System: Diamond Offensive

 

Prickar: 8 (B-system)

 

Ursprung: Konstruerat av Dan Bylund och Helena Strömberg som en vidareutveckling av Club Diamond 84 (Bylund) och Club Diamond 87 (Bylund, Strömberg), system som i sin tur byggde på Precision (Wei) samt äldre italienska system.

 

Skapat datum: 1989

 

Syfte: Att bibehålla de starka sidorna i Super Precision och byta ut akilleshälarna (1¨ och 2§) mot det i teorin främsta öppningsbudet, 1§. Detta medför visserligen att de starka händerna öppnas med 1¨ i stället för 1§, men dels minskas denna förlust av att fi ofta kliver in mot detta öppningsbud och dels har starka balanserade händer lyfts ur öppningen så att konventionella sangåterbud kan användas.

 

Beskrivning:

Öppningsbud

1§

a)     11-15 4:a hö och 5+ lå

b)       13-15 (14)44

c)       15-17 NT

1¨

a)     16+ obalanserad

b)       25+ NT

1©/ª

11-15 med 5ko-färg

1NT

12-14 NT Modern Efosvariant

2§

a)     11-15 med någon 6+ färg

b)       18-19 NT

2©

a)     3-10 med 6:a sp

b)       22-24 NT

2©/ª

3-10 med 5:a och 4+ sidofärg

2NT

20-21 NT Baron och överföringar

3X

Spärr

3NT

Genomgående lågfärg

4X

Spärr

4NT

Spärr med minst (65) i lågfärg

 

Svarsbud och fortsatt budgivning

 

 

1§

1¨ är trippeltydigt med 0-5 hp, 10+ hp eller 6-9 hp utan 4+ hö och 6+ lå. Övriga svar upp t o m 2NT visar specifika händer med 6-9 hp, detta för att ge en god grund för den konkurrensbudgivning som ofta följer när styrkan är jämnt fördelad runt bordet. På 1¨ återbjuder öh 1NT med 15-17 NT och annars med naturliga färgbud där 4-korts hö går före 5+ lå. Efter övriga svar fortsätter budgivningen i princip naturligt, förutom vissa konventionella trumfstödsvisande bud.

 

 

1¨

1ª visar 0-7 hp. Övriga svarsbud upp t o m 2¨ är utgångskrav med minst 8 hp enligt: 1© balanserad eller marmic, 1NT någon 5+ hö, 2§/¨ obalanserad med 5+ i färgen. På 1ª återbjuder öh 2NT med 25+ NT, annars sin längsta färg på 2-tricksnivån om inte handen är mycket stark då man inleder med konventionella 1NT. Efter utgångskrävande svar fortsätter budgivningen i princip naturligt, förutom att öh kan inleda med konventionella reläbud för att hushålla med budutrymme.

 

 

1©/ª

Naturliga svar och inviterande Stenbergs 2NT. Öh:s återbud i öppningsfärgen är genomgående konventionella eftersom rena enfärgshänder öppnas med 2§.

 

 

2§

2¨ är ett negativt relä och 2© ett positivt dito, som frågar efter öh:s styrka och fördelning. Övriga svar upp t o m 3¨ är utgångskrav med specifika händer.

 

 

2¨

2© är artificiellt krav och frågar efter öh:s styrka och fördelning.

 

 

2©/ª

2NT söker sidofärgen.

 

Version & datum: 1 - 2002-09-20

Beskrivet av: Dan Bylund