System: Piranha Club

 

Ursprung: Christer Enkvist, Fredrik Widemo

 

Antal prickar: 5

 

Skapat datum: 2001-12-16

 

Syfte: Piranha Club är högfärgsorienterat tämligen aggressivt system baserat på dubbeltydiga lågfärgsöppningar.  1§ är en SVAN-variant (17+/10-12) medan 1¨ är BOKK-inspirerat (10-16 4 eller 5-korts ©/ª) - allt för att möjliggöra svaga (8-12), men naturliga, 1©/ª öppningar. 

 

Till skillnad från de flesta system med dubbeltydig 1§-öppning så krävs i Piranha Club minst en 4-korts högfärg i den svaga varianten (för att underlätta konkurensbudgivningen samt den egna konstruktiva budgivingen).

 

1NT-öppningen är halvlång, 13-16, men bjuds inte med max och 4-korts högfärg (då öppnas 1§).

 

Systemet har visst positionsberoende och öppningsbuden i 4:e hand avviker aningens från de i 1-3:e hand, i huvudsak för att optimera den egna sidans konstruktiva budgivning.

 

Beskrivning

Öppningsbud i 1-3:e hand

1§

16+(17+ om obalans) eller 10-12 balans med 4-korts hö (ev Marmic)

1¨

10-16, 4-5 korts hö.  Kan ha båda hö och/eller längre lågfärg

1©/ª

8-12, 5-korts

1NT

13-16 balans (13-15 om handen innehåller 4-korts hö)

2§/¨

11-16, 5+korts färg.  Förnekar 4+korts högfärg

2©/ª

13-16, 6+kortsfärg

2NT

20-21 balans

3§/¨

Spärr

 

Förändrade öppningsbud i 4:e hand

1§

16+(17+ om obalans) eller 10-12 balans med 4-korts hö (ev Marmic)

1¨

10-16, exakt 4 korts hö.  Kan ha bägge hö och oftast längre lågfärg

1©/ª

11-16, 5-korts

2§/¨

15-19, 5+kortsfärg "Passbar Acol"

2©/ª

15-19, 5+kortsfärg "Passbar Acol"

2NT

11-16, minst 5-4 i lågfärgerna

3§/¨

11-16, 6+kortsfärg

 

Svarsbud efter 1§ öppningen

1§

1¨

0-7 eller 13+ utan 4-korts högfärg

 

1©/ª

8+, 4+korts hö.  Kan innehålla längre lågfärg.  ÖH reläbjuder eller höjer naturligt med den svaga handen, alla andra bud är ”naturliga” med den starka (de huvudsakliga undantagen är 2NT=Stenbergs och 1§-1ª-2§ som är konventionellt med antigen balanshand eller klöverhand).

 

1N/2N/3NT

8-12/13/14-16 balanserad hand utan 4-korts högfärg

 

2§/¨

8-12, 5+ förnekande 4-korts högfärg

 

2©/ª

3-7, 5+

 

Svarsbud efter 1¨ öppningen (1-2:a hand)

1¨

1©

0-7 alla fördelningar (med hygglig ¨-färg passas öppningen ner)

 

1ª

8-12

 

1NT

12+ invit utan hö-intresse eller utgångskrav (ej 1-färgshand)

 

2§/¨

13+, 5+korts ©/ª

 

2©/ª

13+, 6+korts §/¨ (förnekar 4+korts hö)

 

Svarsbud efter 1¨ öppningen (3-4:e hand)

1¨

1©

0-10 

 

1ª

0-10, normalt 4+ª (3+ endast om 3-1/3-0 i hö)

 

1NT

11-12 balans utan 4+hö

 

2§/¨

8-10, 5+ utan 4+hö

 

2©/ª

3-7, 5+

 

Svarsbud efter 1hö öppningarna

1hö

1ª

Naturligt rondkrav

 

1NT

Krav, minst invitstyrka.  ÖH reläar ut styrka och fördelning

 

2ny

Krav med enfärgshand, ÖH stegvisar stöd

 

2N

Invit-Stenbergs

 

Hopp

Splimit

 

Dubbelhopp

Renonssplinter

 

Fortsatt budgivning

Den fortsatta budgivningen efter de flesta öppningsbud och första svarsbud är i huvudsak ”modernt naturliga” med ett par systemspecifika undantag.

 

Fortsatt budgivningen efter 1§-1¨

1§

1¨

1©/1ª

4+, 10-12 eller (16) 17-21. Naturlig fortsättning.

 

 

1N

Förnekar 4-korts hö. 17-19 balans eller 17-21 obalans

 

 

2x

22+, 5+färg (2lå kan vara 4441).  Herbertavslag

 

 

2N

22-23NT

 

 

3x

Krav och spikar trumf

 

Fortsatt budgivningen efter 1§-1¨-1NT

1§

1¨

 

1NT

2§

Avlägg i öh:s bästa lå.

 

2¨

Lågfärgsfråga. 2hö=4+korts korresponderande lå, 2NT=4-4 i §/¨, 3lå=6+, 3hö=singel/renons med 5-5 i lå.

 

2©/ª

5-7, 5-kortsfärg

 

2N

Naturlig invit med många högfärgskort

 

Fortsatt budgivningen efter 1¨-1©

1¨

1©

PASS

Lämpliga kort!

 

 

1ª

11-16, 4+

 

 

1N

13-16, 4441 med bägge lå (normalt singel-ª)

 

 

2§/¨

11-16, 5+§/¨ samt exakt 4-korts ©

 

 

2©/ª

13-16, superkort och minst 5-5 i hö-lå

 

Fortsatt budgivningen efter 1¨-1ª

1¨

1ª

PASS

Sällan men med riktigt skrala löv ett alternativ

 

 

1N

11-13, canapehand.  SH bjuder 2§ som avlägg i öh:s lå, 2¨ som avlägg i egen hö eller med 3-4 i ©/ª, 2© med 4-3 i  ©/ª, Övrigt naturliga inviter.

 

 

2§/¨

13-16, naturligt med Marmicfördelning

 

 

2©/ª

13-16, 5-korts

 

Fortsatt budgivningen efter 1¨-1NT

1¨

1NT

2§/¨

11-16, 5+ (har alltid en exakt 4-korts hö)

 

 

2©/ª

13-16, 5-korts ©/ª (kan ha sidofärg)

 

 

2N

13-16, 4441-fördelning.  3§ är nu singelfråga

 

 

3§/¨

13-16, 6+korts färg (har alltid en exakt 4-korts hö)

 

Fortsatt budgivningen efter 1©/ª-1NT

1©/ª

1NT

2§

Minimum.  SH kräver med 2¨ (svar som efter 1hö-1NT men med max) eller bjuder naturliga okrav

 

 

2¨

Exakt 5-4 i hö-ahö (bjuds oberoende styrka).  SH kräver med 2NT eller bjuder naturliga okrav.  Efter kravet 2NT specificerar öppningshanden sin fördelning enligt: 3§ med minimum och (5431) varpå reläbud frågar efter singel, 3¨/© med maximum och (5431) och singel i §/¨, 3ª/NT med (5422) och minimum/maximum.

 

 

2©

Maximum, ej (5431) eller (5440) eller (7330).  Svarshanden frågar efter fördelning med 2ª varpå öppningshanden visar fördelning enligt följande: 2NT visar (5332), 3§ visar (6331) varpå reläbud frågar efter singel, 3¨ bjuds med (5422) varpå reläbudet frågar efter 4-kortsfärgen (som är en lågfärg), 3©/ª/NT visar (6322) med 3-kortsfärgen i ordningen §/¨/ahö.  Med 7321 bjuds antingen som 6331 eller med bra färg visas singel med 4§/¨/©.

 

 

2ª

Maximum, 6-4/5-5 i hö-lå. 2NT frågar efter längder; 3§/¨ visar 5-5 och 3©/ª visar 6-4 med korresponderade lågfärg.

 

 

2NT

Maximum med 6-4/5-5 i högfärgerna.  3§ frågar efter färglängder; 3¨ visar 5-5 och 3© visar 6-4.  Har man mer än 11 kort i svartfärgerna visas de antingen som 6-4/5-5 eller enligt 3ª med (6511), 3N med 7-4, 4§/¨ visar renons samt minst 6-5 i högfärgerna.

 

 

3§/¨

Maximum och (5431) med 4-korts bjuden färg.  Reläbudet singelfrågar och öppningshanden svara med att bjuda 1 steg med singel i lägsta färg och 2 steg med singel i högsta färg.

 

 

3©

Maximum och (5440), renons i bjuden färg.

 

 

3NT

Maximum och (5440) med renons i ahö.

 

 

4§/¨

Maximum och (7330), renons i bjuden färg

 

 

4©

Maximum och (7330), renons i ahö

 

Variationer: Positionsberoendet kan utvecklas mer, exempelvis med 1NT=17-19 (13-16 sangen placeras då under 1¨ öppningen.  Man kan även öka aggressiviteten genom att låta 1¨ i 3-4:e hand innehålla svaga (kanske t.o.m. extremt svaga) händer med bägge hö där man planerar att passa på preferenssvaret.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2001-12-17

Beskrivet av:

Christer Enkvist