System: DIS

 

Ursprung: Ett av Peter Tryggs alla systemutkast under en period som präglades av att aktivt påtala brister med dåvarande systemrestriktioner. De andra system från samma era, Dimma och Protest, fick inte samma genomslag ens på juniorklubben.

 

Skapat datum: Senhösten 1989

 

Syfte: Grundtanke var att skapa ett system som möjliggjorde spelträning av Carrottis
8-12 högfärgsöppningar på klubbtävlingar. En annan genomgående tanke var att försöka uppnå budlägena som skulle tränas så frekvent som möjligt.

 

Öppningsstruktur

1§

a) 13-18 obalans

 

b) 15-19 balans

1¨

a) 8-11 balans

 

b) 19+ obalans

 

c) 22+ balans

1©

8-12 4+ ©

1ª

8-12 4+ ª

1NT

12-14 balans

2§

8-12 5+ §  utan 4+ högfärg

2¨

8-12 5+ ¨  utan 4+ högfärg

2©

8-12 =3 © och (54) i lågfärg

2ª

8-12 =3 ª och (54) i lågfärg

2NT

20-21 balans

 

Exempel på symmetri idéerna

 

Exempel på svarsbudstrukturer

1§

1¨

9+

 

1©

5-8 4+ ©

 

1ª

5-8 4+ ª

 

1NT

5-8 balans

 

2§/¨

5-8 5+ §/¨ utan 4+ högfärg

 

2©/ª

5-8 =3 © och (54) i lågfärg

 

 

 

1§

1¨

1©

13-18 4+ ©

 

 

1ª

13-18 4+ ª

 

 

1NT

15-19 balans

 

 

2§/¨

13-18 5+ §/¨ utan 4+ högfärg

 

 

2©/ª

13-18 =3 © och (54) i lågfärg

 

Vissa likheter finns med Magic Diamond som till skillnad från DIS utvecklats till ett betydligt mer komplett och genomtänkt system. Magic tog förklarigt nog över även bland de första entusiasterna även i Uppsala. Ursprungliga fortsättningen efter 1¨ var ganska dålig och förtjänar inte att omnämnas, utom möjligen i ett framtida skräckkabinett på Syskon.

 

Variationer: Carrotti, Magic Diamond

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 02-01-27

Beskrivet av:

Peter Swensson