Slamkonvention Voidwood (Exclusion Blackwood)

 

Ursprung: Metoden har skapats i USA under senare år.

 

Skapat datum: 1980-talet

 

Syfte: Att kartlägga essen i färger där frågaren inte är renons.

 

Beskrivning

Ett ovanligt hopp till 5-tricksnivån är RKC0314. Detta kan bl a komma ifråga

a) om budet ett steg lägre är splinterbud

b) om budet ett steg lägre är cuebid

 

Metoden används även i följande sekvens:

 

Syd

Väst

 

1NT

4¨/©

 

4©

5§/¨

 

 

 

 

4¨/© är Texasöverföring. 5§/¨ är Exclusion Blackwood (liksom givetvis 5© om överföringen var till spader).

 

Exempel:

 

Syd

Väst

 

1NT

4©

 

4ª

5©

 

?

 

 

 

 

 

5ª

0 eller 3 ess (ev hj ess medräknas ej)

 

5NT 

1 eller 4 ess (ev hj ess medräknas ej)

 

6§

2 ess utan spader dam (ev hj ess medräknas ej)

 

6¨

2 ess med spader dam (ev hj ess medräknas ej)

 

 

Ytterligare ett exempel på Exclusion Blackwood:

 

Syd

Väst

 

1©

    2NT    (Stenberg eller Jacoby)   

 

3¨

5§

 

 

Länkar:

 

Version & datum:

1-2002-07-11

Beskrivet av:

Arne Frennelius