System: Mini-Split

 

Prickar: 17 (A-system)

 

Ursprung: Mats Nilsland

 

Skapat datum: 1976 (beskriven version är från 1981)

 

Syfte: Målet med Mini-Split är att genom att öppna med så många händer som möjligt vinna fler budgivningar än vad som annars vore fallet. Till skillnad från det stora flertalet system så kan man i många lägen välja olika budvägar beroende på färgkvalité.

 

Beskrivning

Mini-Split är ett traditionellt pass-system uppbyggt kring en Pass-öppning visande 13+ samt en svag 1¨-öppning (0-7).  1§-öppningen används som ett uppsamlingsbud för händer utan bra färg vilka normalt visas med 1©/ª, 2§/¨ eller det enfärgsvisande öppningsbudet 1NT.

 

Öppningsbud (1-2:a hand)

Alla bud utom Pass och 1¨ ligger inom intervallet 8-12. I första hand öppnas med 2-tricksbud och i andra hand med 1-lägesbud.   Med 5+korts eller stark 4-korts högfärg öppnas 1©/ª, är högfärgen svag så sorteras den in i slasköppningen 1§.

 

För en mer korrekt kortvärdering så krävs för Pass att man har högst 7 förlorare (8 om balanserad), med fler än detta bjuds handen som om man hade 12hp.  Likaledes gäller att 1©/ª har max 8 (8 1/2 om utspelsvisande), 1NT max 7 1/2, 2§/¨ max 7 och 2©/ª/2NT max 6 förlorare.

 

Pass

13+

1§

8-12 ej 5+ högfärg eller 6+ lågfärg (i ozon 8-9 balans eller 8-12 obalans, i zon "alla" 8-12)

1¨

0-7

1©/ª

8-12, 4+korts

a)     5+ högfärg

b)     10-12, 4-korts högfärg och 5+korts lågfärg

c)     stark 4-korts ©/ª (balans eller obalans, kan ha längre sidofärg)

1NT

ozon=10-12 balans (ev 9-11 semibalans med klöver som livfärg), zon=8-12, 6+kortsfäRg och enfärgshand

2§/¨

8-12, 6+kortsfärg med minst Ekn10/KDkn.  Med 4+korts andra lågfärg kan färgkvaliteten devalveras och i ozon räcker det med 5-kortsfärg (om 8-10!).

2©

8-12, max 6 förlorare

a)     5-5 i ©-§

b)     5-5 i ª-¨

2ª

8-12, max 6 förlorare

a)     5-5 i ª-§

b)     5-5 i ©-¨

2NT

8-12, 5-5 i lågfärgerna, max 6 förlorare

 

Fortsatt budgivning Pass i 1-2:a hand

Efter det starka (och styrkemässigt obegränsade) passet så måste svarshanden öppna i 3-4:e hand.  Dessa öppningsbud skiljer sig från de i 1-2:a hand och kommer nedan att behandlas som svar på "öppningsbudet" Pass.

 

Pass

1§

a)     6-11, obalans utan 5+korts högfärg

b)     6+, balanserad

Fortsättningen är konventionell och beskrivs mer ingående längre ner.

 

1¨

0-5, alla fördelningar.  Fortsättning som efter öppningsbudet 1¨.

 

1©/ª

6-14, 5+kortsfärg.  Fortsättning i princip som efter öppningsbuden 1©/ª.

 

1NT

12+, utgångskrav med hand innehållande 5+kortsfärg (om enbart 5-kortsfärg(er) normalt 15+).  Öh bjuder dubbeltydiga 2§ med minimum och/eller §-färg (2NT av Sh visar nu klöver), 2¨/©/ª/NT är naturligt med (normalt) 5+kortsfärg samt tillägg (2NT av Sh visar nu färgen under Öhs och 3 trick i denna visar 6+kortsfärg, hopp i andra färger likaledes 6+kortsfärger). Hopp till 3x visar 6+kortsfärg, enfärgshand samt 16+.

 

2§/¨

6-8, 6+kortsfärg (minst en topphonnör).

 

2©/ª

6-8, 6+kortsfärg (med dålig färg kan man svara 1©/ª).

 

2NT

12+ samt genomgående färg.

 

3§/¨

6-8, bra 6+kortsfärg (minst EDkn/Ekn10).

 

3©/ª

4-7, 7+kortsfärg (bättre än Dknx men sämre än KDkn i topp).

 

Den fortsatta budgivningen efter Pass-1§ är den i särklass mest snåriga delen av Mini-Split och kommer således att behandlas extra noggrant.

 

Pass

1§

1¨

Ej exakt 4-korts högfärg

a)     13-19 balans (utan 4-korts högfärg)

b)     13-17, 5+korts högfärg (dock ej enfärgshänder, dessa visas med direkta 2©/ª)

1©/ª

Exakt 4-kortsfärg

a)     13-19/22+ balans (med 44 i ©/ª återbjuds 1©)

b)     13-19, 4-kortsfärg samt 5+korts sidofärg (kan vara andra högfärgen).

1NT

a)     18+, någon 5+kortsfärg (obalans)

b)     16-17, 6+korts §/¨ i enfärgshand

c)     20+ och 4-korts ©/ª

d)     22+, balans (ej 4-korts ©/ª)

2§/¨

13-17, ej 4-korts ©/ª

a)     6+kortsfärg

b)     5-kortsfärg samt 4+korts andra lågfärg

2©/ª

17-19, 6+korts (rondkrav)

2NT

20-21, balans

3§/¨

18-20, 6+kortsfärg (okrav men passas "aldrig" ner)

3©/ª

14-16, 7+kortsfärg och stark invit

 

Fortsatt budgivning efter Pass-1§-1¨

Efter Pass-handens återbud i 1¨ (förekar 4-korts ©/ª) så fortsätter dansen med följande poletter:

 

Pass

1§

 

1¨

1©

6-8, ej (0-2)ª(3+)©(5+)§/¨ (d v s ej till 2§/¨). 1NT är naturligt med 13-16, 2§/¨ visar 5+korts © sant 4+korts §/¨, 2©/ª återbjuds med 13-15 och 6+kortsfärg, 2NT naturligt med 17-19 (ej svag dubbelton), hopp till 3§/¨ visar 15-17 samt minst 5-5 i ©-§/¨.

 

Slutligen återbjuder Öh 1ª med antingen 5+korts ª eller 17-19NT med svag dubbelton. Sh antar ª-handen och bjuder 1NT/2§/2¨ med min eller 2© med max utan stöd, 2ª=max och 3-stöD, 2NT+max, 4-stöd samt någon singel, 3§/¨=max, 3-stöD samt 5+kortsfärg.  Med sanghanden återbjuder nu Öh NT, övrigt visar ª-handen.

 

1ª

9-11 ej (23)©ª(5+)§/¨ (d v s ej till 2©/ª). Öh visar balans och 13-14 med 1NT, 5+korts ©/ª med 2§/¨ (Sh visar min med reläbudet och bjuder i övrigt naturligt), 6+korts ©/ª men blott invitstyrka med 2©/ª eller balans och 15/16-19hp med 2/3NT. Har Öh mycket stark balanshand (eller för svaga ©/ª-håll för direkta 3NT) återbjuds 3§.  Hoppar Öh till 3©/ª visas bra 6+kortsfäRg samt etablerar utgångskrav.

 

1NT

12+ och normalt balanserad hand (utgångskrav). Den fortsatta budgivningen blir nu: 2§/¨=5+korts ©/ª (reläbud positivt utan stöd, direkta utgångsbud visar min, ny färg naturligt och hopp splinter), 2©/ª=6+©/ª, 2NT=13-15 balans (3§/¨=5+, 3©/ª=4-korts §/¨), 3§=16-17 balans (3¨=5+, 3©/ª=4-korts §/¨), 3¨=18-19 balans (3©/ª=4-korts §/¨, 4§/¨=5+), 3©/ª=6+korts, 3NT=13 balans.

 

2§/¨

6-8, 5+korts bjuden färg samt 3+© och 0-2ª.

 

2©/ª

9-11, 3+korts bjuden färg samt minst Hx/xxx i andra högfärgen.  Svarshanden har dessutom minst 5+korts §/¨.  Öh bjuder naturligt eller 2NT frågande efter lågfärgen varpå Sh bjuder 3§/¨ naturligt eller 3©/ª som 5+korts §/¨ samt singel/renons i den andra lågfärgen.

 

2NT

16-18 balans.  3§/¨ visar 5-korts ©/ª och 3©/ª visar 4-korts §/¨.

 

3§/¨

9-11, bra 6+kortsfärg.  Budet primärt invit till 3NT men Öh kan visa 5+korts ©/ª naturligt i fritt tempo (Sh bör alltid höja med Hx eller bättre stöd).

 

Fortsatt budgivning efter Pass-1§-1©/ª

Efter det att öppningshanden visat exakt 4-korts ©/ª måste Sh omedelbart visa trumffstöd (höjningar, 2NT eller hoppande bud).  Om stöd inte visas så kommer färgen i fortsättningen att användas som konventionellt kravbud.

 

Saknar svarshanden trumfstöd så bjuds 1ª naturligt om 4-kortsfärg finnes, 1NT med 6-9, 2§/¨ med 10+ och 4+kortsfärg (ev nödbud med 3433) eller 2© (på 1ª) med 10+ och 3433 (med riktigt fet ©-färg).

 

Pass

1§

 

1©/ª

1ª

4-korts ª. Öh återbjuder 1NT med 13-15 balans (2© enda krav), 2§/¨ med 13-17, 5+kortsfärg, 2© som krav med antingen 16-17 balans eller 18-19 obalans (Sh bjuder 2NT med min, 2ª med maxmin och övrigt naturligt med max), 2ª är en naturlig höjning med ca 13-15, 2NT visar 18-19 balans, 3§/¨=6+, bra kort men okrav, 3©=16-17, stöd (oftast balans), 3ª=16-17, stöd och obalans (5-stöd eller Marmic), 4§/¨=splinter.

 

1NT

6-9, Öh bjuder 2§/¨ naturligt med canapehand (Sh priffar naturligt eller bjuder 2ahö med max och lå-stöd), 2ahö är naturligt med tillägg, ombud av hö är ett allmänt tilläggsvisande bud (lovar ej extralängd), 2NT 18-19 balans, 3NT 22-23 balans och slutligen är hopp i ny färg krav med normalt 6+kortsfärg.

 

2§/¨

10+, 4+kortsfärg. Öh visar stöd med höjningar samt hopp till 4-läget i ny färg.  Hopp i ny färg är 5+korts samt indikerar minst 3-stöd.  Ny färg på 2-Läget är naturligt med 5+korts och 2ahö används som allmänt krav bud med antingen balanshand eller sidofärg utan anpassning i Shs färg.

 

2©

(på 1ª).  10+, 3433 med bra ©-färg. 2NT/3§/¨ är okrav och 2ª allmänt krav.

 

Fortsatt budgivning efter Pass-1§-1NT

Öppningshandens återbud i 1NT är ett allmänt kravbud och fortsättningen är kortfattat beskriven nedan.

 

Pass

1§

 

1NT

2§

min eller §-färg.  Öh visar sanghand (22+) med hopp till 3NT - övriga bud är naturligt med obalanserad hand och 5+kortsfärg (2NT visar 5+§).  Hopp till 3-läget är naturligt med starka enfärgshänder.

 

2¨/©/ª

naturligt med tillägg.  Öhs återbud 2NT visar i detta läge 5+korts närmast lägre färg, d v s 2©-2NT visar ¨.

 

2NT

naturligt med tillägg

 

3x

6+kortsfärg, enfärgshand och tillägg

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1§

Öppningsbudet 1§ visar 8-12 samt förnekar (i princip) god 5+korts ©/ª eller 6+korts §/¨, d v s man kan ej öppna 1©/ª eller 2§/¨ 1§-öppningen innehåller:

 

a)     balanserad hand utan bra 4+korts ©/ª (jmf 1©/ª)

b)     balanserad hand med 4-4 i ©-ª (samma färgkvalité)

c)     obalans med svag 5+korts §/¨ (jmf 2§/¨)

d)     obalans med svag 4+korts ©/ª (jmf 1©/ª)

e)     6+korts § (min i ozon, max i zon)

 

Den fortsatta budgivningen är tämligen naturligt, dock är 1¨ ett allmänt reläbud och 1NT ett allmänt kravbud.

 

1§

1¨

Rondkrav.  Öh bjuder 1© med alla minhänder varpå Sh kräver naturligt med 1ª/2©, går ner med 2§/¨ eller slaminviterar konventionellt med 2ª (normalt utan ©/ª-intresse). Med tillägg bjuder Öh 1ª (4+ª), 1NT (balans), 2§/¨ (obalans med 5+) och 2©/ª med 5440 (renons i andra högfärgen).

 

1©

6-16, 4+korts ©

 

1ª

6-16, 5+korts ª

 

1NT

13+ enfärgshand/16+ övriga.  Öh bjuder 2§ med min annars naturligt.

 

2§/¨

8-15, 5+korts (höjning visar stöd och min och 2NT stöd och max)

 

2©/ª

5+korts och mest av spärrkaraktär.  Öh kan bjuda 2NT med max och stöd enär höjningar visar min.

 

2NT

Naturlig invit mot 3NT, ca 15-16 utan ©/ª-intresse

 

Generellt om den fortsatta budgivningen är att 2NT på färgbud oftast är "Stenbergs", d v s stödvisande med tillägg och att höjningar till 3-trick visar stöd men minimum.

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1¨

 

1¨

Pass

Ett alternativ

 

1©/ª

4+korts, antingen konstruktivt med 11+ och 5+korts/14+ och 4-korts eller destruktivt/utspelsvisande.  Efter 1©/ª bjuder öppningshanden vidare med max och/eller stöd.

 

1NT

16-20 balans.  Med 18-20 och 4-korts ©/ª inleds med 1©/ª.  Den fortsatta budgivningen enligt lämpligt sangsystem.

 

2§

5+korts § och konstruktiva kort.  Normalt 6+korts § om 4-korts ©/ª finnes.  Budet är inte krav med Öh passar sällan med stöd (2NT stödvisande med max).

 

2¨

Enda krav. Öh bjuder bästa högfärg eller 2NT med 4-7 och 5+korts ©/ª, 3§/¨ med bra 5+§/¨, 3©/ª bra 6+©/ª eller 3NT med 4-7 och 5-5 i §/¨.  Efter Öhs preferens i 2©/ª så visar direkt höjning till 3©/ª 5+stöd, ny färg är naturligt krav och 2NT frågar efter mer information (Sh kan ha 4-kortsstöd).

 

Efter det tämligen vanliga 2©/ª-svaren på svarshandens krav så fortsätter budgivningen enligt följande schema:

 

1¨

2¨

2hö

2NT

3§/¨

4+korts, bägge spelarna bjuder 4+kortsfärger nerifrån.

3hö

5-kortsfärg (visar även 0-4 eftersom man med starkare hand hade svarat 2NT på 2¨).

3ahö

minst 44 i högfärgerna

3NT

4333 med 4-korts bjuden hö

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1©/ª

Efter de svaga 2©/ª-öppningarna används primärt överföringssvar (1ª undantaget).  Hoppande borttag är starka med 6+kortsfärg.  Direkta trumfhöjningar är av mer spärrande karaktär och inviter/krav går via 2NT.

 

1©/ª

1ª

4+korts och minst rondkrav.  Öh återbjuder naturligt.  Efter 1©-1ª-1NT är 2§ konventionellt krav (2¨ visar nu min och övrigt är naturligt med tillägg).

 

1NT

4+korts §.  Öh bjuder 2§ med min eller naturligt med tilläggsvärden. 3§ visar stöd och mer än minimum.  Hopp till 3¨ är canapé.  2NT visar tillägg, 5-korts öppningsfärg samt minst 3-stöd. Efter Öhs nedgång i reläfärgen så är ny färg av Sh naturligt krav, 2NT och 3§ är naturliga inviter, 2 i öppningsfärgen visar tillägg, 5-korts § samt 2-kortsstöd.  Hoppande preferens visar 3-stöd, 6+korts § samt 6 förlorare. 

 

2§

4+korts ¨.  Fortsättningen är analog med den efter 1©/ª-1NT.

 

2¨

(efter 1ª) 5+korts ©. I princip samma fortsättning som efter övriga transfersvar men Öh stöttar med 3-stöd.

 

2¨/©

Transfer till öppningsfärgen visar exakt 3-korts trumfstöd och invitstyrka.  Öh går ner i trumf eller återinviterar enligt Romex.

 

enkelhöjning

Spärr med normalt 4-stöd.

 

dubbelhöjning

Spärr med normalt 5-stöd.

 

2NT

4+stöd, minst invit (<7 förlorare).  Fortsättning enligt Stenbergs X80.

 

hopp

Utgångskrav med 6+kortsfärg.

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1NT (ozon)

1NT-öppningen visar i ozon en (relativt) balanserad hand med ca 10-12hp.  Man kan med en semibalanserad hand och §-färg öppna 1NT med ner till 8hp.

 

Den fortsatta budgivningen är dubbel-Stayman-liknande med ett passbart 2§-relä och 2¨ som antingen utgångskrävande relä eller avlägg med minst 44 i ©ª.  Direkta 2©/ª är avlägg och 2NT relä till 3§.  I tabellform blir svaren:

 

1NT

2§

Högfärgsfråga men okrav, svag Öh med 5+korts § förväntas passa.

 

2¨

Relä med antingen svag hand och minst 4-4 i ©-ª eller kravhand.  Öh prefererar högfärg, bjuder 2NT med 10-12 och 6-korts § eller 3§ med 8-9 och 6-korts §.  Alla bud av Sh (utom 3§ på 2NT) är naturliga utgångskrav.

 

2©/ª

Slutbud

 

2NT

Relä till 3§ med:

a)     Avlägg i § (pass)

b)     minst invit med  5-5 i ©-ª (3¨)

c)     invit med 6-4 i hö (3©/ª)

d)     slaminvit med (23)44 (3NT)

e)     slaminvit med (54) i §-¨ (4§/¨

 

3x

Invit, 6+kortsfärg

 

3NT

Slutbud

 

4§/¨

Sydafrikansk Texas

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 1NT (zon)

I zon visar 1NT-öppningen en svag hand (8-12) och dålig 6+kortsfärg,

d v s ej med:

  • Starkare högfärg än KDknxxx (1©/ª)
  • Bättre lågfärg än Ekn9xxx (2§/¨)
  • Tvåfärgshänder (om sidofärgen bättre än xxxx)
  • Klöver och minimum (1§)

 

Den fortsatta budgivningen centreras kring reläbuden 2§/¨.  2§ är det svagare av dessa och söker spelbart delkontrakt samt varnar Öh att inte bjuda om motståndarna kliver in.  2¨ är ett starkare relä som antingen har anpassning i alla färger eller styrka för ett utgångskrav (i detta fall får Öh bjuda efter inkliv).

 

1NT

2§

Avläggshänder, Öh ombeds att passa med § och annars visa sin hand.  Eventuella återbud från Sh visar egen långfärg och singel/renons i Öhs färg.

 

2¨

a)     anpassning i alla färger och invitstyrka.

b)     utgångskrav med 5+korts ©/ª eller 6+korts §/¨

Öh visar minimum och färg naturligt på lägsta nivå och bjuder 2NT/3§ med 10-12. Hopp till 3©/ª visar 10-12 och 7-kortsfärg.  Efter 2NT-svaret kan Sh relä fram Öhs färg med 3§.

 

2©/ª

11-14, 5+kortsfärg.  Öh kan passa med minimum och dubbelstöd, bjuda 2NT med max och 2-stöd,  höja/splintra (4§/¨/©) med 3+stöd  eller visa egen färg naturligt utan stöd.

 

2NT

Utgångskrav med relativt jämn hand.  Öh visar fördelning med: 3§=max och ¨/©/ª (3¨ frågar), 3¨/©/ª=naturligt och min samt 3NT=§.  Med § och riktigt vild hand kan Öh svara 4§.

 

3§/¨

Invit i andra färger, d v s passa med bjuden färg och min, bjud 3NT med max och bjuden färg eller visa egen färg naturligt.

 

3©/ª

Invit med egen bra 6+kortsfärg.

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2§/¨

öppningsbuden 2§/¨ visar 8-12 och 6+kortsfärg, kan i ozon vara utspelsvisande med 5-kortsfärg. Observera att man alltid har en bra ärg, minst Ekn10xxx, med sämre färgkvalité öppnas 1NT.

 

Svarsbuden är naturliga förutom reläbudet som är flertydigt.

 

2§/¨

a)     minst invit med 5+kortsfärg

b)     utgångskrav med jämn hand

c)     minst invit med obalanserad hand

Den fortsatta budgivningen fortsätter som efter ett naturligt svarsbud (se nedan).

2x

rondkrav med 5+kortsfärg.  Öh visar stöd med höjningar eller splinterbud, utan stöd bjuds 2NT med min eller 3 i öppningsfärgen med min men bra färg/fördelning.  Utan stöd men max visas medelst naturliga bud i ny färg (hållvisande) eller med ett hopp till 3NT om man har genomgående färg, dock visar 2¨-3§-3NT enbart max och 2§/¨-relä-3NT max, 3-stöd utan singel.

2NT

Naturlig invit eller krav med stöd.  Öh går ner i öppningsfärgen med min och bjuder antingen singel naturligt eller 3NT (observera att 3NT inte kategoriskt förnekar singel).

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2©/ª

De klassiska Mini-Split-öppningarna 2©/ª visar 5-5-fördelningar, 8-12 samt som mest 6 förlorare.  Observera att öppningsbuden är av Multikaraktär, detta innebär att de flesta av Shs svarsbud är av "passa eller korrigera" form.

 

 

 

 

2©/ª

2NT

Reläkrav.  Öh visar styrka/fördelning enligt: 3§/¨=naturligt med 6 förlorare, 3©/ª=naturligt med <6 förlorare, 3NT=3-4 förlorare och max 0-1 i kortfärgerna, 4§ frågare efter färg.  Efter Öhs svar etablerar bud från Sh utgångskrav och ny färg är kontrollbud.

 

3§

Utgångskrav med egen långfärg, Öh reläar normalt 3¨ men kan med eget monster visa detta naturligt.

 

övrigt

Passa eller korrigera.

 

Fortsatt budgivning efter öppningsbudet 2NT

öppningsbudet 2NT visar en relativt honnörssvag men spelstark hand med minst 55 i §¨.  Öppningshanden har normalt 6 förlorare eller färre.  Den fortsatta budgivningen är enkel med 3© som enda konventionella bud.

 

2NT

3§/¨

Slutbud

 

3©

Konventionellt krav.  Öh bjuder alltid 3ª med singel © (4§/¨ är nu krav).  3NT-svaret visar minimum och minst 2-korts © emedan 4§/¨ visar maximum och 2+korts ©.  Direkta 4© är maximum, 2+korts © och renons ª.

 

3ª

Invit med minst 6+korts ª.

 

Variationer:

 

 

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-02-05

Beskrivet av:

Christer Enkvist