System: Blue Team Club (BTC)

 

Ursprung: Detta system är en direkt utveckling (främst av Benito Garozzo) av Neapel­klövern, som är ett av de system italienarna (främst Garozzo-Forquet) hade stora framgångar med under en lång följd av ar.

 

Skapat datum: BTC utvecklades under de sista åren av 60-talet och publicerades år 1970. Det spelades av många elitpar över hela världen.

 

Syfte: Den starka klöveröppningen är systemets främsta kännetecken, men BTC var mycket mera väldefinierat än Neapelklövern.

 

Beskrivning

Systemets starka öppning är alltså 1§ som visar minst 17 hp (18 om balanserad). Precis som i Neapelklövern används kontrollvisande svar. Dock visar svaret 1¨ 0-5 poäng och 1© minst 6 poäng med högst 2 kontroller. Svaret 1ª visar 3 och 1NT 4 kontroller.

Öhs aterbud är naturliga men en fyrkorts högfärg kan bjudas på enläget före en längre lagfärg.

 

Öppningsbuden 1¨/©/ª är naturliga, men begränsade till högst 16 hp. Med maximal öppning bjuds enligt canapémetoden och hopp eller reverse i andra budronden. Ett hopp till 3§ är dock inte canapé. Även svararen bjuder enligt canapéstilen med styrka för minst utgång. Han svarar då 2-över-1 och bjuder därefter ett starkt bud i sin längsta färg. Även 2-över-1 följt av hopp i öppningsfärgen är starkt. Om därvid ett hopp till treläget i öppnings­färgen är omöjligt använder man ofta ett konventionellt hopp till 4¨ för att visa stöd i öppningsfärgen.

 

Sangöppningen visar 16-17 eller 13-15 med klöver samt 3-3 i högfärgerna. Svaret 2§ frågar efter styrka och fördelning.

 

Öppningsbudet 2§ visar enfärgad klöver (minst sex) och 12-16 poäng.

 

Öppningsbudet 2¨ visar en stark trefärgad hand, 17-24 poäng. Svarsbudgivningen är väl definierad.

 

Systemets 2©/ª är svaga, även om de  normalt visar en bra färg och 10-11 poäng.

 

I slambudgivningen använder man kontrollbud. Därvid måste kontroll under trumfnivå redovisas. 4NT är Blackwood endast som hoppande bud och annars ett vilande positivt bud.

 

Version & datum:

1 - 1982

Beskrivet av:

Mats Nilsland