System: Fyris Diamond

 

Prickar: 7 (C-system)

 

Skapat datum: 1998

 

Syfte: Snäva poängintervall på öppningarna möjliggör "snabb" budgivning och frekvent användande av okravsbud i konkurrensbudgivning, vilket tillsammans med de svaga högfärgsöppningarna sätter mycket press på motståndarna. Liksom i Magic Diamond finns ett modultänkande, vilket underlättar inlärningen av systemet. Jämfört med Magic Diamond är många av öppningsbuden mer väldefinierade, vilket medför att Fyrisruter är något mindre aggressivt men samtidigt mer lätthanterligt, framförallt i störd budgivning.

 

Beskrivning:

Öppningsbud (1/2:a hand)

1§

a)     11-15 obalanserad

b)     15-16 NT

1¨

a)     16+ obalanserad

b)     17-19/22+ NT

1©/ª

a)     8-11 med 4ko färg och 5+ sidofärg

b)     9-11 med 6+ färg

1NT

12-14 NT

2§

11-15 med minst (54) i lågfärg

2¨

a)     5-8 med 6ko högfärg

b)     20-21 NT

2©/ª

8-11 med 5ko färg och 4+ lågfärg

2NT

8-11 med minst 55 i lågfärgerna

3X

Spärr

3NT

Genomgående lågfärg

4§/¨

Bra spärr i ©/ª respektive

4©/ª

Spärr

4NT

Spärr med minst (65) i lågfärgerna

 

Ändrade öppningsbud i 3/4:e hand

1©/ª

a) 11-15 med 4ko färg och 5+ sidofärg

 

b) 12-15 med 6+ färg

2¨

a) 8-11 med 6ko högfärg

 

b) 20-21 NT

 

 

Svarsbud och fortsatt budgivning

1§

1¨ är trippeltydigt med 0-8 hp, 12+ hp eller 9-11 hp med 6+ lågfärg. Övriga svar är enligt motsvarande öppningsbud förutom vissa poängjusteringar (1NT=9-11, 2C=8-11, 2NT=5-8). På 1¨ återbjuder öh 1NT med 15-16 NT, annars sin längsta färg. Efter övriga svar återbjuder öh i enlighet med svarsstrukturen på motsvarande öppningsbud.

 

 

1¨

De svaga svarsbuden är 1© som visar 0-7 hp, 2©/ª som visar 0-4 hp med 6:a, 2NT som visar 0-4 hp med minst 55 i lågfärgerna samt 3X visandes HHxxxxx utan sidostyrka. Övriga svar är utgångskrav med minst 8 hp enligt: 1ª balanserad eller marmic, 1NT någon 5+ hö, 2§/¨ obalanserad med 5+ i färgen. I den fortsatta budgivningen har stor vikt lagts vid ömsesidigt informationsutbyte och hushållning med budutrymme (exempelvis kan öh ofta inleda med ett relä med 17-19 NT).

 

 

1©/ª

Reläbudet frågar efter öh:s styrka och fördelning. Ny färg är naturligt rondkrav med minst 5ko färg (1NT på 1© visar spader). Med trumfstöd används höjningar med relativt fria tyglar, Stenbergs 2NT samt omvägen via relä som utgångsinvit.

 

 

1NT

Modern Efosvariant

 

 

2§

2¨ är enda kravbud och frågar efter styrka och fördelning. 2©/ª är slutbudsförslag och 2NT naturligt inviterande liksom 3©/ª. Höjningar av §/¨ är spärrbetonade.

 

 

2¨

Traditionella Multi-svar med 2NT som enda kravbud.

 

 

2©/ª

2NT frågar efter styrka och fördelning. 3§ är okrav och söker sidofärgen, medan 3¨ är krav till utgång med stöd i öppningsfärgen. Andra högfärgen är naturligt okrav.

 

 

2NT

3© är enda kravbud och frågar efter fördelningen.

 

Speciella metoder

Efter 1§-1¨;1©/ª används överföringssvar fr o m 1NT. I och med detta kan sh, liksom på många andra ställen i systemet, invitera till utgång med stöd i öh:s högfärg utan att passera 2hö.

 

Variationer

För ökad aggressivitet kan öppningsbuden i 1/2:a hand även användas i 3:e hand, eventuellt kopplat till ett zonberoende.

 

Version & datum: 1 2002-09-20

Beskrivet av: Dan Bylund