Värderingsprincip: Pearson poäng (eng: Pearson points)

 

Syfte: Att fungera som vägledning i tveksamma fall när man skall ta ställning till om man skall öppna eller inte i fjärde hand

 

Beskrivning: Metoden tillämpas efter tre pass. Addera antalet honnörspoäng och antal spaderkort. Om summan är 15 eller mer så öppnar man. Om summan är mindre än 15 men handen har bra fördelning samt ess och kungar öppnar man i alla fall.

 

Exempel 1:

ª E kn 9 7 6

© 8 2

¨ E kn 6 5

§ 95

 

Handen innehåller 10+5 = 15 Pearsonpoäng och öppnas med 1ª.

 

Exempel 2:

ª -

© E D 8 6 5 3

¨ E D 8 3 2

§ 9 7

 

Handen innehåller bara 12 Pearsonpoäng men öppnas ändå med 1©.

 

Version & datum:

2- 2002-10-29

Beskrivet av:

Arne Frennelius