System: Chinvat Diamond

 

Prickar: 7 (C-system)

 

Ursprung: Marito Karlsson

 

Skapat datum: 2002

 

Beskrivning

Chinvat Diamond är centrerat kring en stark 1¨-öppning.  Alla mellanstarka (10-14) händer med 4+korts högfärg öppnas med 1© och övriga händer i detta intervall sorteras in under 1§.  1NT och högre bud används för att visa svaga händer.  Den fortsatta budgivningen efter öppningsbud på enläget är initialt ganska konventionell men uppbyggd enligt enkla och återkommande principer.

 

Eftersom man i Chinvat Diamond öppnar med de allra flesta händer spelar man med fördel ett helt annat system i 4:e hand.

 

Öppningsbud (1-3:e hand)

1§

10-14, ej 4+korts ©/ª

1¨

15+

1©/ª

10-14, 4+kortsfärg (ev canapé)

1NT

5-9, 4+©. Antingen 4© och 4+§/¨ (normalt minst 45) eller enfärgshand med minst 5+©

2§

5-9, minst 44 i §¨  (normalt minst (54))

2¨

5-9, 4ª och 4+§/¨ (normalt minst 45)

2©

5-9, minst 44 i ©ª  (normalt minst (54))

2ª

5-9, 5+ª

2NT

5-9, minst 5-5 i antingen ©ª eller §¨

3§/¨

6+korts §/¨

3©/ª

Spärr

3NT

vill spela

4x

Spärr

4NT

Spärr med tvåfärgshand (§¨)

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1§

1§

1¨

a) 0-9

b) 14+

 

1©/ª

9/10-13, 5+©/ª

 

1NT

10-13 (naturlig forts, 2§/¨ okrav)

 

2§/¨

10-13, 5+§/¨

 

2©/ª

0-8, 5(6)+©/ª

 

2NT

7-11, 5-5 i antingen ©ª eller §¨ (forts som efter öppningsbud 2NT)

 

högre

Spärr

 

Fortsatt budgivning efter 1§-1¨

1§

1¨

1©/ª

10-12, 3-kortsfärg

 

 

1NT

13-14

 

 

2§/¨

10-14, 5+§/¨

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1¨

1¨

1©

a) 0-9

b) 14+

 

1ª

10+

 

1NT+

Samma betydelse som öppningsbud, fortsättning som efter öppning

 

Fortsatt budgivning efter 1¨-1©

1¨

1©

1ª

a) 18-20 balans

b) 15-20 obalans

SH kan passa med 0-4 och bra ª-färg, bjuda 1NT med 0-4, 2§/¨/© med 0-4 och 5+kortsfärg eller 2ª med 5-0 balans (varpå ÖH kan ge upp med 2NT och min).

 

 

1NT

15-17 balanserad.

 

 

2§

a) 21+, 5+§ obalanserad

b) 21+ balans

c) 21+ (4441)

SH reläar 2¨ eller bjuder naturliga avlägg mot 21-22NT.  Efter 2¨ bjuds 2©/ª naturlig med 4-kortsfärg, 2/3NT visar 21-22/25+ och 3§/¨ är naturligt med § som längsta färg.  Hopp till 3©/ª visar 6+§ samt singel i bjuden färg.

 

 

2¨/©/ª

21+, 5+färg.  SH reläar med absolut min och bjuder i övrigt naturligt (Acol)

 

 

2NT

23-24NT

 

Fortsatt budgivning efter 1¨-1ª

1¨

1ª

1NT

15-17 balans

 

 

2§

a) 21+, 5+§ obalans

b) 21+ balans

c) 21+ (4441)

SH reläar 2¨ eller bjuder naturliga avlägg mot 21-22NT.  Efter 2¨ bjuds 2©/ª naturlig med 4-kortsfärg, 2/3NT visar 21-22/23+ och 3§/¨ är naturligt med § som längsta färg.  Hopp till 3©/ª visar 6+§ samt singel i bjuden färg.

 

 

2¨/©/ª

21+, 5+färg.  SH reläar med absolut min och bjuder i övrigt naturligt (Acol)

 

 

2NT

18-20 balans

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1©

1©

1ª

4+korts ª, rondkrav

 

1NT

9-12

 

2§

a) 0+, 5+korts ¨

b) 13+, balanserad

 

2¨

a) spärrhöjning i ©

b) 11+, 3-kortsstöd

 

2©

a) spärr i ª

b) 0+, 5+korts §

 

2ª

a) 8+, minst 5-5 i §¨

b) Invit med 4-kortsstöd i © samt singel ª

 

2NT

Stenbergs (inviterande)

 

3§/¨

Invit med 4-kortsstöd samt singel i bjuden färg

 

3©

Spärr

 

3ª

4+korts © samt någon singel (ÖH kan relä 3NT för vidare info)

 

3NT

4+korts © samt renons i ª

 

4§/¨

4+korts © samt renons i bjuden färg

 

4©/ª

Slutbud

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1ª

1ª

1NT

9-12

 

2§

a) 0+, 5+korts ¨

b) 13+, balanserad

 

2¨

a) 0+, 5+©

b) 11+, 3-kortsstöd

 

2©

a) spärrhöjning i ª

b) 0+, 5+korts §

 

2ª

a) 8+, minst 5-5 i §¨

b) Invit med 4-kortsstöd i ª samt singel ©

 

2NT

Stenbergs (inviterande)

 

3§/¨

Invit med 4-kortsstöd samt singel i bjuden färg

 

3©

4+kortsstöd samt renons i ©

 

3ª

Spärr

 

3NT

4+kortsstöd samt någon singel (4§ relä varpå 4ª=singel §)

 

4§/¨

4+kortsstöd samt renons i bjuden färg

 

4©/ª

Slutbud

 

Fortsatt budgivning efter 1©/ª-2§

ÖH reläar normalt 2¨ förutom om egen bra 6+kortsfärg finnes.

1©

2§

2¨

2©

13+, balans. ÖH visar nu min med 2ª och bjuder naturligt med tilläggsvärden.

 

 

 

2ª

14+, 5+¨.  2NT allmänt relä på vilket SH bjuder naturligt.

 

 

 

2NT

11+, 5+¨ och 4-korts ª.  3§ relä på vilket 3¨ visar min.

 

 

 

3§

11-13, minst 45 i §¨

 

 

 

3¨

11-13, 6+¨

 

Fortsatt budgivning efter 1©/ª-2¨

Svarsbudet 2¨ innehåller antingen en hand med vilken man vill spela 2© eller minst invit med exakt 3-kortsstöd i öppningsfärgen.  Efter 1©-2¨-2© är alla bud naturliga med exakt 3-stöd.  Efter 1ª-öppningen bjuds aningens mer konventionellt:

1ª

2¨

2©

PASS

vill spela 2©

 

 

 

2ª

11+, 5+©

 

 

 

2NT

11-13, 3ª (normalt relativt balanserad)

 

 

 

3§/¨

11+, minst 5-5 i ©-§/¨

 

 

 

3©

11-13, 6+©

 

 

 

3ª

14+, 3ª (normalt relativt balanserad)

 

Fortsatt budgivning efter 1©/ª-2©

ÖH reläar normalt 2ª eftersom SH kan vara rätt så blank. Har SH inte en svag hand med vilken man vill spela 2ª så har denne minst 5+korts § (normalt minst invitstyrka men kan ha en ren §-spärr/offring).

1©

2©

2ª

PASS

svag hand

 

 

 

2NT

11-13, 5+§

 

 

 

3§

0-10, 6+§

 

 

 

högre

naturliga utgångskrav med 5+§

 

Fortsatt budgivning efter 1©/ª-2ª

2ª-svaret på både 1©- och 1ª-öppningen är dubbeltydigt och visar antingen trumfstöd med singel i den andra högfärgen eller en hand med minst 5-5 i §/¨.  ÖH bjuder 2NT som ett positivt relä (mot lågfärgshanden) eller gör en direkt lågfärgspreferens.  Efter det positiva 2NT-svaret bjuds:

1©

2ª

2NT

3§

8-10, 5-5 i §/¨

 

 

 

3¨

11+, 5-5 i §/¨ (krav)

 

 

 

3©/ª

Invit med trumfstöd och singel i den andra högfärgen

 

Fortsatt budgivning efter 1©/ª-2NT

1©

2NT

3§

Min.  SH kan singelfråga med 3¨ (3© ingen singel, 3ª singel ahö, 4§/¨ singel §/¨)

 

 

3¨

Max men någon singel (3© singelfråga och 3ª visar singel ahö)

 

 

3©/ª

Max, minst 5+korts §/¨ (normalt 5-5 eller 46)

 

 

3NT

Max utan singelton

 

 

4x

Renons (4©=renons ahö)

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1NT

1NT

2§

Avlägg i ÖHs längsta färg

 

2¨

Allmänt relä utan 4+©.  ÖH bjuder 2© med 5+© varpå 2NT är Stenbergs och övrigt naturliga krav.  2ª/NT visar 5+§/¨ med min och 3§/¨ motsvarande men med tillägg (bjuder SH nu högfärg visar detta 5+ª och är krav).  Hopp till 3©/3NT visar 6+korts © samt min/max.

 

2©

Slutbud

 

2NT

Stenbergs

 

3§/¨/©

Slutbud

 

3ª

4+korts © samt någon singel (ÖH kan relä 3NT för vidare info)

 

3NT

4+korts © samt renons i ª

 

4§/¨

4+korts © samt renons i bjuden färg

 

4©/ª

Slutbud

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2§

Öppningsbudet 2§ är svagt, 5-9, med minst 44 i §¨.

2§

PASS/2¨

Slut i rutan

 

2©/ª

Naturliga okrav

 

2NT

Allmänt krav.  ÖH bjuder 3§ med min och 3¨/3NT med max och 5+ ¨/§.  3©/ª är naturligt med max och 3-kortsfärg - ungefär (32)44.

 

3§/¨

Spärr

 

3©

Slaminviter, minst 6+kortsfärg

 

4§/¨

Slaminviter

 

övrigt

Slutbud

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2¨

Öppningsbudet 2¨ är svagt, 5-9, med 4-korts ª samt 5+korts §/¨.

2¨

2©

Krav med 5+korts ©

 

2ª

Slutbud

 

2NT

Allmänt krav, ÖH bjuder sin lågfärg med min eller korresponderande högfärg med max.  2NT följt av 3ª är slaminvit i ª (likaså 2NT-3ª-4§).

 

3§

Ber ÖH passa eller bjuda 3¨

 

3¨

4+kortsstöd i ª och invitstyrka

 

3©

4+kortsstöd i ª samt renons i ©

 

3ª

Spärr

 

3NT

4+kortsstöd i ª samt någon singel (4§ relä varpå 4ª=singel §)

 

4§/¨

4+kortsstöd i ª samt renons i bjuden färg

 

4©/ª

Slutbud

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2©

Öppningsbudet 2¨ är svagt, 5-9, med minst 44 i ©ª. Svarsbud i ©/ª är spärrande och enda kravbudet är 2NT (samt de naturliga kraven 3§/¨).

2©

2NT

3§

Min (3¨ relä och ÖH visar extralängd naturligt)

 

 

3¨

Max, 44 i ©ª

 

 

3©/ª

Max och 54 i högfärgerna

 

 

3NT

Min och 55

 

 

4§/¨

Max, 55 och korthet i bjuden färg

 

 

4©/ª

Max och 64 i högfärgerna

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2ª

Öppningsbudet 2ª kan enklast förklaras som en vid svag 2-öppning i ª, vid i bemärkelsen att den bara lovar 5-korts ª men förnekar ej sidofärg.  2NT samt ny färg är krav.

2ª

2NT

3§

a) min

b) max, 5ª och singel §

c) max, 5ª utan singel

SH reläar med 3¨ varefter 3©=min, 3ª=kort § och 3NT=0 singel

 

 

3¨

Max, 5ª och singel ¨

 

 

3©

Max, 5ª och singel ©

 

 

3ª

Min, 6+ª

 

 

3NT

Max, 6+ª

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2ª

Öppningsbudet 2NT visar en hygglig hand med minst 55 i antingen lågfärgerna eller högfärgerna.  Alla bud förutom 3/4§ och 3/4NT är "passa eller korrigera".  3§ är ett allmänt relä på vilket ÖH visar styrka samt handtyp, 3NT och 4§ visar starka enfärgshänder (3NT med ©/ª och 4§ med §/¨).  Direkta 4NT är 4E Blackwood.

2NT

3§

3¨

Min, ©ª

 

 

3©

Min, §¨

 

 

3ª

Max, §¨

 

 

3NT

Max, ©ª

 

 

 

 

2NT

3NT

4§

Positivt samt minst ett ess

 

 

4¨

Positivt men utan ess

 

 

4©

Negativt

 

 

 

 

2NT

4§

4¨

Positivt samt minst ett ess

 

 

4©

Negativ men med egen 6+kortsfärg

 

 

4NT

Positiv men utan ess

 

 

5§

Negativ

 

Störd budgivning

Om motståndarna kliver in så blir den fortsatta budgivningen i princip helt naturlig. 

Efter inkliv på 1§/©/ª så är D=UD tom 3¨, efter 1¨ är alla direkta dubblingar UD.  Efter inkliv på övriga öppningsbud så används straffdubblingar. 

 

Om motståndarna dubblar öppningsbudet 1NT så används följande finurliga slinkningar:

1NT

(X)

pass

Ber ÖH RD med 5© och direkt bjuda 5-korts lå eller 6+korts ©

 

1NT

(X)

RD

Ber ÖH att välja bästa lågfärg

 

1NT

(X)

2x

Slutbud

 

 

 

 

 

 

Efter dubbling i 4:e hand, dvs 1NT-(pass)pass-(X), så visar ÖH 5-korts © genom att passa, RD indikerar 1444 och bud i egen färg visar 5+korts (6+ om ©).

 

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2003-02-06

Beskrivet av:

Christer Enkvist