System: Hjortonklöver

 

Ursprung: Max Ödlund.

 

Skapat datum: Slutet av 1970-talet.

 

Syfte: Aggressivt system med många konventionella öppningsbud.

 

Beskrivning

 

1§

Rondkrav med antingen minst 18 hp eller 8-10 hp. Svaren är ungefär desamma som i system med stark klöver, d.v s. 1¨ avslag, färgbud positiva. Flertalet återbud på låg nivå visar därefter den svagare handtypen.

1©/ª

Visar äkta färg eller trekortsfärg med 15-17-sang. Övriga sanghänder visas med 1¨ och 1NT, I ozon är 1NT svagare medan man i zonen föredrar att Iåta 1¨ vara svagare.

 

Schema för balanserade händer:

 

+zon

ingen

alla

-zon

1¨

11-14

13-15

11-13

11-14

1NT

8-10

11-13

13-15

15-17

På öppningen 1¨ är 1© invit till 3 Sang!

 

 

2§

Minst nio kort i lagfärgerna och 11-17.

 

2¨

4-5 i högfärgerna och 11-14.

 

2©/ª

Trekortsfärg med en lågfärg på sex kort vid sidan. Styrkan skall vara 11-17.

 

2NT

5-5 i lågfärgerna och antingen 6-9 eller minst 17 poäng.

 

 

Systemet innehåller frågebud i en del systematiserade budlägen.Idéer från Hjortronklövern går igen i vissa andra system.

 

 

Version & datum:

1 - 1982

Beskrivet av:

Mats Nilsland