System: Modern Standard (MS)

 

Ursprung: MS är namnet på vad som kan sägas vara det svenska standardsystemet. Det presenterades första gången i slutet av 1970-talet av Mats Nilsland, som också är den som givit systemet dess namn. Det finns beskrivet i fyra böcker, av vilka del I utgivits av Svenska Bridgeförlaget, medan övriga delar publicerats av Scania Bridgekonsult. Del I handlar om den offensiva budgivningen (vår sida öppnar budgivningen), del II om mothandsbudgivning, del III om slambudgivning, del IV om försvarsteknik (utspel, markeringar, etc).

 

Hörnstenarna i MS kan sägas vara 15-17-sang och ramsan hjärter-klöver-spader-ruter (syftande på vilken färg man skall öppna med när man har en balanserad minimiöppning och två fyrkortsfärger). Vilka två-öppningar man skall spela med är dock fritt: det vanligaste är 2§ som enda krav och övriga tvåöppningar svaga, men det finns också många som föredrar inviterande två-öppningar enligt Acol-systemet.

 

Skapat datum: ca 1975

 

Syfte: Som namnet antyder, är ambitionen med MS att det både skall vara Modernt och Standard. Det betyder bland annat att en del metoder som inte ingick i systemet för 20 år sedan gör det i dag, därför att de numera är vanligt förekommande. Och en del av det som stod i den första upplagan av Modern Standard, del I, har blivit omodernt och finns därför inte kvar i den fjärde upplagan.

 

Beskrivning:

Öppningsbud

1 i färg

11-20 hp, minst fyrkortsfärg

1NT

15-17 hp, balanserad hand

2§

utgångskrav, ojämn hand, eller 22+ hp, balanserad fördelning

2¨/©/ª

svaga två-öppningar: 7-10 hp och en hygglig 6-kortsfärg

2NT

20-21 hp, balanserad fördelning

3/4 i färg

naturliga spärrbud

 

Svarsbud

1x-1NT

6-11, inte krav

1x-3x

10-12, 4-kortsstöd

1©/ª-2NT

Stenbergs 2NT (utgångskrav med minst 4-kortsstöd)

1§/¨-2NT

Utgångkrav, jämn hand (13-15 eller 18-19 hp) eller 14+ med minst fyrkortsstöd

Hoppande borttag

Utgångskrav med en stark enfärgshand

 

1NT-2¨/©

Överföring (minst fem kort i närmast högre färg)

2¨/©/ª-2NT

Artificiellt krav, ber om nya upplysningar

Enkelhöjning

av en svag två-öppning är spärrande

 

Fortsatt budgivning

1x-1y; 1NT-2§

Försenad Stayman (minst invitstyrka; ber ÖH beskriva sin hand ytterligare)

Fjärde färg krav

t.ex. 1¨-1©; 2§-2ª (minst invitstyrka; ber om nya upplysningar)

1lå-1©/ª; 2lå-2ny

Rondkrav, minst invitstyrka, lovar dock inte fyra kort i färgen

 

Slammetoder

5-ess Blackwood

Kontrollbud

Splinterbud

 

Efter inkliv

Negativa dubblingar

Moderna dubblingar

hoppbud efter mellankommande dubbling är spärrande

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 01-12-12

Beskrivet av:

Anders Wirgren