System: Amanda Club

 

Ursprung: Amandaklövern är konstruerad av Bertil G Johnson.

 

Skapat datum: 1997-99.

 

Syfte: Bakom Amandaklövern låg ambitionen att skapa ett aggressivt system med god säkerhet i det högre registret. En utgångspunkt var också att systemet skulle vara spelbart i alla slags tävlingar och således ha få artificiella öppningsbud. Därtill fanns en medveten avsikt att uppnå en jämnare frekvens mellan öppningsbuden än de flesta system har.

 

Systemet visade sig sedermera ha vissa gemensamma drag med Magic Diamond, som samtidigt utvecklades inom Morotsgruppen, men också betydande skillnader.

 

Beskrivning

Karakteristiskt för Amanda Club är:

  • dubbeltydig 1§-öppning (11-13 balans eller 17+)
  • färgöppningar för alla obalanserade händer 9-16 hp
  • canapéöppningar (dvs kortare färg före längre)

 

Öppningsbud

1§

Rondkrav med

a)            11-13 hp, balanserad hand

b)            17+ hp oavsett fördelning

1¨/©/ª

4+färg med 9-16 hp, obalanserad hand, ofta canapé

1NT

14-16 hp, balanserad hand

2§

5+färg med kortare sidofärg i ruter eller 6+färg, 9-16 hp

2¨

4+färg med längre sidohögfärg, 9-12 hp

2©/ª

6-kortsfärg eller 5-kortsfärg med sidofärg i klöver, 9-12 hp

2NT

21-22 hp, balanserad hand

3§

5+5+ i lågfärgerna, 9-12 hp

3¨

5+5+ i högfärgerna, 9-12 hp

3©/ª

naturliga spärrbud

3NT

spärröppning i endera lågfärgen

4§/¨

åttastickshand i hjärter resp. spader med genomgående färg eller ett hål och sidoess

4©/ª

naturliga spärrbud

 

Svarsbudstrukturer

 

1§

1¨

0-7 eller 12+ hp

 

1©/ª

8-11 hp, exakt  fyrkortsfärg

 

1NT

8-11 hp, balanserad utan 4+ högfärg

 

2§

8-11 hp, minst 4-5 eller 5-4 i lågfärgerna

 

2¨

8-11 hp, 5+ hjärter

 

2©

8-11 hp, 5+ spader

 

2ª

8-11 hp, enfärgshand i lågfärg

 

2NT

12-13 hp, balanserad utan 4+ högfärg

 

3§/¨

5-7 hp, enfärgshand

 

3©

5-7 hp, enfärgshand

 

3NT

14-16 hp utan 4+ högfärg och 5+ lågfärg

 

 

 

1¨/©/ª

2NT

Utgångskrav med trumfstöd

 

1NT

Rondkrav med 14+ hp utan 4+stöd.

 

Tangentfärgen är passbart reläbud med 8-13 hp

 

Övriga lägsta svarsbud i färg visar 8-13 hp och 5+färg (6+färg om hoppande i reläfärgen)

 

 

 

2§

2¨

Reläkrav

 

2©/ª

Passbar naturlig invit

 

 

 

2¨

2©/ª 

Multisvar

 

2NT

Rondkrav

 

 

 

Fortsatt budgivning

Efter klöveröppningen använder den starka handen ofta reläkravssekvenser.

 

Slambudgivning

En kombination av Trelde-frågor och Spiral Cuebids används tillsammans med kontrollbud beroende på vilken hand som startar slamundersökningen.

 

Länkar:

Kompendium i pdf-format kan beställas från Malma Bridge (malma@jip.se).

Version & datum:

1 - 2002-10-25

Beskrivet av:

Bertil G Johnson