Värderingsprincip: Iwamotos princip om förspillda värden (eng: The Principle of Wasted Values)

 

Ursprung: Publicerad som artikelserie i ACBL-bulletinen aug 1998-okt 1998 författad av Koya Iwamoto

 

Syfte: Att omvärdera handen i slambudgivningen efter att partnern visat singelton i sidofärg

 

Beskrivning

Efter öppning med 1 NT (15-17 hp) indelas öppningshänderna i 3 klasser:

Minimum: 15-17 p

Invitstyrka: 18-19 p

Slamstyrka: 20-22 p

 

Svarshänderna delas också in i 3 klasser:

Minimum: 13-15 p

Invitstyrka: 16-17 p

Slamstyrka: 18 p eller mer

 

En sammanlagd poängstyrka på 33 p behövs för lillslam och 37 p behövs för storslam.

 

Poängtalen ovan är erhållna genom att justera för förspillda värden. Sangöppnaren börjar med att addera 5 p till sin hp-styrka. Honnörer i parterns singelfärg värderas ner. Ess behåller sitt värde. Kungar värderas ner med 3 p, damer med 2 p och knektar med 1 p. Maximal nedvärdering är 5 p. KDKn nedvärderas alltså med 5 p. Om svarshanden till sangöppnaren har en 6-kortsfärg eller 5-5 adderar han 1 p. Han räknar dock inga extrapoäng för singelton eller renons. Om svarshanden går vägen över Stayman, vilket innebär att han inte har 6-kortsfärg eller 5-5, adderar han dock 2 p för en singelton och 4 p för en renons.

 

Exempel 1:

Syd har ªE732 ©KD5 ¨K65 §K87 och öppnar med 1 NT. Nord har

ª98 ©7 ¨ED972 §ED543 och svarar 2ª, lågfärgsstayman, som frågar efter fyrkorts lågfärg. Syd förnekar detta med 2NT. Nord bjuder nu 3© som visar singelton och slamintresse. Notera att han har de erforderliga 13 poängen (12 hp + 1 p för 5-5.) Syd omvärderar sin hand till 15 + 5 - 5 = 15 p, minimum och bjuder 3NT. 

 

Exempel 2:

Syd har ªEkn32 ©K65 ¨K65 §Kkn7. Nord har samma hand som i exempel 1. Syd öppnar med 1NT, Nord bjuder 2ª, Syd bjuder 2NT och Nord bjuder 3©. Syd omvärderar sin hand till 15 + 5 - 3 - 1 = 16 p, vilket också är minimum (spaderknekt nedvärderas liksom hjärterkung). Med det dåliga hjärterhållet bjuder han 4§, Syd bjuder kontrollbudet 4¨ och Nords 5§ avslutar budgivningen.

 

Exempel 3:

Syd har ªED32 ©kn65 ¨Kkn5 §Kkn7. Nord har samma hand som ovan och budgivningen inleds som ovan. Syd omvärderar sin hand till 15 + 5 - 1 = 19 p, som ligger i slamzonen. Om Syd är aggressiv går han till slam, som hänger på spadermasken.

 

Exempel 4:

Syd har ªEkn4 ©ED73 ¨D4 §D962 och öppnar med 1NT. Nord bjuder 2§ och Syd visar sin hjärter med 2©. Nu bjuder Nord 3ª, som visar att han har någon singelton. Syd frågar med 3NT var den finns och med 4§ visar Nord att den finns i klöver. Syd omvärderar sin hand till 15 + 5 - 2 = 18 p vilket är i slamzonen. Syd kontrollbjuder 4ª. Om Nord har minimum går han ner i 5©. Har han maximum bjuder han 6©.

 

Metoden kan förstås användas även om öppningsbudet inte var ett sangbud.

 

Exempel 5:

Syd har ªD10532 ©Ekn6 ¨K98 §K5 och öppnar med 1ª. Nord har ªEK76 ©K43 ¨6 §Ekn976 och bjuder splinterbudet 4¨. Syd omvärderar sin hand till 13 + 5 - 3 = 15 p, vilket är minimum och slår av med 4ª.  Nords starka hand motiverar dock ytterligare ett bud så han bjuder kontrollbudet 5§. Efter detta kommer paret att hitta slammen på 28 hp.

 

Exempel 6:

Syd har ªED98 ©EK872 ¨8 §E75 och öppnar med 1©. Nord med ªKkn74 ©94 ¨kn1063 §KD3 svarar 1ª. Syd visar sitt starka stöd med splinterbudet 4¨. Nord omvärderar sin hand till 10 + 5 -1 = 14 p och går till slam.

 

Version & datum:

1 - 02-08-03

Beskrivet av:

Arne Frennelius