekar singel/renons)

 

4©

0-1 ess (förnekar singel/renons)

Efter de singel/renons-visande buden så reläar öppningshanden varpå svarshanden visar kortfärg naturligt (4 i trumf visar korthet i den "avlägsnaste" färgen)

 

En vanlig variant av Super Swiss är att de essvisande buden visar 2 respektive 1 ess av 4.

 

Variationer: Det finns ett otal variationer av Swiss, bland annat de ovan beskrivna Trump Swiss, Fruit Machine Swiss, Singleton Swiss, Super Swiss.  Vanligt är även att betydelserna byter plats, dvs 4§ förnekar och 4¨ visar.  Lågfärgs Swiss (Minor Suit Swiss) är en liknande konvention där 3©/ª efter 1§/¨ visar starka höjningar.

 

Länkar:

http://www.bridgeguys.com/Conventions/SwissConvention.html

Version & datum:

1 - 02-02-06

Beskrivet av:

Christer Enkvist