System: ACBL Standard Yellow Card

 

Ursprung: ACBL Standard - Yellow Card är utvecklat av American Contract Bridge League (ACBL) för användade i speciella tävlingar (Yellow Card) i vilka alla deltagare skall spela samma system.  Har sedemera även axlat rollen som ett av de allra vanligaste grundsystemen för tillfälliga par, framför allt i nätbridgesammanhang, då ofta under beteckningen Standard American Yellow Card (SAYC).

 

Skapat datum: September 1988 (Version 3)

 

Syfte: SAYC är ett naturligt system med det extremt ovanliga huvudsyftet att vara enkelt, naturligt och väldefinierat så att motståndarna inte blir förvirrade eller överaskade.

 

Beskrivning

Öppningsbud

1§

12-20, minst 3-korts §.

1¨

12-20, 4-korts ¨ eller exakt 4432.

1©/ª

12-20, 5-korts

1NT

15-17-sang.

2§

22+

2¨/©/ª

5-11, 6-kortsfärg

2NT

20-21-sang.

 

Svarsbud och fortsatt budgivning

Efter öppningsbuden 1§/¨ bjuds naturligt: starka hoppande bortag, limit, 2NT naturligt med 13-15 och 3NT likaså med 16-17.  För höjningar av 1§ rekomenderas 5-kortsfärg.

Som svar på öppningsbuden 1©/ª används starka hoppande borttag, limit samt utgångskrävande Stenbergs 2NT (singelvisande svar oavsett styrka, 3hö med max utan singel, 4hö med min utan singel och 3NT med 15-17).

Efter det enda kravbudet, 2§, är reläbudet 2¨ ett neutralt relä emedans övriga bud är naturligt och positivt.

 

Efter de svaga tvåöppningarna så är 2NT krav varpå öppningshanden visar positva sidovärden med maximum eller bjuder om sin färg med minimum.

 

Variationer: I princip är inga variationer är tillåtna!  (Man har viss valfrihet när det gäller deffensiv budgivning samt utspel och markeringar, men föga när det gäller den offensiva budgivingen)

 

Länkar:

http://rrnet.com/meadowlark/yellow.html

Version & datum:

1 – 2001-10-29

Beskrivet av:

Christer Enkvist