System: Symmetriskt Reläpass

 

Ursprung: De grundläggande relämetoderna har importerats från Nya Zeeland och stark klöversystemet ”Symmetric Relay Precision”. Övriga delar av systemet är en produkt av Tommy Larssons systemgrubblerier och har utvecklats/utprovats i par med Tommy Andersson.

 

Skapat datum: Början av 2000-talet. SM-veckan 2002 var första gången som reläpasset användes i tävlingssammanhang. Sedan dess har endast mindre förändringar skett.

 

Syfte: Syftet är att kombinera hög aggressivitet med en läskigt precis slambudgivning. Samtidigt ska inte systemet vara mer komplicerat än att man som användare av det ska ha en chans att komma ihåg det. Just det där med att komma ihåg är viktigt. Reläsystem kräver mycket budträning innan de sitter och reläsystem passar långt ifrån alla.

 

Beskrivning:

Efter samtliga ickespärrande öppningsbud utom 1NT (sangsystem gäller) kommer svarshanden normalt med utgångskrävande värden att reläa ut öppnarens exakta fördelning. Svarshanden kan sedan fråga efter antal kontroller och sedan reläa ut honnörernas exakta placering.

 

Öppningsbud

 

Pass

0-7 eller 17+(18+ om balans)

 

1§

12-16 obalans, 15-17 balans eller någon 4441

 

1¨

8-11, a) balans  b) 4hö & 4+lå  c) minst 5-5 i lå

 

1©/ª

8-11, 5+färg

 

1NT

12-14, (semi)balans eller någon 4441

 

2§/¨

8-11, obalans med minst 5-kortsfärg utan 4-korts hö

 

2©

8-11, minst 5-5 i hö

 

2ª

0-7, 5+färg

 

2NT

9-11 (semi)balans utan 4hö (bjudes bara i roliga zoner)

 

3x

Spärr, i ozon ofta 6-kortsfärg och mindre än 8hp.

 

3NT

Lågfärgsspärr

 

4§/¨

SAT

 

4©/ª

Spärr

 

4NT

Specifik Essfråga

 

 

Fortsatt budgivning efter det dubbeltydiga passet

Svarsbudet 1§ visar 0-7 eller 17+, 1NT är 15-17 och övriga bud visar 8-16 med samma fördelningar som respektive öppningsbud och är i övrigt att betrakta som öppningsbud. Efter inledningen Pass – 1§ bjuder man som i ett stark klöversystem. 0-7-hand bjuder 1¨ och om motståndarna suttit och smugit med bra kort kommer vi att försöka stanna i 1¨ med 0-7 till 0-7.

 

1© visar 20+ oavsett vilken hand som återbjuder det. Partnerns 1ª är då 0-4 och med 5-7-händer går man in i reläsekvenser. Hand som inte återbjuder 1© över 1¨ 0-7, visar med färgbud 17-19 och med återbudet 1NT 18-20. Återbudet 1ª bjudes med alla obalanserade händer med minst 4 spader.

 

Om andra hand bjuder efter passet, eller det kommer inkliv efter svarsbudet 1§, gäller vanligt defensivsystem och 0-7/17+handens partner förutsätter att denna har 0-7. 0-7-hand får inte agera om inte hans partner agerat först, 17+hand måste agera.

 

 

Fortsatt budgivning efter 1§

Svarsbudet 1¨ är antingen 0-7 eller 12+. Övriga svarsbud är i princip naturliga och visar 8-11 var vid fortsättningen i huvudsak är naturlig. Över SH:s 1¨ återbjuder öppnaren i princip naturligt och 12+hand kan sedan reläa ut öppnarens fördelning.

 

 

Fortsatt budgivning efter 1¨

Svarsbudet 1© är antingen naturligt eller någon utgångskravhand. Fortsättningen är utformad så att en delkotraktsökande svarshand kan stanna i 1NT, 2© eller 2ª på 4-4:a eller 2 i öppnarens lågfärg, om ÖH har obalanserad hand. Om SH är stark kommer han att reläa ut öppnarens hand. Övriga svarsbud över 1¨ förnekar en stark hand, men 1ª är rondkrav. Hoppande svarsbud är spärrande.

 

 

Fortsatt budgivning efter 1©/ª

2§ är utgångskrävande relä och övriga 2-över-1 är okrav med invitstyrka. 2NT och 3§/¨ är trumfhöjningar.

 

 

Fortsatt budgivning efter 2§/¨

Närmsta budet är relä, höjning spärr och övriga bud visar händer med invitstyrka.

 

 

Några grundläggande principer för reläbudgivningen

När det gäller öppnarens fördelning finns det olika ”relämoduler” för olika typer av fördelningar. Sålunda ser exempelvis relästrukturen likadan ut för en enfärgshand oavsett på vilket sätt budgivningen inleddes. Fem olika handtyper finns:

 

Enfärgshänder (Någon 5+färg, ej 4+sidofärg)

Tvåfärgshänder med en 4-kortsfärg

Tvåfärgshänder med minst 5-5

Trefärgshänder

Balanserade händer (endast efter 1¨-öppning)

 

Med enfärgshänder identifieras först vilken färg som är kortast, eller om det finns flera lika korta färger, och sedan reläas den exakta fördelningen ut. Med tvåfärgshänderna ska först de bägge färgerna identifieras, sedan vilken färg som är kortast eller om det finns två lika korta färger och slutligen den exakta fördelningen. För trefärgshänder räcker att identifiera den korta färgen innan man går på den exakta fördelningen. Vid balanshänderna, som förekommer efter 1¨-öppningen, identifieras först den eller de färger som har minst 4 kort och sedan den exakta fördelningen.

Efter att öppnarens fördelning reläats ut kan SH fortsätta fråga efter antalet kontroller öppnaren har. (Ess=2 kontroller, kung=1 kontroll.) Om SH fortsätter reläa påbörjas visning av öppnarens honnörer. Hela tiden gäller att närmsta bud är relä och övriga bud slutbud. Systemet som används för detta är ”denial cue bidding”. Man går igenom öppnarens färger i längdordning, den högsta först vid lika längd. Öppnaren kommer att bjuda närmsta bud, eller hoppa över budsteget beroende på vad han har i den aktuella färgen. Om han hoppar över budsteget går han omedelbart vidare till nästa färg och undersöker vad han har i den färgen o.s.v. Med E eller K i en färg ska han hoppa över ett steg och utan kontroll eller med EKD i topp ska han stanna. När alla färger gåtts igenom följer ett till varv då man hoppar över med två topphonnörer i färgen, respektive med EKDKn. På ett eventuellt tredje varv kan knektar respektive tior placeras. Varje färg skannas en gång färre än antalet kort i färgen. Det innebär att singelhonnörer inte kan lokaliseras, liksom damer i tvåkortsfärger eller knektar i trekortsfärger.

 

 

Exempel på en reläsekvens

Som exempel använder jag en sekvens efter öppningsbudet 2©, som visar 8-11 med minst 5-5 i högfärgerna och som behövs för att avlasta 1ª-öppningen.

 

Syds hand: ªKDT64  ©K95432 ¨- §K5

Nords hand ªE7 ©EKn87 ¨Kn876 §E98

 

 

Syd

Nord

 

 

2©

2NT

 

 

3§

3¨

 

 

3NT

4§

 

 

4©

4ª

 

 

5©

5ª

 

 

6§

7©

 

 

 

Nord såg att anpassningen verkade bra och krävde till utgång med sina 14hp till syds 8-11. 3§ berättade om att den högre av de bägge sidofärgerna var den kortare. 3NT visade upp den exakta fördelningen. 4© var 3 kontroller, varpå Nord reläade för att få Syd att börja visa upp sina honnörer. Med 5© visade Syd i tur och ordning upp E eller K i hjärter, E eller K i spader, E eller K i klöver och avsaknad av två topphonnörer i hjärter. När Syd sedan gick förbi 5NT visade han upp spaderdamen. Nord vet nu att storslammen är stensäker och endast kan betas av direktstöld eller vissa 3-0-sitsar i trumf.

 

 

Variationer: Öppningsbudet 2NT behövs inte i systemet utan är ”över”. Man kan även tänka sig att spela det som visandes några slags tvåfärgshänder med 0-7.

Reläbudgivningen med 5-7 till 20+hand är ganska ovanlig, komplicerad och bygger på svarsstrukturen i ett stark klöversystem. Om man inte har spelat det aktuella klöversystemet kan det därför vara lämpligt att spela mer naturliga metoder här.

 

 

Länkar:

Fullständiga systemuppgifter kan fås genom kontakt med konstruktören

 

Version & datum:

1 - 2005-08-2923

 

Beskrivet av:

Tommy Larsson