System: Aubyruter

 

Ursprung: Den ursprungliga Aubyrutern skapades av Tommy Larsson och Stefan Magnusson på juniorboendet under en SM-vecka i Skövde i början av seklet. Syftet var då att skapa något så knasigt och aggressivt som möjligt, samtidigt som det skulle vara tillåtet att spela på bronstävlingar. Systemet uppkallades fräckt nog efter konstruktören av systemreglerna. Ur detta utvecklades senare den seriösa version, spelad av bl.a. Tommy Larsson – Björn Thalén och Tommy Larsson – Per Westling, vilken presenteras här.

 

Aubyrutern har sitt ursprung i Carrotti och Magic Diamond. Systemen skiljer sig huvudsakligen åt i hur de behandlar de tre handtyperna 0-7, 17+ och 8-11 balans. I Carrotti ligger sanghanden och den starka handen tillsammans i 1§, medan 0-7-händerna placerats i 1¨. Då systemregelsmakarna slog till mot den halvstarka passöppningen och såg till att öppningsbudet 1¨ 0-7 blev ospelbart, utvecklades istället Magic Diamond där 17+händerna placerades i 1¨ och passet blev ”dubbeltydigt” med 0-7 eller 8-11 balans. I Aubyrutern har istället 17+händerna flyttat till passet där de gör sällskap med 0-7-händerna och 1¨ blev då ledigt för att visa 8-11 balans.

 

 

Skapat datum: Augusti 2001.

 

Syfte: Idén bakom alla aggressiva system är att på de flesta givar har bägge sidor något att tjäna på att deltaga i budgivningen. Har motståndarna det högsta kontraktet kan man försöka störa dessa, så de kanske hamnar i fel kontrakt eller felaktigt väljer att spela försvar. Har den egna sidan högsta kontraktet är det fördelaktigt att så fort som möjligt starta budgivningen, innan motståndarna börjar ställa till förtret. På många givar har bägge sidor en god chans att ta hand om slutbudet, bara man lyckas ta sig in i budgivningen i rätt färg och på rätt nivå. Att bara öppna budgivningen på många givar räcker inte, öppningsbuden måste dessutom vara anpassade till en aggressiv metod, d.v.s. vara tillräckligt precisa med avseende på styrka och fördelning. Detta gäller även passet i öppningsposition. Aubyruterns dubbeltydiga pass är på sätt och vis mer preciserat än det traditionella systemets 0-11-pass.

 

Aubyrutern är dessutom konstruerat för att vara ett system som är enkelt att lära sig och lätt att komma ihåg.

 

Beskrivning

 

 

Öppningsbud

Pass

0-7 eller 17+(18+ om balans)

1§

12-16 obalans, 15-17 balans

1¨

Ozon: 11-14 balans, Zon: 8-11 balans

1©/ª

8-11, minst 4 kort. Kan ha längre lågfärg, ej balans med 4-kortsfärg

1NT

Ozon: 8-10, Zon: 12-14

2§/¨

8-11, obalans med minst 5-kortsfärg utan 4-korts högfärg

2©/ª

8-11, minst 5-5 i färgen + en lågfärg

2NT

8-11, minst 5-5 i lågfärgerna

3X

Spärr, i ozon ofta 6-kortsfärg och mindre än 8hp.

3NT

Lågfärgsspärr

4§/¨

SAT

4©/ª

Spärr

4NT

Specifik Essfråga

 

Fortsatt budgivning efter det dubbeltydiga passet

Svarsbudet 1§ visar 0-7 eller 17+, 1NT är 15-17 och övriga bud visar 8-16 med samma fördelningar som respektive öppningsbud och är i övrigt att betrakta som öppningsbud. Efter inledningen Pass – 1§ bjuder man som i ett stark klöversystem. 0-7-hand bjuder 1¨ och om motståndarna suttit och smugit med bra kort kommer vi att försöka stanna i 1¨ med 0-7 till 0-7.

 

1© visar 20+ oavsett vilken hand som återbjuder det. Partnerns 1ª är då 0-4 alla händer eller 5-7 med jämn hand, 1NT/§/¨/© är 5-7 med 5+kort i närmast högre färg. 1ª-bjudare med 5-7 kan sedan kräva med bud i ny färg. Efter 1©-1ª är 2§ enda krav (utgångskrav) och övriga återbud okrav: 1NT med 21-23 och 2NT med 24-25.

 

Hand som inte återbjuder 1© över 1¨ 0-7, visar med färgbud 17-19 och med återbudet 1NT 18-20. Återbudet 1ª bjudes med alla obalanserade händer med minst 4 spader.

 

Om andra hand bjuder efter passet, eller det kommer inkliv efter svarsbudet 1§, gäller vanligt defensivsystem och 0-7/17+handens partner förutsätter att denna har 0-7. 0-7-hand får inte agera om inte hans partner agerat först, 17+hand måste agera.

 

Fortsatt budgivningen efter sangkomplementet 1¨

Svarsbudet 1© är antingen naturligt med 4+färg, eller någon stark hand som inte har spader som längsta färg. 1ª är naturligt rondkrav med 4+färg. 2NT är naturlig invit och övriga svarsbud är slutbud/spärrbud.

 

På 1©/ª ska öppningshanden höja med 4-stöd och annars bjuda 1ª/1NT. Efter 1ª/NT är fortsatt budgivning enligt Försenad Stayman, d.v.s. 2§ är enda kravbud osv. Efter 1¨ – 1© ; 2© är svarshandens 3© invit och 2ª/NT/3§/¨ överföringsbud (2ª med balans). Svarshanden kan ha invithand med lång lågfärg när denna överför med 2NT/3§, ÖH passerar 3§/¨ med en hand där denna vill acceptera inviten. Budet 3¨ som överför till hjärter är en slaminvit i hjärter utan någon kortfärg, då hopp i ny färg hade varit splinterbud.

 

Om motståndarna dubblar eller kliver in på 1-läget över 1¨ är 1©/ª rondkrav med 4+färg precis som ostört. Hoppande bud är spärrbud/slutbud, medan 1NT och uppåt är överföringsbud med 5+färg, starkt eller svagt. Överföring till inklivsfärg visar klöverfärg och minst invitstyrka och bjudes av en hand som inte vill bli spelförare i ett eventuellt sangkontrakt. D/RD visar en relativt balanserad hand där man vill att öppningshanden ska bjuda 1NT, eller eventuellt bjuda en fyrkortsfärg på 1-läget. (Om färgbud på 1-läget är tillgängligt föredras det om håll i inklivsfärgen saknas) Över öppnarens 1NT är 2§ ett okravsbud som visar klassisk UD-fördelning och ber öppningshanden välja en färg, medan andra bud är krav med 4-kortsfärg och minst invithand.

 

Om motståndarna kliver in på 2-läget bjudes som efter störning av öppningsbudet 1NT.

 

Övriga öppningsbud

Efter samtliga övriga öppningsbud bjudes som enligt Magic Diamond.

 

Variationer: Öppningsbudet 2NT kan med fördel spelas som minst 5-5 i lågfärger eller högfärger, utan att antalet prickar överstiger det maximala för ett C-system. Mot diverse 1§-öppningar kan man också välja att spela Aubyruter i försvaret.

 

Länkar:

Fullständiga systemuppgifter för samtliga öppningsbud (6 sidor) kan fås genom kontakt med konstruktören

Version & datum:

1 - 2005-08-23

Beskrivet av:

Tommy Larsson