System: Supernatural

 

Ursprung: Skaparen till systemet är Björn Sörling och systemet skapades som motvikt till motståndarnas, Tommy Larsson och Cecilia Land, mindre naturliga system. Denna spelkväll hos Tommy erfordrade ett system med minst 14 prickar och då blev det detta underbara passystem.

 

Skapat datum:  Maj, 2002.

 

Syfte: Grundtanken är att få öppna med naturliga, men begränsade bud, samt att kunna visa upp de svaga högfärgsspärrarna, 5+©/ª 4+§/¨ och 6+©/ª. Detta gav idén till ett passystem och sedan blev det mest lite roliga detaljer kvar som utfyllnad.

 

Beskrivning:

 

Systemets öppningar på lägsta nivån är själva grundtanken. 1§/¨ visar 11-15 hp och minst 4-korts medan 1©/ª visar samma styrkeintervall men minst 5-korts. Sangstyrkan är 13-16 och ska alltid vara en balanserad hand. Avlastningen till öppningarna på entricksnivån är det ofta segrande aggressiva budet 2¨ visandes minst 4-4 i ©ª och 3-12 hp. Avlastningen från entricksnivån är naturligtvis 10-12 balansen med 4-4 ©ª med vilken man alltså öppnar med 2¨ istället. Detta är, i stort sett, enda gången man har mer än 10 hp när man öppnar med 2¨. Med svagare händer krävs oftast minst nio kort i högfärgerna och helst då också en hög koncentration av styrkan just i högfärgerna.

 

För att kunna behålla systemets konstruktiva sidor har man alltså Pass som visar antingen alla svagare händer under 11(10) hp som inte lämpar sig för diverse svagare öppningarna eller minst 16 obalanserade, eller minst 17 balanserade, honnörspoäng. Dock bör man även passa, i 1:a och 2:a hand, med fördelningshänder som man vill visa som starka händer och här använder man både spelsticks- och ”Missing Points”-beräkningar.

 

Till slut är det då de högre öppningsbuden kvar och här finns i stort sett endast svagare öppningar. 2§ visar diverse svaga 2-öppningar med lång ruter eller högfärg. Till detta finns också en starkare NT(20-22 bal) eller en konstruktiv spärr i endera lågfärgen. Tanken till att den konstruktiva lågfärgsspärren ligger i 2§ är att man fortfarande ska kunna visa upp sin hand trots att motståndarna går in på 2-läget. 2¨ visar, som innan sagts, minst 4-4 i högfärgerna och 3-12 hp. Med max har man exakt 4-4 i ©ª och med minimum bör man ha minst 5-5 ©ª. Ett typexempel för den svagaste handen är JTxxxx, Dxxxxx, x, -. Efter ett svårt budgivningsläge har vi också bestämt att en del starka händer även öppnas med 2¨, trots risken att partnern passar på öppningsbudet, och de straka händerna bör då ha en exakt 4-korts ©/ª, ofta bra/mycket bra färg, med en längre färg i den andra högfärgen. Tanken är då att efter partnerns förmodade avlägg återbjuda sin längre högfärg på lämplig nivå och på detta sätt upplysa partnern om hur det står till.

 

2©/ª visar minst 5korts högfärg med en minst 4-korts lågfärg(oftast max 5korts) vid sidan om. Med 6korts ©/ª och 4-korts lågfärg beror valet av öppningsbud(2§ eller 2©/ª) oftast på hur lågfärgen ser ut(bra lågfärg = öppning 2©/ª). 2NT visar antingen en svag hand med båda lågfärgerna eller starkt med minst 5-5 ©ª. 3-läget visar naturliga spärrhänder.

 

En snabb genomblick reulterar i följande schema:

 

Öppningsbud i 1:a och 2:a hand

Pass

0-10 hp eller 16+ (17+ bal)

1§/¨

11-15 hp, 4+§/¨

1©/ª

11-15 hp, 5+©/ª

1NT

13-16 balans

2§

5-10, 6¨/©/ª eller konstruktiv lågfärgsspärr eller 20-22 balans

2¨

3-10 hp, 4+4+©ª eller 10-12 hp, exakt 4-4 ©ª

(eller vissa starka händer med 45+©/ª)

2©/ª

5-10 hp, 5+©/ª, 4+§/¨

2NT

5-10 hp, 5-5 §¨ eller minst nio spelstick med minst 5-5 ©ª

3X

Spärr

3NT

Gambling

 

Passöppningen leder till att man är tvungen att agera efter partnerns öppningspass pga att det kan vara starkt. Därför kan man inte spela lika naturligt i 3:e och 4:e hand som var möjligt i 1:a och 2:a hand. Detta är ett av systemets nackdelar men konstruktören anser dock att fördelarna överträffar nackdelarna. Här kommer öppningsbuden i 3:e/4:e hand:

 

Tabell för fortsatt budgivning etc.

Pass

 

 

 

1§

0-8 hp eller 9-12 balans eller 15+ obal (17+ bal)

 

1¨

9-14 hp, 4+¨ (kan innehålla 4¨ och 5§)

 

1©/ª

9-14 hp, 5+©/ª

 

1NT

13-16 balans

 

2§

9-14 hp, 5+§ 4©/ª eller 6+§ (a lá stark klöver)

 

2¨

3-10 hp, 4+4+ ©ª eller 10-12 hp, exakt 4-4 ©ª

(eller vissa starka händer med 45+©/ª)

 

2©/ª

5-10 hp, 5+©/ª, obalans

 

2NT

5-10 hp, 5-5 §¨ eller 20-22 balans (även känd som "Larssons 2NT")

 

3X

Spärr

 

Tommy Larssons, en av Sveriges mest kunniga inom prickreglernas värld, har här kommit med en intressant observation som får en att tänka på hur svårt det kan vara att tänka på allt när man konstruerar regler. Skulle man byta 1§- och 2§-betydelserna i 3:e/4:e hand skulle systemet bli ett C-system istället för dagens B-system och alltså få spelas på de flesta av landets klubbar!

 

Här framkommer ännu ett av systemets nackdelar, öppningen den a lá stark klöver 2§-öppningen. Först funderades det på att lägga även den i 1§ men det blev till slut alldeles för många olika styrkeintervall för att alls fungera mot störningar.

 

Fortsatta budgivningar efter de naturliga öppningarna är fortsatt enkla eller i alla fall vad man skulle kunna kalla allmän praxis för svenska bridgespelare. Invitstenbergs och limitbud ger grunden till detta konstruktiva system. Efter de konventionella enlägesöppningarna blir det dock lite mer invecklade saker men det är för det mesta mycket logiska resonemang som ligger tillgrund för hur systemet ser ut. Av de styrkeintervall som systemet har är ACOL-beräkningen en viktig del. Här skiljes de starka händerna från de överstarka genom spelsticksberäkning, antal förlorare och missing points.

 

Om båda spelarna i paret har den svaga handen kommer öppningspassar bjuda 1NT efter Pass –1§; 1¨ –1©; och därefter har sedan svarshanden möjlighet att lägga av i valfri färg. Om denna 1NT-budet blir dubblat har vi självklart beväpnat oss med Nilslands Slinkningar.

 

 

Svar efter öppning med Pass och svar 1§

Pass

1§

 

1¨

 

0-10 eller minst 8 spelstick(= ACOL) eller 25+balans

1©/ª

 

16+ hp, 5+©/ª

1NT

 

17-19 balans

2§/¨

 

16+ hp, 5+§/¨

2©

 

16-19 marmic

2Sp

 

20+ marmic

2NT

 

23-24 balans

 

Fortsatt budgivning efter PASS-öppningen

Pass

1§

 

1¨

1©

0-8 hp eller 25+balans

 

1ª

9-12 balans eller 15+ hp (ej ACOL)

 

1NT

17-19 balans

 

2X

ACOL

 

2NT

23-24 balans

 

Fortsatt budgivning efter PASS-öppningen

Pass

1§

 

1¨

1©

 

1ª

 

ACOL

1NT

 

0-10

2X

 

ACOL

2NT

 

25-26 balans

3NT

 

27-28 balans o.s.v.

 

 

Fortsatt budgivning efter PASS-öppningen

Pass

1§

 

1¨

1©

 

1ª

2NT

25-26 balans

 

3NT

27-28 balans

 

4NT

29-30 balans o.s.v.

 

 

Fortsatt budgivning efter PASS-öppningen

Pass

1§

 

1¨

1©

 

1NT

Pass

Tror att 1NT odubblat inte blir en alltför dyr bricka

 

2X

Avlägg

 

2NT

25-26 balans

 

3NT

27-28 balans o.s.v.

 

ACOL och överstarka sanghänders fortsatta budgivningar:

 

ACOL budgivningarna tänker jag inte gå igenom men de följer i stort sett de gamla reglerna med Herbertavslag och dylika konventioner. Efter de överstarka sanghänderna följer puppetstayman och överföringar.

 

Variationer:  Det finns en del varianter på detta system:

1.      2¨-öppningen innehöll i konstruktionsstadiet även en 20-21 NT men var tvungen att tas bort då det öppningsbudet var för prickovänlig.

2.      Tommy Larssons förslag att byta plats på ¾:e hands öppningarna ger visserligen ett prickvänligare system men ger systemet alltför stora nackdelar.

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-05-18

Beskrivet av:

Björn Sörling