Tillgängligt budutrymme

 

Budgivningsmomentet i bridge är till stor del en konst i att förmedla information med mycket begränsade medel.

 

Mycket tidigt i bridgens utvecklingsskede började experimenten med att låta bud visa något annat än dess första innebörd. Det är egentligen en på sitt sätt en mycket naturlig utveckling att under rådande begränsningar prioritera de innebörder som man kan tänkas ha mest nytta av. En sådan prioritering innebär oftast att den ”viktigaste” informationen förmedlas så lågt som möjligt, men ett annan vanlig lösning är att olika betydelser samgrupperas på sådan nivå att tillgängligt budutrymme kan utnyttjas i större utsträckning.

 

Om man i en budsekvens vill ha möjlighet att utbyta information inom paret men ändå ge båda möjligheten att aktivt välja 3NT så är budutrymmet från varje bud begränsat upp till och med 3NT. Detta tillgängliga informationsutrymme, d v s maximala antalet tillgängliga budkombinationer, går att beskriva med en talserie (Fibonaccital), med börja på 0 (här =3NT) nästa tal är 1 (här =3Sp) och följande tal är summa av de två föregående talen. Exempelvis så här:

 

3NT

3ª

3©

3¨

3§

2NT

2ª

2©

2¨

2§

1NT

1ª

1©

1¨

1§

0

1

1

2

3

5

8

13

21

34

55

89

144

233

377

 

Om vi alltid betraktar 3NT som ett möjligt val så är antalet innebörder som går att förmedla det samma som summan av buden över reläbudet plus 3NT.

 

Vad man nu lätt finner är att det är svårt att hitta en uppdelning av betydelser som naturligt följer denna talserie. Vad vi också kan konstatera är att många (de flesta) system och konventioner i floran har alldeles ”för många” betydelser på högre bud, t ex öppningen 1ª eller naturliga svarsbuden 2§/¨. Detta rutinmässiga bortseendet från informationsutbytets begränsning är ett bra bevis på att det även på låg nivå i egen konstruktiv budgivning lönar sig att förbruka budutrymme för motståndarna, vilket alla känner till. Således kan ”naturlig budgivning” vara destruktiv till sin natur och många tillsynes omständiga budgivningar mer konstruktiva, ur det här begränsade perspektivet.

 

Några exempel på budutrymme:

öppning

inkliv

svar

antalet innebörder som kan visas under 3NT

1§

2¨

pass

34

 

 

D

21

 

 

2©

13

 

 

2ª

8

 

öppning

inkliv

svar

antalet innebörder som kan visas under 3NT

2©

D

pass

21

 

 

RD

13

 

 

2ª

8

 

 

2NT

5

 

Det är lätt att förstå att upplysningsdubblingen ha blivit dominerande ur det här perspektivet.

 

Notera: Om bara den ena i paret skall ha valmöjligheten 3NT eller om man nöjer sig med att ha möjlighet att passa på 3NT, i t ex en relä budgivning, så förskjuts ovan nämnda skala ett steg till vänster.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-01-15

Beskrivet av:

Peter Swensson