System: Jannersten

 

Ursprung: Eric Jannersten.

 

Skapat datum: 1950-60-talet..

 

Syfte: Eric Jannerstens system kan karaktäriseras som »modern Culbertson».

 

Beskrivning

Sangöppningen visar 16-19 hp och 2§ är starkt och i det närmaste krav till utgång. När Oh återkommer med 2NT visar han jämn hand med 22-24 hp och då får Sh passa.

 

Öppningsbuden 2©/ª är i senaste versionen av systemet starka, med svitade händer. Man kan också spela dem som svaga 2-öppningar, vilket före­kommit i tidigare versioner.

 

Öppningsbudet 2¨ berättar om fördelningen (4441) medan 2NT visar (5440)-fördelning.

 

I systemet ingår många moderna konventioner, som fjärde-färg och Efos-systemets allmänkrävande 2NT-återbud.

 

Version & datum:

1 - 1982

Beskrivet av:

Mats Nilsland