System: Super Skalmar

 

Ursprung: Jörgen Lindqvist och Sven-Olov Flodqvist.

 

Skapat datum: Utveckling av Lindqvists Skalmar-system, påbörjad i slutet av 70-talet.

 

Syfte: Grunderna i Super Skalmar är samma som i Skalmar. Den väsentligaste skillnaden är att fler budlägen systematiserats i Super Skalmar.

 

Beskrivning

Nagra exempel på nyinlägg i senaste versionen:

 

a)                 efter 1§ och återbud som visar den svaga handen används sang­budgivning.

b)                 behandlingen av de starka händerna efter 1§ har förenklats genom symmetriska lösningar.

c)                 budgivningen efter 2§ ytterligare förbättrad.

d)                 nya sangmetoder.

e)                 återbudet 1NT efter 1-över-1 visar trumfstöd eller kort svarsfärg och egen långfärg.

f)                   1ª-1NT; 2§ är konventionellt och krav.

g)                 1¨-1©; 2ª är konventionellt med fördelningen 3451 och starka kort.

h)                 limithöjningar på trekortsstöd och minst inviterande 2NT med äkta trumfstöd.

 

 

Version & datum:

1 - 1982

Beskrivet av:

Mats Nilsland