Redaktör Ny Pricklathund RTF 2002-09-02 CE v.01
Officiellt Om prickar 2002-01-15 CE v.03