System: Neapelklöver

 

Ursprung: De mångfaldiga italienska världsmästarnaGarozzo, Forquet, Chiaradia och D’Alelio. Har influerat många modema system.

 

Skapat datum: 1950-talet.

 

Syfte: Den starka klöveröppningen, som minskar intervallet för de naturliga enöppninganra, är systemets främsta kännetecken.

 

Beskrivning

Den starka klöveröppningen visar minst 17 poäng och svararen visar antalet kontroller stegvis. Därefter fortsätter budgivningen relativt naturligt.

 

Övriga enöppningar i färg visar således högst 16 poäng. Man använder canapémetoden (kortare färg före längre) med maximala händer.

 

Sangöppningen visar 13-15 hp med klöver utan bjudbar sidofärg. Svaret 2¨ är konventionellt krav.

 

Öppningen 2§ visar ofta styrka för reverse med fyrkorts sidofärg. Övriga 2-öppningar är svaga.

 

Efter naturliga öppningar i färg bjuder svararen canapé med starka svars­händer. Han inleder därvid med 2-över-1 och bjuder först i nästa rond sin längsta färg.

 

Variationer: Blue Team Club är en moderniserad form av Neapelklöver.

 

Länkar:

Med hjälp av Romklöver och Neapelklöver höll Italien världsmästartiteln 1957 —1969.

Version & datum:

1 - 1982

Beskrivet av:

Mats Nilsland