System: Delta

 

Ursprung: Łukaz Sławiński

 

Skapat datum: 1965

 

Syfte: Systemet Delta är ett av de många starka pass-systemen som började utvecklas, företrädesvis i Polen, under 1960-talets mitt.  Även om systemet i sig inte är ett av de större så återkommer det ofta som modul i andra starka-pass-system, det mest kända exempelvis Regres.

 

Grundtankarna bakom det starka passet - eller om man så vill - de svaga öppningarna är följande:

 

Effektiva system bygger enklast på kaptensprincipen, d v s att en spelare erhåller nödvändig information från den andre och därefter bestämmer slutbud.   Optimering av detta sker enklast genom att:

 

·         Kapten är bäst den som först får information om sin partners fördelning

·         Kapten är den starka handen

 

Mot den egna sidans konstruktiva budgivning måste dock alltid den andra sidans budgivning ställas, bridge är ett spel mellan två par med motsatta mål!  Sålunda bör man öppna så ofta (och högt) som möjligt för att störa den enadra sidans konstruktiva budgivning.  För att på bästa sätt kombinera dessa tankar så väljer man att så snabbt som möjligt visa händerna i det mest frekventa styrkeintervallet, 8-12hp, direkt.  Genom att sedan passa med de starka, 13+ kan man (i princip) använda samma öppningsbud i 3-4:e hand (d v s svarsbud på passet) och sålunda alltid få 13+ handen som kapten.

 

Beskrivning

Öppningsbud

PASS

13+ (alla fördelningar)

1§

8-12, förnekar singel/renons i någon färg

1¨

0-7 alla fördelningar

1©

8-12, singel/renons i ª

1ª

8-12, singel/renons i ©

1NT

8-12, 5+¨ samt 5+korts ©/ª

2§

8-12, 5+¨ förnekande 5-korts ©/ª

2¨

8-12, 5+§ förnekande 5-korts ©/ª

2©

8-12, 5-5 i §©

2ª

8-12, 5-5 i §ª

2NT

5-5 i ©ª

 

Svarsbud

Efter det starka passet öppnas med ett i princip samma öppningar som i 1-2:a hand, med den lilla skillnaderna att

PASS

1§

6-11 utan singel eller 12+ oavsett fördelning

 

1¨

0-5 alla fördelningar

 

1©

6-10, singel/renons i ©

 

1ª

6-10, singel/renons i ª

 

 

6-8, 7+kortsfärg med minst 2 topphonnörer

 samt att styrkan på övriga öppningsbud är 6-10 istället för 8-12 (för att optimera öppningsfrekvenserna).  Svarsbuden 1©-2NT kallas för Singelöppningarna och den fortsatta budgivningen efter dessa är frekvent återkommande.  En utförlig genomgång av budgivningen efter dessa återfinns nedan.  Singelöppningsmodulen kan även användas efter öppningsbuden 1©-2NT med tämligen små modifikationer.

 

Fortsatt budgivning efter PASS-1§

PASS

1§

1¨

13-18 utan singel eller 18+ alla fördelningar

 

 

1©-2NT

13-17 samt fördelning enligt Singelöppningarna

 

 

3x

13-15, 7+kortsfärg med minst 2 topphonnörer

 

Fortsatt budgivning efter PASS-1§-1¨

PASS

1§

1¨

1©

12+. balanserad

 

 

 

1ª

6-11, balanserad utan 5-kortsfärg, d v s (4333) eller (4432)

 

 

 

1NT

6-11, 5+korts §, (5332), (6322) eller (5422)

 

 

 

2§

6-11, 5+korts ¨, (5332), (6322) eller (5422)

 

 

 

2¨

6-11, 5+korts ©, (5332), (6322) eller (5422)

 

 

 

2©

6-11, 5+korts ª, (5332), (6322) eller (5422)

 

 

 

2ª

10-11, 5+korts ª, (5332), (6322) eller (5422)

 

 

 

2NT

11-13, (4441)

 

 

 

3x

10-12, 7222

Efter transferbuden 1NT-2ª reläas med minimum (13-15) emedans starkare händer bjuder någonting annat naturligt.  Efter 1ª budet är 2§ högfärgsfråga och alla andra 2-lägesbud naturliga sign-off (likaså 1NT).  Efter det Marmic-visande budet 2NT så frågar reläbudet 3§ efter singelfärg varpå 3NT är slubud och 4¨ en så kallad slutsignal (End-Signal), d v s partner omedes bjuda 4© varpå slutbud fastställes.  Avges inte en slutsignal så spikas trumffärg i kravtempo.

 

Efter det starka svaret 1© reläs (1ª) alltid med maximum (19+) emedans övriga bud är naturliga med 13-18.

 

Fortsatt budgivning efter Singelöppningarna

Efter singelöppningarna (eller i lägen som de uppkommer) bjuds enligt:

1©

©-singel

1ª

utgångskrävande relä

1NT

4144

 

 

 

 

2§/¨

5-korts §/¨

 

 

 

 

2©

5-5, Relä frågar efter efter färgkombinationer.  Svar enligt CRaSH. 

 

 

 

 

2ª

5+korts ª

 

 

 

 

2NT

Max, 4-korts ª samt 6+korts §/¨

 

 

 

 

3§/¨/ª

Max, 6-korts i 6331-fördelning

 

 

1NT

Välj lågfärg (okrav/invit)

 

 

 

 

2x

Slutbud (även 2©!)

 

 

 

 

2NT

Invit

 

 

 

 

3x

Naturlig invit

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª

ª-singel

1NT

Utgångskrävande relä

2§/¨/ª

5-korts

 

 

 

 

2NT

Max, 4© och 6-korts §/¨

 

 

 

 

3§/¨/ª

Max, 6331

 

 

 

 

 

 

1NT

¨-singel och 5ko ©/ª

2§

Utgångskrävande relä

2¨

5-korts ©

 

 

 

 

2©

5-korts ª

 

 

 

 

2ª

5-4 i ©/ª-§/¨ (d v s 5hö-4lå)

 

 

 

 

2NT

Min, 6-4 i ©-ª

 

 

 

 

3§

Max, 6-4 i ©-ª

 

 

 

 

3¨

Max, 5-5 i ©-ª

 

 

 

 

 

 

2§

§-singel utan 5ko ©/ª

2¨

Utgångskrävande relä

2©

4-korts ©

 

 

 

 

2ª

4-korts ª

 

 

 

 

2NT

Min och 3361

 

 

 

 

3§

Max och 3361

 

 

 

 

3¨

Max oxh 4450

 

 

 

 

3©/ª

Max och 6¨-4©/ª

 

 

 

 

 

 

2¨

¨-singel utan 5ko ©/ª

2©

Utgångskrävande relä

2ª

4-korts ª

 

 

 

 

2NT

4-korts ©

 

 

 

 

3§

Min och 3316

 

 

 

 

3¨

Max och 3316

 

 

 

 

3©/ª

Max, 6-korts § och 4-korts ©/ª

 

 

 

 

 

 

2©

¨-singel och 5-korts ©

 

 

 

 

 

 

2ª

¨-singel och 5-korts ª

 

 

 

 

 

 

2NT

¨-singel och 5-5 i ©/ª/§

Fortsatta svarsbud som ej är upptagna ovan är naturliga okrav.

 

CRaSH

CRaSH står för Colour-Rank-Shape, d v s lägsta budet visar två-färgshand med två likadana färger (¨© eller §ª), det näst lägsta budet hög- eller låg-färgerna (§¨ eller ©ª) och det högsta - eller tredje - budet visar två färger av samma form, d v s hårda eller mjuka (§© eller ¨ª). 

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-01-14

Beskrivet av:

Christer Enkvist