System: Två över en utgångskrav (eng: two over one game force)

 

Ursprung: Systemet emanerar från Walsh System, som utvecklades av den till USA inflyttade schweizaren Rickard Walsh, på 1960-talet. De flesta toppspelarna i USA i dag spelar 2/1 och systemet har också nått en stor spridning både i och utanför USA.

 

Beskrivning: Svarshandens 2 över 1 är krav till utgång. I en del sekvenser må man dock stanna i 4 klöver eller 4 ruter.  Efter en öppning med 1©/ª är partnerns 1NT krav för en rond (se särskild artikel).

 

Öppningsbuden är de samma som i SAYC (se särskild artikel).

 

Med 4 ruter och 5 klöver öppnar man med 1 ruter om inte klöverfärgen är mycket stark.

 

Hoppande borttag på 2-tricksnivån är starkt med bra färg. Efter mellankommande

inkliv eller upplysningsdubbling är det dock svagt (0-6 p, 6+färg).

 

Syd

Nord

 

1§

1NT

8-10 p, naturligt

 

 

 

1¨

1NT

6-10 p, naturligt

 

 

 

1§/¨

2NT

11-12 p, naturligt, ej krav. Notabelt är att detta bud i SAYC visar 13-15 hp

 

 

 

1¨

3§

inviterande hand med 6+ klöver. Ej krav

 

 

 

1ª

2§/¨

utgångskrav med 4+färg

 

 

 

1ª

2©

utgångskrav med 5+färg

 

 

 

1¨

2§

 

?

 

 

2¨

visar 5+ ruter. Om öh inte bjuder 2¨ förnekar han 5+ ruter

2©/ª

visar 4+ i bjuden högfärg, kan avges med minimal hand eller starkare

2NT

naturligt 12-14 eller 18-19, med 18-19 återkommer öh ofta med 4 NT senare i budgivningen

3§

visar extra värden och 4+stöd, ev bra 3-stöd

3¨

stark 6+färg, svarshandens nästa färgbud är kontrollbud

3©/ª

splinter med bra klöverstöd

3NT

15-17 hp, balanserad

4§

styrkan koncentrerad till ruter och klöver, förnekar kontroll i objudna färger

 

Om motståndarna kliver in efter öppningsbudet är 2 över 1 inte utgångskrav. Bud på 3-läget utan hopp av hand som inte passat i förhand är dock utgångskrav.

 

Syd

Väst

Nord

 

1©

2§

2¨(ª)

10+ p, krav för en rond men ej utgångskrav

 

Efter utgångskravet kan inte motståndarna få spela ett kontrakt odubblat.

 

Till systemet hör  följande konventioner, av vilka några beskrivs i särskilda artiklar på Syskon: öppning med 1 trick i högfärg på minst 5-kortsfärg, öppning med 1NT på 15-17 p, 2-klöveröppning stark och artificiell, svaga 2-öppningar, omvända lågfärgshöjningar, Jacoby 2NT, ny lågfärg krav, splinter, Reverse Drury, fjärde färg krav, fast arrival, negativa dubblingar, responsiva dubblingar.

 

Systemet kompletteras ofta med följande konventioner av vilka några beskrivs i särskilda artiklar på Syskon: Jordan 2NT, Lebensohl, Roman Keycard Blackwood.

 

Systemet kan med fördel kompletteras med följande konventioner av vilka några beskrivs i särskilda artiklar på Syskon: Stöddubblingar, Bergens högfärgshöjningar, Smolen.

 

Variationer: En variant som några använder sig av är att svarshandens återbud på 3-tricksnivån i samma färg, som hans första bud, inte är krav utan må avpassas.

 

Litteratur:

Max Hardy: Two over one game force

Mike Lawrence: Mike Lawrences Workbook on the Two over one system

Länkar:

http://www.annam.co.uk/2-1.html

Version & datum:

1 - 2002-07-30

Beskrivet av:

Arne Frennelius