System: Super Standard

 

Antal prickar: 1

 

Ursprung: Mats Nilsland, Anders Wirgren

 

Skapat datum: Sent 1980-tal (Presenterad i boken Super Standard av M Nilsland, A Wirgren 1990)

 

Syfte: Super Standard är till det yttre ett naturlig system med 4-korts högfärgsöppningar och klassisk beredskapsklöver.  Svarsbudgivningen är dock extremt konventionell och har inga likheter med traditionella naturliga system.  Ett återkommande tema i Super Standard är flertydiga svarsbud, något som dels möjliggör en mycket exakt egen konstruktiv budgivning samtidigt som mothandsbudgivningen avsevärt försvåras eftersom de oftast tvingas att agera gentemot flertydiga bud.

 

Super Standard försöker att så ofta som möjligt kunna divergera färgkvalité, dvs ha olika budvägar för bra respektive dåliga färger (i huvudsak då 4-korts ©/ª).

 

Beskrivning Super Standard bygger på naturliga 1-öppningar, låt vara att 1§-öppningen är dubbeltydig: naturlig 4+ eller 17-19NT.  2§,2¨ och 2NT tar hand om all överstarka öppningshänder.  Öppningsbudet 2©/ª är svaga och dubbeltydiga enligt Minisplit. 

 

Det som dock utmärker Super Standard är inte öppningsbuden (med undantag för 2§ och 2¨) utan den mycket konventionella fortsatta budgivningen.  Efter 1§-öppningen används transferbud på 1-läget, efter övriga 1-lägesöppningar är dock 1-över-1 naturliga rondkrav.  Efter alla 1-öppningar är så gott som alla direkta 2-lägesbud flertydiga.

 

Öppningsbud

 

1§

11-21, 4+korts § eller 17-19 balans (normalt utan 5-korts ©/ª)

1¨

11-21, 4+korts ¨

1©

11-21, 4+korts ©

1ª

11-21, 4+korts ª

1NT

14-16 balanserad

2§

a) 20-21 balanserad

b) <14mp, obalanserad hand med som mest 3-korts ª

c) 25+ balanserad

2¨

21+, 4+ª och obalanserad hand - dock ej 44(41)

2©

8-12, minst 5-5 i ©§ eller ª¨

2ª

8-12, minst 5-5 i ©¨ eller ª§

2NT

22-24 balanserad

 

Fortsatt budgiving efter öppningsbudet 1§

Den fortsatta budgivningen efter den dubbeltydiga 1§ öppningen sker via transferbud på 1-läget (1¨ visar 4+©, 1© visar 4+ª och 1ª visar 4+¨), dubbeltydiga hoppande borttag (§-stöd och 4-korts bjuden högfärg eller i fallet 2¨, §-stöd utan högfärg eller svagt med 6+©/ª) samt naturlig sangbud.  Normalt håller svarshanden igång även med svaga ganska svaga händer för att täcka upp den eventuellt starka sangen.

 

Svarshandens första bud i tabellform:

 

1§

1¨

6+, minst 4+korts © (kan vara svagare med extralängd i ©)

 

1©

6+, minst 4+korts ª (kan vara svagare med extralängd i ª)

 

1ª

6+, minst 4+korts ¨ (fönekar 4-korts ©/ª)

 

1NT

7/8-10, balanserad utan 4-korts ©/ª

 

2§

6-10, 4+§ (fönekar 4+korts ©/ª)

 

2¨

a) 11+, 4+§ (fönekar 4-korts ©/ª)

b) 6-9/10, bra 6+korts ©/ª

 

2©

a) 14+, bra 6+korts ©

b) 11+, 4+§ samt exakt 4-korts ©

 

2ª

a) 14+, bra 6+korts ª

b) 11+, 4+§ samt exakt 4-korts ª

 

2NT

11-13, balans utan 4-korts ©/ª

 

3§

8-10, minst 5+korts §

 

3¨

14+, bra 6+korts ¨

 

3©/ª

11-14, 4+§ samt singel/renons i bjuden färg

 

Fortsatt budgiving efter öppningsbudet 1¨

Öppningdbudet 1¨ är helt naturligt, dvs 4+korts ¨ samt ca 11-21 honnörspoäng.  Den fortsatta budgivningen bygger på naturliga 1-över-1 bud samt dubbeltydiga 2-tricksbud (liknande de efter öppningsbudet 1§).

 

1¨

1©

6+, 4+korts

 

1NT

6-11/12, ingen bjudbar ©/ª

 

2§

a) 6-10, 4+stöd i ¨

b) 11+, minst 4+korts §

 

2¨

a) 11+, 4+korts ¨ men ingen bra 4-korts ©/ª

b) 6-9/10, bra 6+korts ©/ª

 

2©

a) 14+, bra 6+korts ©

b) 11+, 4+¨ samt exakt 4-korts ©

 

2ª

a) 14+, bra 6+korts ª

b) 11+, 4+¨ samt exakt 4-korts ª

 

2NT

11-13, balans utan 4-korts ©/ª

 

3§

14+, bra 6+korts §

 

3¨

8+10, 4+¨ samt obalanserad hand

 

3©/ª

11-14, 4+¨ samt singel/renons i bjuden färg

 

4§

11-14, 4+¨ samt singel/renons i §

 

4©/ª

Spärrbetonat med långfärg utan sidostyrka

 

 

Fortsatt budgiving efter öppningsbuden 1©

Öppningsbudet 1© kan avges på 4-kortsfärg men svarshanden visar normalt alltid 3-kortsstöd med svaga händer.  4-korts eller bättre stöd visas alltid direkt.  Svarenshanden bjuder enligt nedanstående schema:

 

1©

1ª

6+, 4+korts ª

 

1NT

6-12

 

2§

a) 9+, 6+korts ¨

b) 11+, 5+korts ¨

c) 11+, balanserad hand med exakt 2-korts ©

 

2¨

a) 6-10, 3+korts ©

b) 11+, balanserad med exakt 3-korts ©

c) 11+, 5+korts §/¨ samt exakt 3-korts ©

d) 14+, bra 6+korts ª

 

2©

a) 6-10, bra 6+korts ª

b) 11+, 45+ i ª§

c) 11+, 6+korts § (förnekar sidofärg)

d) 14+, balans/semibalans med 5-6§

 

2ª

a) 11+, minst 54 i §¨

b) 8+, minst 55 i §¨

 

2NT

11+, 4+korts ©

 

3§/¨

14+, bra 6+korts §/¨

 

3©

8-10, obalanserad hand med minst 4+korts stöd

 

3ª

10-13, 5+© och någon singelton

 

3NT

10-13, 4+© och renons i ª

 

4§/¨

10-13, 4+© och renons i §/¨

 

4©

Spärr

 

4ª

Spärr med egen lång färg (ingen sidostyrka bör finnas)

 

Fortsatt budgiving efter öppningsbudet 1ª

Den fortsatta budgivingen efter öppningsbudet 1ª följer i stort samma principer som efter öppningsbudet 1©, dvs negativ sang och flertydiga 2-över-1 bud (strukturerade på samma sätt som efter 1©-öppningen).

 

1ª

1NT

6-12

 

2§

a) 9+, 6+korts ¨

b) 11+, 5+korts ¨

c) 11+, balanserad hand eller 1444

d) 11+, 3-korts ª och 5+§/¨/© (om 5-korts © endast invitstyrka)

 

2¨

a) 9+, 6+korts ©

b) 11+, 5+korts ©

 

2©

a) 6-10, 3+korts ª

b) 11+, 5+korts § och 4+korts ©

c) 11+, 6+korts § utan sidofärg

d) 14+, (332)5

 

2ª

a) 11+, minst 54 i §¨

b) 8+, minst 55 i §¨

 

2NT

11+, 4+korts ª

 

3§/¨/©

14+, bra 6+korts §/¨/©

 

3ª

8-10, obalanserad hand med minst 4-kortsstöd

 

3NT

10-13, 5+stöd i ª samt någon singel

 

4§/¨/©

10-13, 4+ª och renons i §/¨/©

 

4ª

Spärrhöjning

 

 

 

Fortsatt budgiving efter öppningsbudet 1NT

1NT-budgivningen i Super Standard verkar vid ett första ögonkast vara "Modern EFOS" med överföring och 2§ som högfärgsfråga.  Dock är skillnaderna mycket stora, exempelvis frågar man aldrig efter högfärg med 2§ om man har balanshand med 4-korts ©/ª!  En av de stora innovationerna i Super Standard sangen är svarsbudet 2NT som frågar efter en svag dubbelton.

 

Nedan kommer en kort sammanfattning av svarsbuden och den fortsatta budgivningen.

 

1NT

2§

Högfärgsfråga, men avges enbart med:

a)     avlägg med 3-färgshand och kort §

b)     avlägg med 5+korts §/¨

c)     avlägg med 4-korts ©/ª och 5-korts §/¨

d)     mild invit med 54 i ©ª

e)     invit med 5-korts ª

f)       utgångskrav med 5+korts §/¨ (ofta 4-korts ©/ª)

g)     utgångskrav/slaminvit med balanserad hand

 

2¨

a)     invit med exakt 4-korts © (kan vara 44 i ©ª)

b)     5-korts © (avlägg, invit eller krav)

 

2©

a)     invit med exakt 4-korts ª (ej 4-korts ©)

b)     5+korts ª (avlägg, invit eller krav)

 

2ª

a)     avläggshand med §¨

b)     invithand utan 4-korts ©/ª

c)     utgångskrav med minst (54) i §/¨

d)     utgångskrav med 6+korts ¨ (ingen sidofärg)

 

2NT

Fråga efter svag dubbelton, normal något av:

a)     invithand med 6+korts §/¨

b)     utgångskrav med balans/semibalans

 

3§

utgångskrav med 6+korts § och någon kort/svag färg

 

3¨

utgångskrav med 3-färgshand.  Korthet i § eller ¨

 

3©/ª

utgångskrav med 3-färgshand.  Korthet i bjuden färg

 

4§/¨

överföring till korresponderande högfärg

 

4NT

kvantitativ invit med (4333)

 

1NT-2§

Efter svarsbudet 2§ visar öppningshanden om denna har 4-korts högfärg med 2©/ª eller bjuder 2¨ utan.  Med 44 i ©ª bjuder öppningshanden 2NT med minium och 3§ med maximum.  Den fortsatta budgivningen innehåller ett och annat minnesvärd finess (kom ihåg att 2§-frågaren bland annat kan ha en avläggshand i §/¨):

 

1NT

2§

2¨

2©

mild invit med 54 i ©ª

 

 

 

2ª

invit med 5-korts ª

 

 

 

2NT

överföring till 3§ (efter relä från ÖH passar SH  med avläggshand, övriga bud är milda slaminviter: färg=krav med kortfärg, 3NT=(5332)/(6322)).

 

 

 

3§

överföring till 3¨ (efter relä från ÖH passar SH  med avläggshand, övriga bud är milda slaminviter: färg=krav med kortfärg, 3NT=(5332)/(6322)).

 

 

 

3¨

lågfärgsfråga (3©=4-5§, 3ª=4-5¨, 3NT=44 §¨, 4§/¨=max och (52) i §¨)

 

 

 

3©/ª

utgångskrav med 4+bjuden färg och 5+ i den andra högfärgen

 

 

 

3NT

slutbud

 

 

 

4§/¨

55 i ©ª och kort bjuden lågfärg

 

 

 

4©/ª

slutbud med (64) i ©ª

 

 

 

4NT

kvantitativ slaminvit

 

 

 

 

 

1NT

2§

2©

2ª

invit med 5-korts ª

 

 

 

2NT

överföring till 3§ (efter relä från ÖH passar SH  med avläggshand, övriga bud är milda slaminviter: färg=krav med kortfärg, 3NT=(5332)/(6322) och 4© visar 4-stöd samt 5+korts §).

 

 

 

3§

överföring till 3¨ (efter relä från ÖH passar SH  med avläggshand, övriga bud är milda slaminviter: färg=krav med kortfärg dock visar 3© kort §, 3NT=(5332)/(6322) och 4© visar 4-stöd samt 5+korts ¨).

 

 

 

3¨

lågfärgsfråga (3©=4-5§, 3ª=4-5¨, 3NT=ingen §/¨

 

 

 

3©

naturlig invit

 

 

 

3ª

slamintresse med 4+kortsstöd och någon kortfärg (3NT=positivt relä frågande efter kortfärg, 4§=slamnegativ)

 

 

 

3NT

slutbud

 

 

 

4§/¨

kontrollbud med ©-stöd

 

 

 

4©

slutbud

 

 

 

4NT

kvantitativ slaminvit

 

 

 

 

 

1NT

2§

2ª

2NT

överföring till 3§ (efter relä från ÖH passar SH  med avläggshand, övriga bud är milda slaminviter: färg=krav med kortfärg, 3NT=(5332)/(6322) och 4© visar 4-stöd samt 5+korts §).

 

 

 

3§

överföring till 3¨ (efter relä från ÖH passar SH  med avläggshand, övriga bud är milda slaminviter: färg=krav med kortfärg dock visar 3© kort §, 3NT=(5332)/(6322) och 4© visar 4-stöd samt 5+korts ¨).

 

 

 

3¨

lågfärgsfråga (3©=4-5§, 3ª=4-5¨, 3NT=ingen §/¨

 

 

 

3©

slamintresse med 4+kortsstöd och någon kortfärg (3ª=positivt relä frågande efter kortfärg (3NT visar kort ª), 3NT=slamnegativ)

 

 

 

3ª

invit med stöd

 

 

 

4§/¨/©

kontrollbud med stöd

 

 

 

4NT

kvantitativ slaminvit

 

 

 

 

 

1NT

2§

2NT/3§

3§

slaminvit med 5+§

 

 

 

3¨/©

överföring varefter SH passar, bjuder kortfärg eller förnekar kortfärg med 3NT (alla bud är slaminviter)

 

 

 

3ª

slaminvit med 5+¨

 

 

 

4NT

kvantitativ slaminvit

 

 

1NT-2¨

Efter överföringsbudet 2¨ så reläar öppningshanden alltid med minimum och/eller dubbelton i överföringsfärgen.  Har öppningshanden maximumm och 3-4© så bjuds 2ª alternativt 2NT/§/¨ med 4-stöd och bra bjuden färg (2NT=ª).  Med bra kort och 4-stöd kan även 3© bjudas.  Den fortsatta budgivningen anges grovt i  nedanstående tabell:

 

1NT

2¨

 

2©

PASS

avläggshand

 

2ª

invit med 4-5 korts © och max 3-korts ª (2NT=min, 3§=accept,3ª=accept med 5-korts ª).  Efter 1NT-2¨-2©-2ª-2NT-3§ visar 3¨ singel i §/¨, 3©=5-kortsfärg, 3ª=singel, 3NT=balans med 4©.

 

2NT

invit med 44 i ©ª

 

3§

allmänt utgångskrav med 5-korts © (ej 4+korts ª). ÖH visar 4-5§ med 3©, 3-4¨ med 3ª, 3-stöd med 4x eller relär med 3¨ varpå SH bjuder: 3©=kort/svag §, 3ª=kort/svag ª, 3NT/4x=cue med kort/svag ¨.

 

3¨

6+korts ©, invit mot antingen utgång eller slam (3©=min, 3ª=accept, 3NT accept med Hx i © och sidohåll).

 

3©

utgångskrav med minst 55 i ©§ (3ª=bra färg, 3NT=dålig anpassning, 4§=§-stöd, 4¨=©-stöd och tillägg, 4©=min, 4NT=§-stöd och 4 av 7 nyckelkort).

 

3ª

utgångskrav med minst 55 i ©¨ (3NT=dålig anpassning, 4§=©-stöd, 4¨=¨-stöd, 4©=min, 4NT=¨-stöd och 4 av 7 nyckelkort).

 

3NT

5©(332)

 

4§/¨

mild slaminvit med 6+korts © och singel/renons i bjuden färg

 

1NT

2¨

 

2ª

2NT

4-korts © (ej 44(32)).

 

3§

5-korts © och invit

 

3¨

kommando till 3© varefter SH passar, kontrollbjuder, visar 5©(332) med 3NT eller bjuder slutbudet 4©.

 

3©

5+korts © och utgångskrav (vill vara spelf, jämför raden ovan).

 

3ª/4§/¨

5+korts © och singel/renons i bjuden färg

 

3NT

44(32)

 

4©

slutbud

 

1NT

2¨

 

2NT/3§

3§

5+korts © och invit

 

3¨

kommando till 3© varefter SH passar, kontrollbjuder, förnekar singel iobjuden färg med 3NT eller bjuder slutbudet 4©.

 

3©

5+korts © och utgångskrav (vill vara spelf, jämför raden ovan).

 

3ª

singel/renons i ª efter 3§ men visandes topphonnör (Hx/Hxx) efter 2NT

 

4§

singel/renons i § efter 2NT men äkta stöd efter 3§

 

4¨

singel/renons i ¨

 

4©

slutbud

 

1NT-2©

Efter överföringsbudet 2© så bjuds normalt 2ª (med max och 4-stöd får öppningshanden revoltera med naturliga 2NT/3ny).  Den fortsatta budgivningen är mycket lik den efter 1NT-2¨, men en tabell beskrivande detaljerna kan vara på sin plats:

 

1NT

2©

2ª

PASS

avläggshand

 

 

 

2NT

invit med 4-korts ª (eller 5ª och sangintresse). ÖH reläar 3§,visar egen 5-korts © med 3© eller 3+stöd med 3ª.  Efter 3§ reläet förtydligar SH sin handtyp: 3¨=singel §/¨, 3©=©-singel, 3ª=5ª, 3NT=balans.

 

 

 

3§

allmänt utgångskrav med 5-korts ª.  ÖH visar 4-5§ med 3©, 3-4¨ med 3ª, 3-stöd med 4x eller relär med 3¨ varpå SH bjuder: 3©=kort/svag ©, 3ª=kort/svag §, 3NT/4x=cue med kort/svag ¨.

 

 

 

3¨

6+korts ª, invit mot antingen utgång eller slam (3©=accept, 3ª=min, 3NT accept med Hx i ª och sidohåll).  Efter acceptbudet 3© visar SH kortfärg med slaminvithanden, 3ª=ingen singel, 3NT=singel ©, 4§/¨=singel §/¨, 4ª=slutbud.

 

 

 

3©

utgångskrav med minst 55 i ª§ (3ª=ª-stöd, 3NT=dålig anpassning, 4§=§-stöd, 4ª=min, 4NT=§-stöd och 4 av 7 nyckelkort).

 

 

 

3ª

utgångskrav med minst 55 i ª¨ (3NT=dålig anpassning, 4¨=¨-stöd, 4©=ª-stöd och tillägg, 4ª=min, 4NT=¨-stöd och 4 av 7 nyckelkort).  Kommentar:  Vet inte varför 4§ budet inte används /CE.

 

 

 

3NT

5(332)

 

 

 

4§/¨/©

mild slaminvit med 6+ª och singel/renons i bjuden färg.

 

 

1NT-2ª

Svarsbudet 2ª innehåller tvåfärgade avläggshänder (§¨), invithänder (balans utan ©/ª) och utgångskravshänder med 6+¨ eller minst (54) i §¨.  ÖH tar först ställning om denne vill spela utgång mot den balanserade utgångsinviten och bjuder 2NT som avslag eller sin bästa lågfärg som accept.  Den fortsatta budgivingen är rättfram:

 

1NT

2ª

2NT

PASS

invithanden

 

 

 

3§

avlägg med minst (54) i §¨

 

 

 

3¨

utgångskrav med 6+¨ (ÖH bjuder hö naturligt med anpassning eller 3NT som varning med dålig ¨)

 

 

 

3©/ª

utgångskrav med minst (54) i §¨ och kort bjuden färg. Eventuella 3ª från ÖH är naturligt trumfförslag, 3NT nedgång och 4§/¨ spikar trumf.  En höjning av SH:s kortfärg visar superanpassning med ingenting i kortfärgen.

 

 

 

3NT

55 i §¨.  Ber ÖH passa eller korrigera.

 

 

 

4§

64 i §¨

 

 

 

4¨

46 i §¨

 

 

Efter öppningshandens maxvisande preferens blir budgivningen i stort oförändrad (avläggshanden passar givetvis):

 

1NT

2ª

3§

3¨

utgångskrav med 6+¨ (ÖH bjuder hö naturligt med anpassning eller 3NT som varning med dålig ¨)

 

 

 

3©/ª

utgångskrav med minst (54) i §¨ och kort bjuden färg. Eventuella 3ª från ÖH är naturligt trumfförslag, 3NT nedgång och 4§/¨ spikar trumf.  En höjning av SH:s kortfärg visar superanpassning med ingenting i kortfärgen.

 

 

 

3NT

invithanden

 

 

 

4§

slaminvit med 5+§

 

 

 

4¨

46 i §¨

 

1NT

2ª

3¨

3©/ª

utgångskrav med minst (54) i §¨ och kort bjuden färg eller 6+¨ och korthet (ev dubbelton) i bjuden färg.

 

 

 

3NT

invithanden

 

 

 

4§

64 i §¨

 

 

 

4¨

slaminvit 5+korts ¨

 

 

1NT-2NT

Den enkla höjningen av 1NT-öppningen är i Super Standard inte en invit utan rondkrav frågande efter svag dubbelton hos öppningshanden.  Typiska händer är sanginviter med egen 6+korts §/¨ eller balanserade händer där man gärna spelar 3NT bara inte man har en egen vidöppen färg.  2NT-budet kan även dölja en balanserad slaminvit.

 

Efter 1NT-2NT bjuder öppningshanden eventuell xx-färg eller 3NT om dylik saknas.  Visar öppningshanden en svag färg så visar pass/3¨ svag invithand, 3©/ª är naturligt med 4+kortsfärg, 3NT slutbud och 4§/¨ är slaminviter med 6+kortsfärger.

 

Efter 1NT-2NT-3NT så är ny färg trumfspikande och slaminvit.

 

 

1NT-3§

Hoppet till 3§ förtäljer om en 6+korts §.  Antingen vill svarshanden till 3NT/5§ eller så rör det sig om en slaminvit.  Öppningshanden reläar för att fråga efter kortfärg, visar egen stark högfärg eller slamvarnar med 3NT.

 

1NT

3§

3¨

Fråga efter svag/kort färg. 3©/ª=svag/kort ©/ª, 3NT=svag ¨, 4x=svag/kort ¨ och slaminvit.

 

 

3©/ª

Bra färg.  3ª=egen bra 3-korts, 3NT=min/slutbud, 4§=spikar § som trumf, 4¨=cue med bra 3-stöd, 4©/ª=förslag till slutbud

 

 

3NT

dålig anpassning

 

 

4§

bra stöd och slamvänliga kort

 

1NT-3¨/©/ª

Starka 3-färgshänder, dvs (4441) eller (5440), visas med direkta hopp till 3¨/©/ª.  Hoppen till 3©/ª visar singel i bjuden färg emedan 3¨-budet visar singel i okänd lågfärg.  Efter 1NT-3¨ används 3© som singelfråga (indikerade avsaknad av stöd till endera högfärgen).  Finns stöd till ª visas detta omgående med 3ª och ©-stöd visas med 4§/¨/©.  Den fortsatta budgivningen följer nedanstående mallar:

 

1NT

3¨

3©

Singelfråga (utan 4-korts ©/ª). SH bjuder 3ª med singel §, 3NT med singel ¨ utan slamintresse och 4§ med singel-¨ och slamintresse.  4¨/© är slaminviter med 4450 repektive 4405 (4NT är nu nedgång med missanpassning, övrigt cue med lågfärgen som arbetstrumf).

 

 

3ª

4-kortsstöd.  3NT är nu en mild slaminvit och 4§/¨ kortfärgsvisande med rejält slamintresse.  Utan slamvisioner höjs givetvis direkt till 4ª.

 

 

3NT

slutbudsförslag med styrka i §¨.  4§/¨ är nu slaminvit i bjuden färg och 4©/ª visar 4405/4450.  4NT i detta läge är negativt naturligt.

 

 

4§/¨

4-kortsstöd i  © med allmän styrka i bjuden färg

 

 

4©

4-korts © och minimum

 

 

 

 

1NT

3©

3ª

4-kortsstöd i ª (3NT=mild slaminvit, 4§/¨=stark slaminvit med bra färg, 4©=renons, 4ª=slutbud)-

 

 

3NT

förslag till slutbud, SH slaminviterar med 4§=4144, 4¨=4045 eller 4©=4054.

 

 

4§/¨

4-kortsstöd, slamvänliga kort (normalt ingenting i ©)

 

 

4©

Superanpassning till § och/eller ¨ med ingenting bortkastat i ©.

 

 

4ª

4-stöd men i övrigt dåliga slamkort

 

 

 

 

1NT

3ª

3NT

förslag till slutbud, SH slaminviterar med 4§=1444, 4¨=0445 eller 4©=0454.

 

 

4§

"stopprelä", SH bjuder 4¨ med normal styrka varpå ÖH bjuder slutbud.  Med tillägg bjuder SH:  4©=1444, 4ª=0445, 4NT=0454.

 

 

4¨/©/ª

4+korststöd och slamvänliga kort

 

 

Störd budgivning efter öppningsbudet 1NT

Efter dubbling direkt efter öppningshanden används slinkningar, efter inkliv på 2-läget används naturliga bud på 2-läget och överföringar från och med 2NT (dvs Rubelsohl/Rubelsohl-variant).  Dubbelt är UD av äkta bud på 2-läget men styrkedubbling av oäkta bud.  Dubbelt av 3-lägesinkliv är styrkevisande med straffintresse.

 

1NT

(D)

PASS

Jämn hand utan slinkintresse.  ÖH kan fega ur med RD=§+en till, 2x=5-korts (ev. tät 4-korts).

 

 

RD

Styrkevisade och krav till 2NT/SD.  Både SH och ÖH straffdubblar färgbud i andra hand med minst stark 3+kortsfärg och i sista hand med minst Hxx.

 

 

2§

Slinkning med:

a)     5+korts §

b)     ª¨ (kliver ur med 2¨

c)     ¨© (kliver ur med RD)

 

 

2¨

Slinkning med:

a)     5+¨

b)     5+©/ª (kliver ur med färgen)

c)     ©ª (kliver ur med RD)

 

 

2©/ª

5+korts med halvpositiva kort, dvs ÖH får höja

 

 

2NT

utgångskrav med obalanserad hand

 

 

3x

spärr med långfärg

 

 

 

 

Fortsatt budgivning efter naturliga inkliv (dvs inkliv visande 4+ i bjuden färg)

 

 

 

 

1NT

(2§/¨)

D

UD med relativt jämn hand (ÖH passar, bjuder naturligt eller gör ett överbud med max och xx i inklivsfärgen)

 

 

2x

5+kortsfärg, okrav

 

 

2NT/3§/¨

5+korts reläfärg, minst invit (relä=min, övrigt=accept) om reläfärgen=inklivsfärgen så behandlas detta som ett överbud, se nedan.

 

 

"överbud"

minst (54) i ©ª

 

 

 

 

1NT

(2©/ª)

D

UD med minst invitstyrka.  Ny färg av svarshanden etablerar kravtempo.

 

 

2ª

5+kortsfärg, okrav

 

 

2NT/3§

5+korts reläfärg, minst invit (relä=min, övrigt=accept).

 

 

3¨

5+korts ahö, minst invit.  3hö=min, 3ahö/3NT max utan/med håll, 4ny=kontrollbud med 3+stöd

 

 

3ahö

utgångskrav med 4-korts ahö samt håll i inklivsfärgen

 

 

överbud

utgångskrav med ungf 4441-fördelning (kort inklivsfärg)

 

 

3NT

slutbudsförslag med håll i inklivsfärgen

 

 

 

 

Fortsatt budgivning efter onaturliga inkliv (dvs inkliv visar ej 4+ i bjuden färg)

 

 

 

 

1NT

(2§/¨)

D

Styrkedubbling med 9+.  Skapar ej kravpasstempo men bägge spelarna straffdubblar med längd i fi-färg.  ÖH får bjuda 5-färger naturligt.

 

 

2x

5+kortsfärg, okrav

 

 

2NT/3§

5+korts reläfärg, minst invit (relä=min, övrigt=accept).

 

 

3¨

5+korts högfärg, minst invitstyrka.  3hö=min, 3ahö/3NT max utan/med håll, 4ny=kontrollbud med 3+stöd.

 

 

3©/ª

naturligt utgångskrav med 4441-fördelning och singel i moståndarfärgen.

 

 

Fortsatt budgiving efter öppningsbudet 2§

Öppningsbudet i 2§ visar:

a)     balanserad hand med 20-21

b)     balanserad hand med 25+

c)     obalanserad hand med högst 14mp samt högst 3-korts ª

d)     21+, (4441) med 4-korts ©

 

Svarshanden börjar med att beskriva sitt ©-innehav om handen är svag, annars reläas 2¨ förutom om handen innehåller en egen stark färg (spelbar mot singelhonnör).  Dvs:

 

2§

2¨

4+

 

2©

0-4, max 3-korts ©.

 

2ª

0-3, 4+korts ©

 

2NT

5+korts ª (spelbar mot singelhonnör)

 

3§

5+korts § (spelbar mot singelhonnör)

 

3¨/©

5+korts ¨/© (spelbar mot singelhonnör).  Ingen 4+korts sidofärg.

 

Efter det positiva (ej helt negativa) reläet 2¨ beskriver öppningshanden sin hand med:

 

2§

2¨

2©

a) balanserad hand, 20-21 eller 25+

b) enfärgshand i §/¨

c) 21+, 44(41)

d) 24+, 1444

 

 

2ª

5+© (dock ej 55 med bra färger).  SH reläar med 2NT om denne har max 2-korts © (fortsättning beskriven nedan).  3§ visar bra kort med längd i §/¨, 3¨ 3+korts © och minst 1,5 honnörsstick, 3©=3+stöd med halvpositiv hand (sidohonnör), 3ª/4§/¨=4+stöd och singel.  Med 3+stöd och usla kort bjuds 3NT.

 

 

2NT

minst (54) i §¨

 

 

3§/¨

4+© och 5+korts bjuden färg

 

 

3©

minst 55 i ©§ (bra färger)

 

 

3ª

minst 55 i ©¨ (bra färger)

 

 

3NT

21-23, 1444.  4§ är stopprelä (ÖH bjuder 4¨ och SH fastställer slutbud eller slaminviterar i NT). 4©=slaminvit i ©, 4ª=slaminvit i §, 4ª=slaminvit i ¨.

 

 

4§/¨

65 i ©-§/¨, normal 11 i övriga. Högst 3 förlorare.

 

Efter det flertydiga återbudet 2§-2¨-2© är det svarshandens tur att beskriva sin hand eller fråga efter mer information:

 

2§

2¨

 

2©

2ª

reläfråga.  ÖH redovisar fördelning med 2NT=balanshand med 20-21/25+, 3§/¨=6+kortsfärg, 3©=4441, 3ª=4414, 3NT=24+, 1444.

 

2NT

5+korts ¨, obalanserad hand (olämplig för 2ª).  Öppningshanden visar 6+korts § med 3§, sanghand utan 4-korts ©/ª med 3¨ (indikerar bra anpassining), bjuder 3©/ª naturligt med sanghand/4414 eller slår av i 3NT (sanghand med dålig anpassning).  Hopp till 4§/©/ª visar (4441) och singel i bjuden färg (dvs ¨-stöd).  Höjning till 4¨ är slaminvit med 3+stöd.

 

3§

5+korts §, obalanserad hand (olämplig för 2ª).  3¨ av öppningshanden lovar 6+korts ¨, 3©/ª är 4-korts i balanshand/4441, 3NT balanshand utan ©/ª, 4§ slaminvit med 3+§ och 4¨/©/ª singelvisande i (4441)-hand.

 

3©/ª

minst (54) i §¨ och kort bjuden högfärg.

 

I de lägen efter 2§-2¨-2©-2ª då öppningshanden visat Marmic-hand med singel i lågfärg så är 4 i singelfärgen en slaminvit i någon högfärg.  Efter 2§-2¨-2©-2ª-3NT är dock 4§ "stopprelä", dvs öppningshanden reläar 4¨ varefter svarshanden fastställer slutbud - övriga bud, 4¨/©/ª är trumffastställande (ordningen ©/§/¨) och slaminviterande.

 

2§

2¨

 

2ª

2NT

 

3§

 

a) Stark 5©(332) hand

b) 54 i ©¨

c) 6+korts, ej genomgående, ©

3¨

 

4+korts § (SH bjuder 3©=preferens, 3ª/NT=(semi)-naturligt, 4§=4-stöd, 4¨=5+¨ och Hx i ©-stöd).

3©

 

genomgående färg

3ª

 

0544

3NT

 

22-24, 5©(332)

4§/¨

 

64 med stark © (rondkrav).  4NT visar §/¨-stöd och 2 av 7 nyckelkort.

4©

 

genomgående färg men begränsad styrka och saknar minst 2 ess

 

2§

2¨

 

2ª

3§

 

3¨

 

relä, frågande efter SH:s färg.  3©=§, 3ª=¨, 3NT=¨ men sämre kort

3/4©

 

6+© utan §/¨-intresse

4§/¨

 

64 med stark © (rondkrav).  4NT visar §/¨-stöd och 2 av 7 nyckelkort.

 

2§

2¨

 

2NT

3§

relä, ÖH fortsätter enligt 3¨=5+¨, 3©/ª=5+§ samt singel ©/ª, 3NT=2245

 

3¨

4+stöd (ev bra 3-stöd). 3©/ª visar nu singel och 3NT spridda honnörer i ©/ª.  4§ visar 6+korts § och 4¨/©/ª är kontrollbud med 5+¨

 

3©/ª

minst bar 5+kortsfärg (oftast 6-korts)

 

3NT

dålig anpassning

 

4§/¨

stöd och slamintresse

 

Inleder svarshanden med det negativa och ©-förnekande svaret 2© så har öppningshanden alltid möjlighet att passa, övriga bud visar:

 

2§

2©

2ª

a) 20-21 balans

b) Minst invitstyrka och 5+korts © och 4+korts §/¨

c) 6+korts © och slamintresse (dvs utgångskrav)

Svarshanden bjuder 2NT/3§/¨ som slutbud mot 20-21NT, visar tillägg och kort © med 3© eller visar 6+korts ª med 3ª.

 

 

2NT

25+, balans.  Den fortsatta budgivningen som efter öppningsbudet 2NT med undantaget att direkta 3¨ visar ©-renons (reläbudet frågar sedan efter 5+korts §/¨).

 

 

3§/¨

5+kortsfärg, okrav.  3© visar maximum, 3+stöd och jämn hand.

 

 

3©

6+korts ©, invit

 

 

3ª

minst 44 i §/¨, utgångskrav

 

 

3NT

slutbud

 

 

4§/¨

6+kortsfärg och slaminvit

 

Fortsatt budgiving efter öppningsbudet 2¨

Öppningsbudet 2¨ är starkt och visar en obalanserad hand med minst 4+korts ª.  Med 44(41) öppnas dock 2§.  Observera att öppningshanden kan ha en längre sidofärg.  Den fortsatta budgivningen har mycket gemensamt med den efter öppningsbudet 2§.

 

Svarshanden bjuder:

 

2¨

2©

4+. 

 

2ª

0-4, max 3-korts ª.  Begränsad öppningshand kan passa, bud visar:  2NT=4+§, 3§=4+¨, 3¨=4+©, 3©=6+ª, 3ª=4144, 3NT=5(332), 4§/¨=55 i ª-§/¨, 4©=46xx (slutbud), 4ª=slutbud.

 

2NT

5+korts © (spelbar mot singelhonnör).  3§/¨=minst 44 i ª-§/¨, 3©=minst Hx i stöd, 3ª=6+ª varpå 3NT spikar © (övriga bud=cue med ª-stöd), 3NT=ungefär 4144, 4§/¨=singel och ©-stöd.

 

3©/ª

6+kortsfärg, spelbar mot singelhonnör

 

3©

0-3, 4+korts ª

 

Den fortsatta budgivningen efter 2¨-2© har många fragment gemensamt med den efter 2§-2¨.  Grovt skissat är den fortsatta budgivningen:

 

2¨

2©

2ª

5+korts ª (jmf 2§-2¨-2ª)

 

 

2NT

5+korts © (relä seminaturligt, 3©/ª stödvisande)

 

 

3§/¨

5+korts §/¨ (relä seminaturligt, 3ª=3-stöd eller 4+stöd utan slamintresse, direkta 4ny=cue med ª-stöd)

 

 

3©

minst 55 i ª§ (jmf 2§-2¨-3©)

 

 

3ª

minst 55 i ª¨ (jmf 2§-2¨-3ª)

 

 

3NT

21-23, 4144

 

 

4§/¨/©

6(511), max 3 förlorare

 

Fortsatt budgiving efter öppningsbuden 2©

Öppningsbuden 2©/ª visar 8-12 och minst 55 i två färger enligt:

 

2©

©§ eller ª¨

2ª

ª§ eller ©¨

 

Svarsbuden är:

 

2©/ª

PASS

naturlig chansning

 

2NT

a) överföring till öppningshandens lågfärg

b) utgångskrav

ÖH visar sin lågfärg med min, visar sin högfärg med tillägg (max 5 förlorare), bjuder 3NT med 66 (max 4 förlorare) eller 4x visandes 65 (6 i bjuden färg) och 4 förlorare.

 

3§

utgångskrav, SH har en egen långfärg.   ÖH relär normalt med 3¨ varpå SH visar sin färg, men ÖH kan även bjuda egentoppstark färg (viusar tillägg).  Efter relä-färgvisning av SH räknas SH:s färg som trumf.

 

3NT

överföring till ÖH:s högfärg (spärrbetonat)

 

4NT

överföring till ÖH:s lågfärg (spärrbetonat)

 

övrigt

ber ÖH passa/korrigera

 

Fortsatt budgiving efter öppningsbudet 2NT

Den fortsatta budgivningen efter öppningsbudet 2NT är chockerande traditionell, 3§ är högfärgsfråga (efter 4-korts ©/ª), 3¨/© är överföring med 5+kortsfärg.  Ett par specialknep finns dock.  Svarsbudet 3ª visar en slaminvit med antingen balanshand eller 4441.  Svarsbuden 4§/¨ är slaminviter med minst (54) i §¨.

 

Svarsbud efter pass i förhand

Svarsbuden efter ett förhandspass är aningens förändrade för att återspegla begränsningen i styrka.  I tabellen nedan återges endast bud vilkas betydelse förändrats.

 

PASS

1§

2NT

11-12, balanserad hand med 4-korts §

 

 

 

 

PASS

1¨

2NT

11-12, balanserad hand med 4-korts ¨

 

 

3§

8-11, 6+korts § och 3-korts ¨

 

 

 

 

PASS

1©

2§

a) 8-12, 5+korts ¨

b) 10-12, 3-stöd i © och balanserad hand

 

 

3§/¨

8-10, 3-stöd med 6+korts §/¨/©

 

 

 

 

PASS

1ª

2§

a) 8-12, 5+korts ¨

b) 10-12, 3-stöd i ª och 5-korts sidofärg

 

 

3§/¨

8-10, 3-stöd med 6+korts §/¨

 

Variationer:

 

Länkar:

 

Version & datum:

1 - 2002-03-05

Beskrivet av:

 Christer Enkvist