System: ANUBIS

 

Ursprung: Ett aggressivt system av Björn Alenfalk.

 

Skapat datum: ca 1987

 

Syfte: Grundtanken är att få öppna på de flesta händerna

 

Öppningsstruktur

pass

a) 0-5

 

b) 15+

1§

a) 6-9 § är kortaste färgen

 

b) 10-14 § är längsta färgen

1¨

a) 6-9 ¨ är kortaste färgen

 

b) 10-14 ¨ är längsta färgen

1©

a) 6-9 © är kortaste färgen

 

b) 10-14 © är längsta färgen

1ª

a) 6-9 ª är kortaste färgen

 

b) 10-14 ª är längsta färgen

1NT

12-14 balans

2§

svagt med 5+ §  

2¨

svagt med 5+ ¨  

2©

svagt med 5+ ©

2ª

svagt med 5+ ª

 

Variationer: -

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-01-27

Beskrivet av:

Peter Swensson