System: Acol

 

Ursprung: Acol skapades av ett flertal spelare på den bridgeklubben North London Bridge Club vilken var belägen på Acol Street.  Bland de tidiga spelarna/utvecklarna bör nämnas Maurice Harrison-Gray, Iain Macleoad, J C H Marx, Terence Reese och S J Simon.  Acol har under åren spritts från den lilla bridgeklubben till att bli standardsystem i stora delar av det brittiska samväldet.  Än i denna dag spelas ofta Acol i internationella sammanhang!

 

Skapat datum: ca 1934

 

Syfte: Acol är ett naturligt och aggressivt system.  Svag sang i kombination med aggressiva 1-öppningar - "finns återbud finns öppning" är ett kärt Acol-uttryck.

 

Beskrivning

Öppningsbud

1§/¨/©/ª

4+kortsfärg

1NT

12-14, balanserad men förnekar 5-korts högfärg

2§

Allmänt utgångskrav

2¨/©/ª

Naturligt rondkrav med minst 5-kortsfärg och 8 stick

2NT

20-22

Ovanstående val av öppningsbud kan karaktäriseras som "traditionellt" men liksom alla andra vitt spridda naturliga system så återfinner man på 2-öppningssidan en mycket stor variation. 

 

Styrkan för 1-öppningarna är ca 11-19.  Dock kan man med bra återbud och obalanserad hand välja att öppna på lite svagare kort, speciellt om man spelar med starka 2-öppningar.

 

Svarsbud

Svarsbuden är naturliga dock med lägre krav för 2-över-1 än i exempelvis Modern Standard.  För 2-över-1 räcker den med 8-9hp vilket gör att 1NT är ganska strikt begränsad till 6-9.  Kan man inte bjuda 2-över-1 så bjuds om möjligt 4-korts ©/ª på 1-läget - även om längre lågfärg finnes.

 

Det hoppande borttaget är i Acol starkt 16+ och krav till utgång.  Hopphanden har antingen en egen mycket stark långfärg eller en bra färg plus 4-kortsstöd i öppningsfärgen.  Med stöd och utgångskrävande kort kan man även hoppa till 4§/¨ som slaminviter (här spelas ofta Swiss-konventionen) eller 2NT som Stenbergs (1§/¨-2NT visar dock 16-19NT och lovar inte trumfstöd).

 

De enkla höjningarna är Limit, d v s trumfstödsvisande med 6-9 respektive 10-12.

 

Efter de starka 2¨/©/ª-öppningarna används ofta Herbert-avslag, d v s närmaste färgbud är negativt alternativt bjuder man alltid 2NT som det negativa svaret (ny positivt med 5-kortsfärg, höjningar naturliga (3 bättre än 4) och 3NT ca 8-11 balans).  Svarsbuden efter det superstarka budet 2§ är liknande, 2¨ allmänt relä, 2©/ª positivt med 5+ och bra 5+kortsfärg och 2NT visar 7-9 balans med huvudsakligen damer och knektar (högst en kung).  2§-3§/¨ är även det positivt men tarvar 6+kortsfärg.

 

Fortsatt budgivning

En av grundbultarna i Acol är Reversebudgivningen, d v s återbjuder öppningshanden en högre färg så lovas tilläggsvärden.  Reversebud är alltid krav.  Återbjuder öppningshanden en ny färg som inte är reverse så är detta naturligt men inte krav.

 

Öppnarens återbud i 1NT visar 15-17 och hopp till 2NT 17-18 (okrav).  Efter 2-över-1 är dock 2NT ett allmänt utgångskrav.

 

Ett hoppande återbud av öppningshanden är utgångskrav och kan bjudas med ett flertal olika handtyper.  Efter 1-över-1 visar ett hoppande borttag av öppningshanden en av nedanstående alternativ:

  • Stark 2-färgshand där enkelt återbud hade varit okrav (d v s ej reverse)
  • Trumfstöd och slamintresse (färgen kan vara 3-korts)
  • Jämn hand men där man inte vill bjuda 3NT direkt (och 2NT hade visat 17-18)
  • Ett hoppande borttag till 2-läget, d v s 1§/¨-1¨/©-2©/ª är ett konventionellt utgångskrav med lång och stark öppningsfärg.

 

Efter 2-över-1 visar ett hoppande borttag trumfstöd samt gubbar i den bjudna färgen.

 

Variationer: Sangstyrkan hos Acolspelare varierar mycket.  Vanligt är zon/positionsvariabel sang, ex. 15-17 i zon och 12-14 i ozon.  13-15 är för många den gyllene medelvägen.

 

De traditionella starka 2-öppningarna är numera inte så frekventa utan har hos många Acolspelare bytts ut mot svagare varianter.

 

Länkar:

http://www.sunion.warwick.ac.uk/bridge/Acol/acol.sys.html

Version & datum:

1 - 2002-01-24

Beskrivet av:

Christer Enkvist