System  CLONE – Artificial release

 

Ursprung: CLONE är konstruerat av Christoffer Abel Arntzen, och bygger i stort sett på Carrot Club, men önskemålet att ha ett ’naturligare’ klöversystem samt en enklare och aggressivare stil gjorde att CLONE kom till. Dessutom måste man ju ta hänsyn till att systemet skulle vara tillåtet att spela i alla norska tävlingar (med lite mera konservativa systemregler än de svenska). En möjlig uppmjukning av reglerna kan medföra att system som bl.a. innehåller öppningarna 1©/ª från 8 hp blir tillåtna – förslag till nya regler ligger här: http://old.bridgefederation.no/LU/Nyregler.htm 

 

Skapat datum: 2000-2001.

 

Syfte: Som nämnts ville man skapa ett system som man kan spela (och komma ihåg!) utan alltför mycket arbete. Att de flesta modulerna kan spelas i ett helt vanligt naturligt system är ju också en fördel, speciellt i startfasen.

 

Systemet bygger på en svag/stark klöveröppning i stort sett följt av naturliga sekvenser, tunna öppningar på enläget som lovar minst fyra kort i färgen. 1NT är fortfarande den ursprungliga från Carrot, 13-17 hp. 2§ innehäller minst fem kort, och 2©/ª er standard svaga två med sexkortsfärg. Öppningen 2¨ är däremot lite speciell, Woodgroves Multi, som är en destruktiv öppning med 3-8 hp och minst femkorts ©/ª.

 

Jan Eric Larsson skrev i sin presentation av the Tangerine Club att:

 

  • "It is a tactical advantage to open as often as possible." Det argumentet är väl vedertaget i Sverige for änge sedan J

 

  • "The use of a strong 1C opening may be a tactical weakness." For att undgå nonsensbud som exempelvis 1ª som inte visar något annat än 13 kort är CLONE skyddat eftersom 1§ oftast innehåller 9-12 NT.

 

  • "Ignore the 4-4-4-1 distribution." Eftersom denna hand sällan dyker upp när man har mer än 10 hp fungerar det i stort sett fint att hantera den som en (4443) eller (5440).

 

Beskrivning

På öppningarna 1¨/©/ª har högfärg prioritet röre ruter, så exempelvis 13-14 hp och 4-4 i ¨/© öppnas med 1©.

 

Öppningsbud:

1§

9-12 bal., eller 17hp+ oavsett fördelning.

1¨

10-16 hp, 4+. Obalanserad.

1©/ª

10-16 hp, 4+.

1NT

13-17 hp – Carrot style.

2§

10-16 hp, 5+.

2¨

Woodgroves Multi.

2©/ª

5-9 hp, 6+.

2NT

5-9 hp, lågfärgerna.

 

Länkar:

Se http://bridge.jump.to/ för vidare budgivning m.m.

Version & datum:

1 - 2002-07-27

Beskrivet av:

Christoffer Abel Arntzen