Delsystem: Ostörd budgivning i Bridge World Standard.

 

Denna artikel beskriver överenskommelser då vår sida öppnat budgivningen och motståndarna inte bjuder annat än pass.

 

Ursprung: Bridge World Standard (BWS) sammanställer system, som spelas av amerikanska experter och bestäms genom en enkätundersökning. När experterna i huvudsak är överens definierar detta systemet. När det finns konkurrerande synsätt definieras dessa som leaves (singularis: leaf). Ett default leaf är den antagna överenskommelsen när inget annat leaf har valts.

 

Skapat datum: Den version som här beskrivs framtogs 2001.

 

Definitioner: Med balanserad fördelning avses (4333), (4432) eller (5332).

Ett konkurrensbud (competitive action) avges efter en motståndares bud, dubbling eller redubbling. Ett bud avgivet i direkt position (direct position) avges omedelbart efter ett motståndarbud. Ett bud i balanseringsposition (reopening position) avges efter en motståndares bud på vilket följt två pass.

 

Beskrivning

 

Krav på öppningsbud

 

BWS-2001 är huvudsakligen naturligt system baserat på en artificiell stark 2§-öppning, svaga 2-öppningar i andra färger än klöver, stark sangöppning (med Stayman och överföringar) samt 5-korts högfärgsöppningar (med svaret 1NT som semikrav). Kraven på ett öppningsbud är varken extremt strikta eller extremt lätta. Minimikravet för att öppna med en lång lågfärg är ungefär en halv poäng högre än motsvarande för att öppna med en lång högfärg.

 

ªEDxxx ©Exx ¨Knxxx §x är en minimal öppning med 1ª i första hand med ingen i zonen.

 

ªEKDKn10 ©EKD ¨K109x §x eller ªEKDKn10 ©EKD ¨D109x §x är minimum för en öppning med 2§ i första hand och ingen i zonen.

 

Följande schema används för att öppna budgivningen med en balanserad hand:

 

[default] 1 trick i färg och sedan sangbud på lägsta nivå: 12-14 hp.

[leaf] 1 trick i färg och sedan sangbud på lägsta nivå: 12+ -14 hp.

1NT: 15-17 hp.

1 trick i färg och sedan starkt bud i sang: 18-19 hp.

2NT: 20-22.

2§ åtföljt av 2NT: 22-24hp:

2§, sedan 2© (Kokish) över reläsvaret 2¨ och därefter 2NT över reläsvaret 2ª: 25+ hp [default] {2§ åtföljt av hopp till 3NT: 25-27 [leaf]}.

 

Det är tillåtet att öppna med 1NT med någon av följande fördelningar: (5332) även med 5-korts högfärg, 2425, 2452, 22(36).

 

Det är tillåtet att öppna med 2NT (eller med 2§ åtföljt av återbud i sang) med xx i någon färg, en 5-korts högfärg, en 6-korts lågfärg eller en 5-4-fördelning med 5-korts lågfärg.

 

Kraven på ett spärrande öppningsbud är inte extrema i något avseende.

 

Öppningsbudet 3NT är gambling (genomgående 7-kortsfärg med liten eller ingen sidostyrka).

 

En 4-öppning i högfärg är naturlig [default] {Namyats: En öppning med 4 trick i lågfärg visar en stark öppning med 4 trick i motsvarande högfärg (4§ visar hjärter, 4¨ visar spader)[leaf]}.

 

En svag 2-öppning i första eller andra hand som innehåller 3 eller fler av följande karakteristika är oacceptabel: 5 kort i den bjudna färgen; 7 kort i den bjudna färgen; flimsy (krav anpassade till zonförhållandena med 6-kortsfärg); sidorenons; 4-korts eller längre sidofärg. I annat fall får öppnaren använda sitt omdöme.

 

Val av färg

 

Vid öppning med 1 trick i lågfärg: Med 3-3, öppna alltid med 1§; med antingen 4-4 i lågfärgerna eller 4 ruter, 5 klöver och minimihand, använd omdömet för att avgöra.

 

Med en minimihand och 5-6: Öppna i den högre och kortare färgen endast om färgerna är närliggande.

 

Med 5-5 i de svarta färgerna: Öppna med 1ª [default] {bjud 1ª om inte handen är stark [leaf]} {använd annat kriterium [leaf]}.

 

I tredje och fjärde hand är det acceptabelt att öppna med en stark 4-kortsfärg om den efterföljande budgivningen ser ut att kunna manövreras.

 

Efter vår spärröppning

 

Svar efter spärröppningar

 

När svarshanden ej passat i förhand:

a) Svaret 4NT eller ett hopp till 4§ är KCB [i öppnarens antydda färg efter Namyats].

b) En höjning till 5-tricksnivån i högfärg frågar efter trumffärgens styrka efter en 4-öppning, efter öppning på lägre nivå är den spärrande.

c) Ett icke hoppande bud efter en spärröppning på utgångsnivå är ett frågebud i den bjudna färgen (svarsskala: 1 steg, varken första eller andrakontroll; 2 steg, andrakontroll; 3 steg, förstakontroll; 4 steg eller högre, första- och andrakontroll).

d) Svarshanden icke hoppande bud i ny färg under utgång är krav för en rond.

e) Ett hoppande bud i ny färg under utgång annat än 4§ är frågebud i den bjudna färgen [default] {spärrande [leaf]}.

f) När Namyats används är reläsvaret slaminvit.

g) Svaret 2NT efter en svag 2-öppning inviterar till utgång och antyder stöd i öppningsfärgen.

 

Svar efter 3NT-öppning

 

a) Klöverbud är passa eller korrigera.

b) 4NT är inviterande.

c) 4¨ frågar efter kortfärg (singelton eller renons). Öppnarens 4 i högfärg visar kortfärg, 4NT förnekar kortfärg och 5 i lågfärg visar den andra lågfärgen som kortfärg.

d) Alla andra bud är naturliga.

 

Efter svag 2-öppning åtföljt av 2NT

 

Öppnarens bud i ny färg visar maximum och honnör(er) (feature) i den bjudna färgen [default] {Ogust (3§ = minimum, svag färg, 3¨ = minimum, stark färg, 3© = maximum, svag färg, 3ª = maximum, stark färg) [leaf]}.

 

Efter vår 2§-öppning

 

Svaret 2¨ förnekar värden för ett positivt svar med en hand som inte innehåller en stark färg (åtminstone en 6-kortsfärg eller en 5-kortsfärg med 2 honnörer på topp) eller en hand lämpad för ett sangbud [default] {förnekar värden för ett positivt svar [leaf]} {förnekar en hand lämpad för ett positivt svar men visar en hand, som inte är dubbelt negativ (svaret 2© visar en hand som är dubbelt negativ) [leaf]}. Anm: en hand är dubbelt negativ om den innehåller mindre än 2 damer.

 

Ett färgbud från 3© till 4¨ visar en färg med 1 förlorare.

 

Efter svaret 2¨ och ett icke hoppande återbud i färg av öppnaren är svarshandens billigaste bud i lågfärg upp t o m 3¨ dubbelt negativt. Efter ett dubbelt negativt svar är öppnarens ombud av sin högfärg på 3-tricksnivån ej krav. Efter svaret 2¨ och ett icke hoppande återbud i färg av öppnaren är ett enkelt hopp splinter och en dubbelhöjning “picture bid“ (stark trumf och lite eller inget vid sidan om).

 

Efter vår 2NT-öppning och besläktade sekvenser

 

Det som här beskrivs appliceras efter 2NT-öppning, 2§-2¨-2NT samt efter

2§-2¨-2©(Kokish)-2ª(relä)-2NT.

a) Texasöverföringar (4-tricksnivån) efter vilka 4NT är KCB och bud i ny färg är Exclusion Key-Card Blackwood.

b) Gerber.

c) 3ª visar båda lågfärgerna.

d) Jacoby (3-nivån) överföringar, efter vilka 3NT eller bud i ny färg är naturligt, svarshandens höjning av den indikerade färgen är slaminvit och hopp i ny färg är autosplinter (enfärgad hand med singel eller renons i den bjudna färgen).

e) Stayman med svarshandens återbud med 3 i högfärg på 3¨ som Smolen. Det finns ingen överenskommelse om skillnaden mellan att visa den senare högfärgsfördelningen via överföring versus via Smolen.

 

Efter vår öppning med 1NT

 

I det följande antas att svarshanden inte har passat i förhand om detta ej särskilt anges.

 

Svarshandens bud:

a) Texasöverföringar (4-nivån) efter vilka 4NT är KCB och bud i ny färg är Exclusion Key-Card Blackwood.

b) Gerber.

c) Jacoby (2-nivån) överföringar, efter vilka 2NT och bud i ny färg är naturliga (överföring till spader följt av 3© visar minst 5-5), en påföljande höjning till 3-tricksnivån av den egna högfärgen är inviterande, en höjning till 4-tricksnivån av den egna högfärgen är slaminvit och hopp i ny färg är autosplinter (enfärgad hand med singel eller renons i den bjudna färgen).

d) Stayman (möjligen med en svag hand, öppnaren bjuder 2© med 4-4 i högfärgerna) åtföljt av (i) 2© är svagt med längd i båda högfärgerna; 2ª är inviterande; (iii) 3 i högfärg är inviterande om det är en direkt höjning eller Smolen över 2¨ eller slaminvit i öppnarens 2 i högfärg om det bjuds i den högfärg öppnaren inte bjöd.

e) 4-vägs överföringar med 2ª = klöver, 2NT = ruter, 3§ = båda lågfärgerna (svagt), 3 i annan färg med båda lågfärgerna (starkt) [default] {2ª visar båda lågfärgerna eller svag hand med enbart ruter, 2NT som inviterande, 3 i lågfärg som svagt[leaf]} {2ª för att visa lågfärgerna (eller en svag hand med ruter), 2NT som inviterande, 3 i lågfärg inviterande [leaf]}.

 

Efter vår öppning med 1-tricksbud i högfärg

 

I det följande antas att svarshanden ej har passat i förhand om ej annat anges.

 

Svarshandens bud:

a) 1NT är semikrav med en övre gräns vid utgångsinviterande styrka.

b) 2 över 1 är utgångskrav utom när svarshanden bjuder om sin färg efter det att öppningshanden med sitt andra bud inte visat extra värden.

c) En enkel höjning är moderat konstruktiv.(Med svagare hand med trumfstöd kräver svarshanden med 1NT varefter han bjuder öppningsfärgen på 2-tricksnivån. Denna sekvens används även för 6-9 p och dubbelton i stöd.)

d) En dubbel höjning är inviterande med 4+ trumf (med motsvarande styrka och bara 3 trumf bjuder svarshanden 1NT och bjuder på andra varvet 3 i öppningsfärgen efter öppningshandens minimivisande bud i ny färg i andra ronden).

e) 2NT (ingen singel eller renons) eller ett tredubbelt hopp i ny färg (splinter) visar utgångsstyrka med 4+-stöd.

f) Ett hoppande borttag åtföljt av stöd visar en hand som är starkare än vanliga utgångskrävande bud (motsvarigheten till 16+ hp), en bra färg (minst 5 kort med minst 2 av de 3 topphonnörerna) och 1 av 3 handtyper: balanserad, enfärgad, gott stöd.

g) 3NT eller en tredubbel höjning är ett svagt och spärrande bud, 3NT med någon defensivstyrka.

 

Öppnarens återbud

 

Efter 1©-1ª:

a) 1NT eller 2NT kan innehålla singelton spader.

b) 3NT visar en lång och stark hjärterfärg.

c) 4© säger inget om innehavet i spader.

d) 4§ och 4¨ är splinterhöjningar med spader som trumf.

 

1©-1NT-2ª är krav.

 

1 i högfärg - 1NT återbud 1 nivå över reversebud eller 1 nivå över hoppande borttag är autosplinter (stark enfärgshand, singelton eller renons).

 

Efter 2-över-1 visar reversebud på 2-tricksnivån eller icke hopande bud på 3-tricksnivån extra styrka men 2NT eller enkel höjning kan baserar på minimum.

 

Efter en enkel höjning:

a) En återhöjning till 3-läget är spärrande.

b) 2NT är krav, åtminstone skenbarligen utgångsinviterande.

c) En ny färg är utgångsinviterande visande längd eller färg där honnörstyrka är värdefull.

 

Efter svarsbudet 2NT:

a) Ett icke hoppande bud i ny färg visar kortfärg (singelton eller renons).

b) Ett hopp i ny färg visar 2-färgshand.

c) De 3 andra buden förnekar möjligheten att bjuda ny färg enligt ovan. De 3 andra buden är återbud av högfärgen på 3-tricksnivån (starkast), 3NT (medium), högfärgen på 4-tricksnivån (svagast). Principen är här att ju lägre man bjuder desto starkare är handen.

 

Efter det att svarshanden passat i förhand

a) 1NT är semikrav (6-12 hp).

b) 2§ är Drury

c) 3§ är naturligt, liknande 2¨ men med en lång klöverfärg.

d) Ett hoppande borttag i annan färg än klöver är en stark höjning med längd i den bjudna färgen.

e) Ett dubbelt hoppande borttag är splinter.

 

Version & datum:

1 - 03-02-17

Beskrivet av:

Arne Frennelius