System: BOKK

 

Ursprung: Utvecklat av ett gäng unga spelare från Uddevalla.  B Sanzén, 0 Brattberg, K-E Aldeborg, K Karlsson.

 

Skapat datum: 70-talet

 

Syfte: Med hjälp av en stark klöveröppning och en artificiell ruteröpppning vill man möjliggöra svaga öppningsbud i högfärg, ca 9-12 hp.

 

Beskrivning

 

Öppningsbuden

1§

Starkt med svaret 1¨ negativt (eller trefärgshand 9-12 eller jämn 13+), svaret 1© positivt med jämn hand och övriga färgbud naturliga, positiva. Svaret 1NT visar hjärter.

1¨

12-16 med antingen femkorts högfärg eller 5-korts ruter. Svarsbuden är konventionella till stor del.

1©/ª

fem kort i färgen men bara 9-12 poäng (1© kan dock alternativt visa sanghand med 15-16 hp).

1NT

12-14 hp.

2§

12-16 med klöver.

2¨

13-19 med fördelningen (4441).

2©/ª

13-16 med antingen sexkortsfärg eller 5-5 med lägre sidofärg.

2NT

13-16 med 5-5 i lågfärgema.

 

Version & datum:

1 - 1982

Beskrivet av:

Mats Nilsland