System: Spiggepass

 

Ursprung:.Inspirerat av systemet ’Naturligt med kravpass’, som spelats av bl a Hans Kvick

 

Skapat datum: oktober 2002.

 

Syfte: Grundtanken är att ha naturliga, begränsade och frekventa bud i 1:a och 2:a hand för att få bra precision vid eventuell konkurrensbudgivning. Eftersom öppningsbuden i 1:a och 2:a hand är mer frekventa prioriteras dessa och systemet i 3:e och 4:e hand ”slaskas” lite grann. Ofta hinner ju motståndarna börja budgivningen innan systemet i 3:e och 4:e hand kommer till användning. Budet pass i 1:a och 2:a hand blir dubbeltydigt och innehåller alla starka och svaga händer (utom de man spärrar med). Eftersom passet kan vara både starkt och svagt hindras motståndarna från att bjuda alltför destruktivt mot detta, iden är densamma som i dubbeltydiga klöversystem. Samtidigt hålls budgivningen på en låg nivå med starka händer vilket är samma ide som i starka klöversystem. Detta system knyter alltså samman naturliga, dubbeltydiga klöver- och starka klöversystem!

 

Beskrivning

 

I 1:a och 2:a hand är alltså pass dubbeltydigt och visar:

 

a)     0-7 (8 om balans)

b)     16+ alla fördelningar.

 

Övriga bud på enläget visar 8-15. Välj sedan själv det naturliga system du trivs bäst med! Nedan beskrivs ett naturligt system med 4-korts högfärgsöppningar och 1NT som 11-13 tillsammans med naturliga svaga två-öppningar.

 

 

Öppningsbud

 

Pass

a)     0-7 (8 om balans)

b)       16+

 

1§

8-15 4+

 

1¨

8-15 4+

 

1©

8-15 4+

 

1ª

8-15 4+

 

1NT

11-13

 

2§

6-10 6+

 

2¨

6-10 6+

 

2©

4-9 6+

 

2ª

4-9 6+

 

2NT

5+5+ i §/¨, 6-10

 

3x

Spärr

 

 

 

 

 I 3:e och 4:e hand får man inte passa, så budet 1§ får samma betydelse som budet pass i 1:a och 2:a hand. Välj sedan övriga bud efter det klöversystem du trivs bäst med! 5-korts högfärgsöppningar rekommenderas då öppningshanden ofta passar med 0-7 styrka. Nedan beskrivs ett klöversystem med 5-korts högfärgsöppningar, 1¨ visandes någon 4-korts högfärg och 1NT 9-15 balans utan 4-korts högfärg.

 

Svar på Pass (dvs system i 3:e och 4:e hand)

 

Pass

1§

a)     0-7 (8 om balans)

b)       16+

 

 

1¨

8-15 med någon =4©/ª

a)     balans

b)       med längre §/¨

c)       marmic

 

 

1©

8-15 5+

 

 

1ª

8-15 5+

 

 

1NT

9-15 balans, förnekar 4+©/ª

 

 

2§

8-15 5+, förnekar =4©/ª (5+©/ª kan finnas om 6+§)

 

 

2¨

8-15 5+, förnekar =4©/ª (5+©/ª kan finnas om 6+¨)

 

 

2©

4-9 6+

 

 

2ª

4-9 6+

 

 

2NT

5+5+ i §/¨, 6-10

 

 

3x

Spärr

 

 

 

 

 

Fortsatt budgivning efter andra bud än pass i 1:a och 2:a hand

 

Efter öppning i 1:a eller 2:a hand fortsätter naturlig budgivning, men eftersom öppningshanden är ca 3 hp svagare än i ett naturligt system ska svarshanden ha ca 3 hp extra för sina bud. Ex vis bjuds 1-över-1 med ca 9+ hp istället för med 6+ hp som det är i ett naturligt system. Öppningshanden har mindre styrkeintervall, 8-15, än i naturliga system som ofta har 11-21 styrka.

 

 

Fortsatt budgivning efter pass i 1:a och 2:a hand (dvs öppning i 3:e och 4:e hand)

 

Efter sekvensen pass-1§ bjuder öppningshanden 1¨ med 0-7 (8 om balans) och övriga bud enligt det klöversystem med 16+ du trivs bäst med efter inledningen 1§-1¨. Om öppningshanden har 16+ kan svarshanden aldrig visa en 16+ hand själv (utom med något extremt hoppande bud), utan förutsätts ha den svaga handen. Sekvensen pass-1§;1¨ följs av pass om svarshanden hade 0-7. Vid det tillfälle då båda händer har svaga kort har minst en motståndare 12+ hp och måste hållit huvudet kallt för att inte ha agerat, så sekvensen lär inte bli frekvent. Övriga bud är på symmetriskt sätt som efter pass-1§. Nedan följer exempel på ett klöversystem med 1§-1¨;1© som krav med 19+

 

Svar på Pass-1§

 

Pass

1§

 

 

1¨

 

0-7 (8 om balans)

 

1©

 

19+, alla fördelningar, krav

 

1ª

 

16-18, obalans med någon =4©/ª, krav

 

1NT

 

16-18 balans

 

2§

 

16-18, 5+, förnekar =4©/ª, okrav

 

2¨

 

16-18, 5+, förnekar =4©/ª, okrav

 

2©

 

16-18, 5+, förnekar =4ª, okrav

 

2ª

 

16-18, 5+, förnekar =4©, okrav

 

 

 

 

 

Svar på Pass-1§-1¨

 

Pass

1§

 

 

1¨

Pass

0-7 (8 om balans)

 

 

1©

19+, alla fördelningar, krav

 

 

1ª

16-18, obalans med någon =4©/ª

 

 

1NT

16-18 balans

 

 

2§

16-18, 5+, förnekar =4©/ª, okrav

 

 

2¨

16-18, 5+, förnekar =4©/ª, okrav

 

 

2©

16-18, 5+, förnekar =4ª, okrav

 

 

2ª

16-18, 5+, förnekar =4©, okrav

 

 

 

 

 

Efter öppning i 3:e och 4:e hand med buden 1¨ t o m 2¨ (utom 1NT) visar nu frivilliga bud 16+ och sätter utgångskrav. Med 0-7 styrka hos öppningshanden får man endast passa eller enkelhöja öppningsfärgen. Efter öppning 1NT i 3:e och 4:e hand så är 2§ relä, styrkefråga med 16+ och UK. Övriga färgbud är avlägg med färgen. I jämförelse med klöversystem så behövs alltså inga inviterande sekvenser.

 

 

Antal prickar: Budet pass prickas aldrig och får därför noll prickar. Buden 1§ och 1¨ i 3:e och 4:e hand får vardera 3 prickar. Budet 2NT i alla positioner får 1 prick. Totalt blir det 7 prickar för systemet, som klassas som C-system.

 

 

Variationer: Som sagt kan vilket naturligt system som helst användas i 1:a och 2:a hand och vilket klöversystem som helst användas i 3:e och 4:e hand om man anpassar styrkan på buden. Låter man pass i 1:a och 2:a hand visa

a)     0-10

b)     17+

får man 11-16 styrka på övriga bud, vilket är än mer begränsat och okänsligt för störningar, men då måste budgivningen efter pass-1§-1ª/2x anpassas så att svarshanden får kravbud till sitt förfogande.

 

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 –2004-05-27

Beskrivet av:

Mikael Jonsson