Offensiv konvention: Försenad Stayman à la Modern Standard

 

Ursprung: Mats Nilsland

 

Skapat datum: ca 1980

 

Syfte: Efter 1-över-1 och återbudet 1 sang är det klumpigt om svarshanden måste hoppa i ny färg för att kräva. I stället är svarshandens 2§ en artificiell styrke- och fördelningsfråga, som lovar minst invitstyrka.

 

Beskrivning

Efter 1x-1y; 1NT-2§ återbjuder öppningshanden 2¨ med alla minimihänder, medan övriga bud visar tillägg och är beskrivande. Efter 2¨ kan man stanna i delkontrakt, om och endast om svarshanden återbjuder på 2-läget. I alla andra fall råder utgångskrav. När utgångskravet etablerats, är alla bud naturliga. Om trumfhöjning vore krav, t.ex. 3© efter 1©-1ª; 1NT-2§; 2© är ett hopp i ny färg, t.ex. 4¨,  ett splinterbud (trumfstöd, singelton eller renons i hoppfärgen). Om trumfhöjning inte vore krav, t.ex. efter 1©-1ª; 1NT-2§; 2©-2ª; 3ª (4ª är ju slutbud) är bud i annan färg kontrollbud (ess, kung, singel eller renons i den bjudna färgen) med slamintresse.

 

Övriga återbud efter 1NT

2 trick i öppningsfärgen är svagt, utom då öppningsbudet var 1§, då 2§ fortfarande är artificiellt enligt ovan.

• 2 trick i egen färg är naturligt avlägg.

• 2 trick i ny, lägre färg är naturligt och inte krav. Efter 1©-1ª; 1NT-2¨ är det oklart vilken av färgerna som är svarshandens längsta, men i övriga fall lovar han fem kort i den först bjudna färgen.

• Reversebud på 2-läget, som 1¨-1©; 1NT-2ª är utgångskrav med minst 5-4-fördelning i de bjudna färgerna.

• 2NT är ett naturligt invitbud, oftast med precis fyra kort i den egna högfärgen.

• 3 trick i egen färg är ett naturligt invitbud med minst sexkortsfärg.

• 3 trick i öppningshandens lågfärg är ett naturilgt invitbud med minst fyrkortsstöd och fem kort i den egna färgen.

1©-1ª; 1NT-3© är utgångskrav med 5-3-3-2-fördelning (fem spader och tre hjärter). Öppningshanden har ju inte lovat fler än fyra hjärter, och med fyrkortsstöd hade svarshanden visat det direkt – därför är det logiskt att detta bud, som låter som invit, är krav.

• 3 trick i ny, lägre färg, t.ex. 1©-1ª; 1NT-3¨ är en naturlig invit med 5-5-fördelning. Öppnarens svaga bud är pass och 3ª, medan övriga bud accepterar inviten.

• Hoppande reversbud är splinterbud med fyrkortsstöd i öppningsfärgen och singel eller renons i hoppfärgen, t.ex. 1¨-1©; 1NT-3ª eller 1§-1¨; 1NT-3©/ª. Tanken är att man skall kunna hitta 3 sang den gång öppningshanden har något som KD10 i svarshandens korta färg.

• Alla utgångsbud är slutbud.

• 4NT är en naturlig invit (till 6NT) med balanserad fördelning.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-01-10

Beskrivet av:

Anders Wirgren