System: LUCK

 

Ursprung: LUndastudenternas CulbertsonKlubb gav namnet, och Alvar Stenberg var chefsarkitekt.

 

Skapat datum: Systemet tog form 1956 men publicerades först 1961.

 

Syfte: Ett helsvenskt acolinspirerat system, som paverkat utveck­lingen av naturliga budmetoder här hemma i stor utsträckning.

 

Beskrivning

Lucksystemet är mer bundet (systematiserat) än vanlig Acol. Man använder svag sang i alla zoner (12-14 hp). Fjärde färg som kravbud används mer begränsat än i andra system. Bland övriga systematiserade budlägen märks budgivningen efter 1ª-2© och »princip 6».

 

Följande konventioner, som varit vanliga även i andra system, härstammar från LUCK och Stenberg:

 

a)     inviterande 2-öppningar med beräkning av »missing-points».

b)     Stenbergs 2NT.

c)     omvända lågfärgshöjningar enligt Luckmetoden.

d)     svaret 1NT som krav och dubbeltydigt på 1§/¨.

e)     utveckling av Cotter-metoden efter öppningen 2NT.

 

Variationer: Lucksystemet har influerat Acol- samt Modern Standard-spelare.

 

Version & datum:

1 - 1982

Beskrivet av:

Mats Nilsland