Stark Öppning 2kl starkt American Standard RTF PDF 0 2002-10-29 AF v.01
Stark Öppning Blue Team Club 1kl RTF PDF 0 2001-12-14 DB v.01
Stark Öppning Power Precision 1kl RTF PDF 0 2001-12-14 DB v.01
Stark Öppning Ultimate Club 1kl RTF PDF 0 2001-12-10 DB v.01
Stark Öppning Morots klöveröppning RTF PDF 0 2004-10-09 Sof v01