System: Skalmar

 

Ursprung: Jörgen Linqvist gjorde Den första skissen under en bilresa mella Stockholm och Kalmar, därav namnet.

 

Skapat datum: 1970-talet.

 

Syfte: Skalmar tog mer än andra system hänsyn till jämna öppningshänder..

 

Beskrivning

Öppningsbudet 1§ visar oftast en jämn hand på 11-13 hp. Alterna­tivt innehåller det vissa starka händer, antingen 17 hp med klöver eller ännu starkare med andra handtyper. Svaret 1¨ är relä och övriga svar naturliga. Med den svaga handen åter­bjuder Öh på enläget eller höjer svararens färg.

 

Sanghänder med 14-16 visas genom öppningsbudet 1NT.

 

Med sanghand på 17-19 öppnas med 1¨/©/ª. Färgöppningarna visar så­ledes antingen obalanserad hand eller överstark sang och man behåller den svaga sangens fördelar.

 

Öppningen 2§ visar äkta klöver och 11-16 hp. Öppningen 2¨ är Multi med svag 2-öppning i hö, stark sang eller stark enfärgad lågfärgshand.

 

Tvaöppningarna i högfärg är inviterande enligt Lucksystemet och öpp­ningen 2NT visar lågfärgerna.

 

 

Variationer: Alternativa metoder

 

Version & datum:

1 - 1982

Beskrivet av:

Mats Nilsland