System: Roth-Stone

 

Ursprung: Alvin Roth, Tobias Stone

 

Skapat datum: 1952 (dock först publicerat 1958)

 

Syfte: Det öppnas generellt med alltför dåliga kort ansåg Roth-Stone (RS) systemets skapare Alvin Roth och Tobias Stone.  Väljer man istället att passa ner de svaga händerna så slipper man bland annat:

·         Tänka på återbud

·         Komma för högt

·         Tveka i osäkra straffdubblingslägen

·         Skriv motståndarna fördelningen på näsan

RS kräver sålunda bra kort för öppningsbuden - både den offensiva likväl den defensiva styrkan har strikta krav.  Kraven på styrka, samt i viss mån budens betydelse som helhet, varierar beroende på position (både öppningsbud och svarsbud).  I viss mån ändras systemet även beroende på tävlingsform (se variationer).

 

Till RS systemets tankegods hör även Roth-Stones tjugotvå mer generella "ismer", dessa kommer att presenteras i ett separat dokument, men titeln på Roth-Stones klassiska verk om budgivning sammanfattar dem väl:

 

Bridge is a partnership game

 

Beskrivning

Öppningsbud

 

1§

3+korts §

1¨

3+korts ¨

1©

5+korts ©

1ª

5+korts ª

1NT

16-18 balanserad

2§

7-10, 6+korts § i partävling men "enda krav" i 4-manna

2¨

7-10, 6+korts ¨

2©

7-10, 6+korts ©

2ª

7-10, 6+korts ª

2NT

22-24

 

Det absolut mest central i RS är kraven på 1-öppningarna.  För en 1-öppning i 1-2: a hand skall komma på fråga måste spelaren ha minst 2 defensivstick.  När det gäller den allmänna styrkan så gäller:

 

14+hp

Spelaren måste öppna

13hp

Öppning tillåten men ej obligatorisk

12hp

Öppning tillåten om 3 defensivstick finns (men är obligatorisk)

11hp

Öppning tillåten om 2 1/2 defensivstick samt 2 fördelningspoäng (3-2-1) finns.  Det är dock upp till spelaren huruvida han skall öppna eller ej.

 

Till ovanstående finns dock ett litet men ack så viktigt tillägg; man får även öppna med 3-6hp som "utspelsvisande".  Styrkan skall givetvis vara centrerad i den bjudna färgen, minst D10xx.  Dessa utspelsvisande öppningsbud spelas naturligtvis endast i 1-2: a hand.  Handen bör även vara relativt balanserad - budet flaggar för den enda utspel som man kan tänka sig.

 

I 3-4: e hand mildras kraven och alla händer med minst 11hp är tillåtna att öppna på.  Roth-Stones "ism" nr 4:  Tredje hand måste inte bjuda. 

 

Svarsbud

Om man vill vara lite elak kan man säga att alla bud i RS är minst rondkrav; vilket gör det viktigt att inte tumma på kraven till 1-öppningarna - partnern slutar aldrig att bjuda!

 

Svarsbud efter 1©/ª öppning i 1-2:a hand

Med äkta trumfstöd till öppningsfärgen räknar svarshanden upp sin honnörspoängstyrka enligt 5-3-1 för renons-singel-dubbelton och väljer bud enligt

 

0-4

 

pass

 

5-9

3+stöd

1NT

Rondkrav

6-12

4+stöd

hopp till utgång

Maximalt 8hp

10-12

3+stöd

enkelhöjning

Krav!

13+

4+stöd

dubbelhöjning

Krav (slaminvit)

13+

3-stöd

ny färg följt av dubbelhopp i öppningsfärgen

Krav

 

Utan trumfstöd har svarshanden att tillgå ett begränsat - men rondkrävande - 1NT-bud (ca 6-11), naturliga färgbud på lägsta nivå eller svaga hoppande borttag.  Noterbart är att 2-över-1 bud, vilka visar minst 10hp, är krav för minst 1 1/2 rond, d v s 2-över-1 bjudaren lovar att bjuda en gång till. 

 

Svarsbudet 2NT och 3NT lovar 20-21 respektive 22+ (för att täcka upp den utspelsvisande öppningen).

 

Svarsbud efter 1§/¨ öppning i 1-2:a hand

Efter de 3+kortsvisade 1§/¨-öppningarna bjuds 4-kortsfärger naturligt nerifrån (med 5-4 i ©-ª kan man börja med 1ª). Svarsbudet 1NT visar 9-11 efter 1§ och 7-10 efter 1¨, i bägge fallen visar budet en balanserad hand utan 4-korts ©/ª.  Direkta höjningar förnekar 4-korts ©/ª och visar i tur och ordning 6-9, 13+ och slutligen max 7hp (men minst 5+stöd i mycket obalanserad hand)   

 

Svarsbudet 2NT och 3NT lovar 20-21 respektive 22+ (för att täcka upp den utspelsvisande öppningen).

 

Svarsbud efteröppning i 3-4:e hand

Öppningsbuden i 3-4:e hand kan vara betydligt svagare än i 1-2:a hand och svarshandens möjligheter att kräva är betydligt färre.  Grundprincipen i RS är att svarshanden så fort som möjligt skall beskriva sin hand.  För att bättre återspegla den nya budsituationen ändras innebörden av nedanstående bud:

 

1§/¨

1¨

Artificiellt rondkrav

 

2NT

12-13, balanserad med något håll-liknande i alla färger, kan eventuellt innehålla en 4-korts ©/ª

 

2©/ª

5+korts och maximum för det inledande passet.  Okrav.

 

3§/¨

10-13, 4+stöd och förnekande 4-korts ©/ª

1©/ª

2§/¨

11+, 5+korts. Okrav.

 

2ª (efter 1©)

Rondkrav med antingen:

  1. Lång stark ª med maximum för det inledande passet.
  2. 15+ (minst 9hp), 4+stöd och minst 9 kort i ©/ª.

 

2NT

12-13, balanserad med något håll-liknande i alla färger.  Normalt exakt 2-stöd.

 

3§/¨/©

15+ (minst 9hp), 4+stöd och minst 10 kort i de två färgerna.

 

3©/ª

13-14 (minst 9hp), 4+stöd och relativt balanserad.

 

4©/ª

15+ (minst 9hp), 4+stöd och obalanserad (normalt ingen sidofärg)

 

Övriga bu där naturliga okrav.

 

Det bör även tilläggas att en svag hand, d v s under minimikraven för en öppning i 1-2:a hand, bör välja öppningsbud så att återbud alltid finns.  Om en svag hand planerar att passa på partnerns naturlig okravsbud i nästa rond tillåts att man öppnar med 4-korts högfärg.

 

Öppningshandens återbud

Om öppningshanden har den svaga utspelsvisande handen måste han/hon passa vid första möjliga tillfälle förutom efter svaren 2NT, 3NT eller efter svarshandens dubbelhöjning.  Efter de hoppande sangbuden får den utspelsvisande handen bjuda om 6-kortsfärg eller höja till 3NT.  Efter svarshandens hopp i öppningsfärgen har öppningshanden att välja mellan pass och 3NT, observera att 3NT-budet är krav till 4 i trumf och inte förslag till slutbud!

 

Återbud i sang efter budgivingen 1x-1y visar i tur och ordning 13-16, 19-21 och slutligen 16-18 med genomgående 6+kortsfärg.  Direkta höjningar av svarshandens färg lovar 4+stöd och visar 14-17, 17-20, 20+ utan kortfärg.

 

Återkommer öppningshanden direkt i sin färg visar detta alltid 6+kortsfärg, styrkan är 13-17. Hoppande återbud visar även detta 6+kortsfärg men lovar rejält starka kort, ca 17-20.

 

Ny färg av öppningshanden på 1-läget är naturligt okrav emedan ny färg på 2-läget alltid visar lite tillägg, d v s med en absolut minimiöppning får man hitta på någonting annat.  Hoppande bud och reverse på 2-läget är naturliga utgångskrav.

 

Det bör noteras att i RS ljuger man hellre om färglängder än om styrka vilket gör att man med minimihänder ibland tvingas att bjuda om sin 5-korts högfärg hellre än att visa en ny färg på 2-läget.

 

Roth-Stone 1NT budgivning

Den aningens primitiva och ålderdomliga 1NT budgivningen i RS baseras på 2§ som högfärgsfråga, övriga 2-lägessvar är svaga (max 7hp, 5+kortsfärg) och okrav, 3-lägesbud är svaga (max 6hp) men med 6-kortsfärg och 4¨/© är överföring.  2NT är en naturlig invit med minst 8hp och god body (med 8 och dålig body bjuds 2§ följt av 2NT). 4§ är Gerber och högre bud i NT kvantitativa.

 

Efter högfärgsfrågan 2§ visar öppningshanden 4-korts © nerifrån, bjuder 2¨ utan 4-korts eller 3© med maximum och bra 5-korts ©.  Svarshandens återbud är naturliga där 2© visar 5-kortsfärg och invitstyrka (okrav) och 3§/¨ är slaminvit med minst 5-kortsfärg.

 

Variationer: Beroende på tävlingsform förändras - givetvis efter tycke och smak - vissa moment i RS.  I partävling spelas med genomgående svaga 2-öppningar, d v s helt utan krävande öppningsbud!  I lagtävlingar föreslår Roth och Stone att den utspelsvisande 1-öppningen skall användas mycket sparsamt.  I partävling öppnar man ej i 1NT om 4+korts ª finns - förutom med exakt 4333.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-02-02

Beskrivet av:

Christer Enkvist